Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Kynologia

Media o zmianach w polskiej kynologii łowieckiej

Formularz zgłoszeniowy na „Sędziego Pracy Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego”

Kalendarz imprez kynologicznych według regulaminów PZŁ

Sędzia Pracy Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego

Kalendarz imprez kynologicznych

Regulaminy kynologiczne

Rasy psów myśliwskich

Jak zgłosić psa do udziału w konkursie?

Materiały do pobrania

Regulaminy poszczególnych typów konkursów i prób oraz postanowienia ogólne – wersja znowelizowana

 1. RAMOWY REGULAMIN KLUBU GRUPY RAS PZŁ WERSJA ZATWIERDZONA PRZEZ NRŁ I ZG
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. PRÓBY PRACY WYŻŁÓW
 4. KONKURS PRACY WYŻŁÓW
 5. KONKURSY CZĄSTKOWE PRACY WYŻŁÓW
 6. FIELD TRIALSY
 7. FIELD TRIALSY, memoriały im. T Marchlewskiego i K. Tarnowskiego
 8. PRÓBY PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH MAŁYCH RAS
 9. KONKURS PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH MAŁYCH RAS
 10. KONKURS PRACY RETRIEVERÓW
 11. PRÓBY PRACY NOROWCÓW
 12. KONKURS PRACY NOROWCÓW
 13. PRÓBY I KONKURSY PRACY JAMNIKÓW KRÓLICZYCH
 14. KONKURS PRACY JAMNIKÓW WSZECHSTRONNYCH
 15. PRÓBY I KONKURSY PRACY DZIKARZY
 16. OCENA DZIKARZY W WARUNKACH NATURALNYCH
 17. KONKURS PRACY TROPOWCÓW
 18. PRÓBY PRACY POSOKOWCÓW
 19. KONKURS PRACY POSOKOWCÓW
 20. OCENA PRACY TROPOWCÓW W NATURALNYM ŁOWISKU
 21. OCENA PRACY POSOKOWCÓW W NATURALNYM ŁOWISKU
 22. PRÓBY I KONKURSY PRACY PSÓW GOŃCZYCH
 23. AUTORZY REGULAMINÓW

Wzory kart oceny pracy psa oraz protokoły

 1. Karta oceny pracy jamników wszechstronnych
 2. Karta oceny pracy plochacza w klasie A
 3. Karta oceny pracy plochacza w klasie B
 4. Karta oceny pracy psa na konkursie pracy posokowców
 5. Karta oceny pracy psa na konkursie pracy retrieverów
 6. Karta oceny pracy psa na konkursie pracy tropowców
 7. Karta oceny pracy psa na próbach lub konkursie pracy jamnikow króliczych
 8. Karta oceny pracy psa na próbach lub konkursie pracy norowców
 9. Karta oceny pracy psa na próbach lub konkursie pracy psów gończych pracujących pojedyńczo
 10. Karta oceny pracy psa na probach lub konkursie pracy psów gończych pracujących w parze sforze lub zlai
 11. Karta oceny pracy psa na próbach polowych wyżłów
 12. Karta oceny pracy psa na próbach pracy posokowców
 13. Karta oceny pracy psa na próbach pracy psów myśliwskich małych ras pracujących jako plochacze
 14. Karta oceny pracy wyżła na konkursie polowym Field Trialsow
 15. Protokół
 16. Karta oceny pracy na konkursie pracy dzikarzy
 17. Karta oceny pracy psa na próbach pracy dzikarzy
 18. Karta oceny pracy wyżła w klasie wyżłów wielostronnych
 19. Karta oceny pracy wyżła w klasie wyżłów wszechstronnych
 20. Karta oceny pracy posokowca lub tropowca w naturalnym łowisku

Strategia dla Łowiectwa