Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Regulaminy kynologiczne

Regulaminy kynologiczne

Regulaminy pracy psów PZŁ

 1. Głoszenie na ciepłym tropie zająca (Sp)
 2. Konkurs pracy jamników wszechstronnych według regulaminu PZŁ
 3. Konkurs pracy posokowców na sztucznym tropie według regulaminu PZŁ
 4. Konkurs pracy psów mysliwskich małych ras według regulaminu PZŁ
 5. Konkurs pracy tropowców po sztucznym tropie według regulaminu PZŁ
 6. Konkurs ocena pracy wyżłów według regulaminu PZŁ
 7. Konkursy pracy retrieverów według regulaminu PZŁ
 8. Konkursy oceny cząstkowe pracy wyżłów według regulaminu PZŁ
 9. Konkurs pracy dzikarzy w zagrodzie według regulaminu PZŁ
 10. Ocena dzikarzy w naturalnych warunkach podczas polowania indywidualnego według regulaminu PZŁ
 11. Ocena pracy dzikarzy w naturalnych warunkach na polowaniu zbiorowym według regulaminu PZŁ
 12. Ocena pracy norowców w naturalnych warunkach według regulaminu PZŁ
 13. Ocena pracy posokowców w naturalnych warunkach według regulaminu PZŁ
 14. Ocena pracy psów na polowaniu zbiorowym (psów pracujących w miocie) według regulaminu PZŁ
 15. Ocena pracy szpiców myśliwskich w naturalnych warunkach według regulaminu PZŁ
 16. Ocena pracy tropowców w warunkach naturalnych według regulaminu PZŁ
 17. Postanowienia ogólne do regulaminów PZŁ
 18. Próby pracy posokowców według regulaminu PZŁ

Regulaminy według wymogów FCI

 1. Próby pracy polowej wyżłów
 2. Field Trials
 3. Field Trials Memoriał prof. T.Marchlewskiego i K.Tarnowskiego
 4. Konkurs pracy wyżłów wielostronnych / wszechstronnych lub ocena pracy wyżłów
 5. Regulaminy cząstkowe uproszczone pracy wyżłów
 6. Próby pracy psów myśliwskich małych ras
 7. Konkurs pracy psów myśliwskich małych ras A i B
 8. Konkurs dzikarzy w zagrodzie
 9. Konkurs jamników wszechstronnych
 10. Konkurs pracy posokowców na sztucznym tropie
 11. Konkurs Pracy Retrieverów
 12. Certyfikat Pracy w Wodzie
 13. Wytyczne FCI dla FT- RETRIEVERY
 14. Ocena pracy psów psów podczas polowania zbiorowego (OCENA PSÓW W MIOCIE)
 15. Regulamin oceny szpiców mysliwskich
 16. Konkurs pracy tropowców po sztucznym tropie według regulaminu PZŁ
 17. Ocena dzikarzy podczas polowania indywidualnego
 18. Ocena dzikarzy podczas polowania zbiorowego
 19. Ocena norowców w naturalnych warunkach
 20. Ocena pracy posokowców w naturalnych warunkach
 21. Ocena pracy tropowcow w naturalnych warunkach
 22. Głoszenie na ciepłym tropie zająca (Spurlaut – Sp)
 23. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 24. Próby pracy posokowców

Regulaminy poszczególnych typów konkursów i prób oraz postanowienia ogólne – wersja znowelizowana

 1. RAMOWY REGULAMIN KLUBU GRUPY RAS PZŁ WERSJA ZATWIERDZONA PRZEZ NRŁ I ZG
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. PRÓBY PRACY WYŻŁÓW
 4. KONKURS PRACY WYŻŁÓW
 5. KONKURSY CZĄSTKOWE PRACY WYŻŁÓW
 6. FIELD TRIALSY
 7. FIELD TRIALSY, memoriały im. T Marchlewskiego i K. Tarnowskiego
 8. PRÓBY PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH MAŁYCH RAS
 9. KONKURS PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH MAŁYCH RAS
 10. KONKURS PRACY RETRIEVERÓW
 11. PRÓBY PRACY NOROWCÓW
 12. KONKURS PRACY NOROWCÓW
 13. PRÓBY I KONKURSY PRACY JAMNIKÓW KRÓLICZYCH
 14. KONKURS PRACY JAMNIKÓW WSZECHSTRONNYCH
 15. PRÓBY I KONKURSY PRACY DZIKARZY
 16. OCENA DZIKARZY W WARUNKACH NATURALNYCH
 17. KONKURS PRACY TROPOWCÓW
 18. PRÓBY PRACY POSOKOWCÓW
 19. KONKURS PRACY POSOKOWCÓW
 20. OCENA PRACY TROPOWCÓW W NATURALNYM ŁOWISKU
 21. OCENA PRACY POSOKOWCÓW W NATURALNYM ŁOWISKU
 22. PRÓBY I KONKURSY PRACY PSÓW GOŃCZYCH
 23. AUTORZY REGULAMINÓW

Wzory kart oceny pracy psa oraz protokoły

 1. Karta oceny pracy jamników wszechstronnych
 2. Karta oceny pracy plochacza w klasie A
 3. Karta oceny pracy plochacza w klasie B
 4. Karta oceny pracy psa na konkursie pracy posokowców
 5. Karta oceny pracy psa na konkursie pracy retrieverów
 6. Karta oceny pracy psa na konkursie pracy tropowców
 7. Karta oceny pracy psa na próbach lub konkursie pracy jamnikow króliczych
 8. Karta oceny pracy psa na próbach lub konkursie pracy norowców
 9. Karta oceny pracy psa na próbach lub konkursie pracy psów gończych pracujących pojedyńczo
 10. Karta oceny pracy psa na probach lub konkursie pracy psów gończych pracujących w parze sforze lub zlai
 11. Karta oceny pracy psa na próbach polowych wyżłów
 12. Karta oceny pracy psa na próbach pracy posokowców
 13. Karta oceny pracy psa na próbach pracy psów myśliwskich małych ras pracujących jako plochacze
 14. Karta oceny pracy wyżła na konkursie polowym Field Trialsow
 15. Protokół
 16. Karta oceny pracy na konkursie pracy dzikarzy
 17. Karta oceny pracy psa na próbach pracy dzikarzy
 18. Karta oceny pracy wyżła w klasie wyżłów wielostronnych
 19. Karta oceny pracy wyżła w klasie wyżłów wszechstronnych
 20. Karta oceny pracy posokowca lub tropowca w naturalnym łowisku

Strategia dla Łowiectwa