Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Formularz zgłoszeniowy na „Sędziego Pracy Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego”

Wymogi formalne

Przy zgłaszaniu kandydata na Sędziego Pracy Psów Myśliwskich PZŁ należy zwrócić uwagę aby kandydat spełniał podstawowe wymogi, które kwalifikować go będą do ostatecznej weryfikacji.

Kandydat ubiegający się o mianowanie na Sędziego Pracy Psów Myśliwskich PZŁ powinien przez ostatnie pięć lat pracować z psami myśliwskimi wybranej specjalizacji podczas polowań oraz być myśliwym.

Dodatkowymi, lecz nieobowiązkowymi atutami będą:

  • doświadczenie hodowlane,
  • udział w wystawach psów rasowych,
  • udział w organizowaniu imprez kynologicznych,
  • współpraca z innymi organizacjami kynologicznymi, w tym zagranicznymi,

Kandydaci, po komisyjnej weryfikacji przejdą do dalszego etapu, na który składać się będzie kurs przygotowawczy i egzamin.

Po zdaniu egzaminu Sędziowie Pracy Psów Myśliwskich PZŁ zdobędą uprawnienia do oceny przydatności łowieckiej psów myśliwskich w określonych specjalizacjach oraz kwalifikowanie „psów myśliwskich ułożonych do polowania”.

Strategia dla Łowiectwa