Kynologia

Kalendarz imprez kynologicznych

Pliki do pobrania: Kalendarz CACIT
Kalendarz imprez kynologicznych może ulec zmianie. Informacje w przedmiotowej sprawie będą aktualizowane.

Rasy psów myśliwskich

Podział ze względu na użytkowość

Podział psów myśliwskich ze względu na rodzaj ich wykorzystania w łowisku.

Mając na uwadze kryterium użytkowości psów myśliwskich oraz sposób w jaki mogą one poprzez swoją pracę skutecznie wesprzeć myśliwego podczas polowania wyróżnia się w Polsce zwyczajowo kilka ich specjalności. We wspomnianym podziale wyszczególnić można następujące grupy psów: legawce (wyżły), płochacze, tropowce i posokowce, dzikarze, norowce, aportery oraz gończe.

Jak zgłosić psa do udziału w konkursie bądź próbach pracy psów myśliwskich?

Chcąc zgłosić psa na imprezę kynologiczną należy skontaktować się z organizatorem ( Zarządem Okręgowym PZŁ) danego konkursu bądź prób pracy psów myśliwskich, który jest każdorazowo wskazywany w terminarzu imprez kynologicznych. Organizator określa wysokość wpisowego oraz termin do którego należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia, kopię rodowodu bądź metryki oraz uiścić opłatę.

  1. Zarządy Okręgowe
  2. Przykładowy druk zgłoszenia psa na konkurs
  3. Oświadczenie uczestnika imprezy kynologicznej niebędącego członkiem Polskiego Związku Łowieckiego

Materiały do pobrania