Edukacja

Plansze edukacyjne z wizerunkami dzikich kaczek

Prezentujemy Koleżankom i Kolegom plansze edukacyjne  z  wizerunkami dwunastu gatunków kaczek, które występują w polskich łowiskach. Na planszach przedstawiamy samca kaczki każdego z dwunastu gatunków w trzech pozycjach umożliwiających przedstawienie najważniejszych szczegółów w wyglądzie ptaka. Informacje te pozwalają na prawidłową ocenę osobnika przed strzałem.

Rysunki można pobrać z naszej witryny, chociażby na telefon, aby w każdej chwili mieć dostęp do tej cennej wiedzy.

Zachęcamy do uważnego przestudiowania materiału edukacyjnego.

Zwierzęta w terminologii łowieckiej - ciekawostki gatunkowe

Biblioteka

Godziny otwarcia

Poniedziałek10:00 – 15:00
Wtorek8:00 – 13:00
Czwartek10:00 – 15:00
Piątek8:00 – 13:00

środa, sobota, niedziela: nieczynne

Adres

Nowy Świat 35
00-029 Warszawa
p. II lok.105

O bibliotece

Historia biblioteki PZŁ

Informacja Zarządu Głównego dot. biblioteki Polskiego Związku Łowieckiego

Pomiędzy magicznymi regałami pełnymi książek, czasopism i dokumentów kryje się tajemnicza historia Naszej Związkowej Biblioteki Łowieckiej.

Pierwsze wzmianki o Bibliotece są bardzo skąpe. Wiemy, że istniała już w latach przedwojennych . Zapisy pierwszych statutów przedwojennych z lat 1923 i 1926 w dziale cele i środki par 4 pkt.. e mówią o potrzebie tworzenia bibliotek i muzeów. W czasie okupacji odbywały się w różnych miejscach zakonspirowane posiedzenia członków Naczelnej Rady Łowieckiej Pierwsze takie posiedzenie odbyło się w wigilię 1939r Już w 1943r rozpoczęły prace powołane specjalne komisje – między innymi została powołana komisja do oceny strat w muzeum-bibliotece przy Nowym Świecie.

Zaraz po wojnie na mocy Dekretu z 14 kwietnia 1946 r. „O Bibliotekach” w całym kraju ruszyła machina dająca początek bibliotekarstwu publicznemu w Polsce. W sprawozdaniu z działalności Komitetu Wykonawczego PZŁ za okres od 1.XI.1945 do 24. III. 1946 jest zamieszczona informacja o powołaniu 10 Komisji Problemowych. Jedna z nich – Komisja Inwentaryzacyjno Muzealna (przewodniczący M M Tchorznicki) przystępuje do inwentaryzacji pozostałego zresztą bardzo skromnego, ale i bardzo cennego majątku PZŁ w postaci zbioru medali książek czasopism i trofeów. Komisja występuje z pismem do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych o oddanie dla projektowanego Muzeum Łowiectwa trofeów znajdujących się we dworach i majątkach państwowych. Na łamach Łowca Polskiego sekcja muzealna zwraca się do wszystkich kolegów myśliwych o pomoc w utworzeniu Muzeum Łowieckiego przez zdobycie dlań starej broni myśliwskiej, obrazów, sztychów, rzeźb, porcelany i szkła ze scenami myśliwskimi, książek i wydawnictw łowieckich w językach polskich i obcych, medali, odznak oraz innych przedmiotów charakteryzujących życie i zwyczaje myśliwskie , wreszcie trofeów łowieckich. Ofiarowane przedmioty z datami i miejscem zdobycia trofeów, oraz pochodzeniem innych okazów, prosimy przesyłać pod adresem Sekcja Muzealna PZŁ ul. Miedziana 4a m4 Koszty opakowania i przesyłki Sekcja zwróci łaskawemu ofiarodawcy z wdzięcznością Łowiec Polski nr 6 z 1947 roku informuje o otwarciu części odbudowanej siedziby PZŁ przy ulicy Nowy Świat 35 było to 25 X 1947r o godz. 10.45 .Pod tym samym adresem dnia 4 XII zostaje otwarty następny lokal do zebrań towarzyskich członków PZŁ. Zebrania będą się odbywały w każdy czwartek od godz. 17-stej. Do dyspozycji kolegów będą udostępnione resztki ocalałego księgozbioru . Zaczątki muzealnictwa, a w tym gromadzenie kolekcji literatury łowieckiej tworzone były ze zbiorów prywatnych, a w późniejszym czasie także po przez zakupy w antykwariatach – Największym zakupem gromadzącym cymelia literatury łowieckiej był zakup biblioteki Józefia Wł Kobylańskiego. Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24.04.1949r pkt 3c. część tego księgozbioru zakupiono za 500 tyś z. Zachowały się oryginały rachunków wystawionych przez J Wł Kobylańskiego.. Dużą część księgozbioru pozyskano w drodze zakupów w antykwariatach i giełdach staroci – mówią nam o tym odręcznie sporządzane listy i wykazy zakupionych książek z podanymi cenami 5 listopada 1949r zinwentaryzowano i włączono do zbiorów dar T Madeyskiego w postaci kompletu roczników Łowca Galicyjskiego / Małopolskiego.

Swoje zbiory do Biblioteki przekazał: Marszałek Polski Michał Rola Żymierski, Zachowały się dwa pisma przewodnie wraz z wykazem tytułów Jedno z dnia 24.09.1948r 58 książek i 04.11.1949r 45 książek (patrz galeria )

W okresie od 24 XI do 11 XII 1949r sale siedziby PZŁ (Świetlica Muzeum i Biblioteka) gościły piękny zbiór czterdziestu dwóch obrazów swojego Członka Honorowego, Włodzimierza Korsaka. Część obrazów oraz teka z rysunkami zostały ofiarowane Bibliotece. W księgach inwentarzowych pozostawiona jest numeracja na ponad 500 książek dla księgozbioru po Włodzimierzu Puchalskim, który niestety nie trafił w całości do biblioteki. Pomimo dużych wydatków na remonty i organizację Związku priorytetem był zakup brakujących książek i czasopism Zachowały się liczne wykazy poszukiwanych i brakujących pozycji

Po przekazaniu zbiorów muzealnych w tym część kilkudziesięciu książek do nowo powstałego Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w warszawskich Łazienkach w bibliotece odrestaurowano stare szafy uzupełniając o gabloty. Całość pomalowano na kolor czarny. W takiej szacie biblioteka dotrwała do dnia dzisiejszego.

Trzon kolekcji stanowi olbrzymi zbiór książek z okresu przedwojennego, duży niestety nie kompletny zbiór polskich czasopism myśliwskich, kalendarze myśliwskie, statuty regulaminy i sprawozdania. Cymelium stanowią nieco już zdekompletowane „Koperty Kobylańskiego” z dokumentami, niektóre z rękopisami późniejszych książek znanych autorów tematyki myśliwskiej. Ewenementem jest olbrzymia kolekcja czasopism niemieckich w przepięknych oprawach artystycznych z epoki (kilkaset tomów)

Obecnie w bibliotece trwają prace nad spisaniem i opisaniem całego księgozbioru, oraz skanowanie większości książek broszur i czasopism celem udostępnienia ich w wersji elektronicznej. Tworzona jest baza danych z opracowanymi słowami kluczowymi (drugi etap) za pomocą, której możliwe będzie wyszukanie interesującej nas pozycji książkowej, czy też konkretny tytuł artykułu.

W związku z bardzo nielicznymi materiałami dotyczącymi historii biblioteki, oraz brakiem materiałów ikonograficznych siedziby z lat czterdziestych i pięćdziesiątych zwracamy się z prośbą o udostępnienie takowych przysyłając je na adres siedziby Z.G. P.Z.Ł. z dopiskiem „BIBLIOTEKA”