Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Edukacja

Nasze działania

NASZE DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Programy edukacyjne

PROGRAM EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI

PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Edukacja

PLANSZE EDUKACYJNE
Z WIZERUNKAMI DZIKICH KACZEK

ZWIERZĘTA W TERMINOLOGII ŁOWIECKIEJ
CIEKAWOSTKI GATUNKOWE

Zadania dla dzieci do pobrania

Strategia dla Łowiectwa