Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Biblioteka Polskiego Związku Łowieckiego
przy Zarządzie Głównym

Pomiędzy magicznymi regałami pełnymi książek, czasopism i dokumentów kryje się tajemnicza historia Naszej Związkowej Biblioteki Łowieckiej.

Pierwsze wzmianki o Bibliotece są bardzo skąpe. Wiemy, że istniała już w latach międzywojennych. Zapisy statutów z lat 1923 i 1926 mówią o potrzebie tworzenia bibliotek i muzeów.

Jeszcze w czasie okupacji w różnych miejscach Warszawy odbywały się zakonspirowane posiedzenia niektórych członków Naczelnej Rady Łowieckiej. To właśnie z ich inicjatywy w 1943 roku rozpoczęła prace specjalna Komisja do oceny strat w muzeum – bibliotece przy Nowym Świecie.

Po zakończeniu działań wojennych na mocy Dekretu z 14 kwietnia 1946 r. „O Bibliotekach” w całym kraju ruszyła machina dająca początek bibliotekarstwu publicznemu w Polsce. W sprawozdaniu z działalności Komitetu Wykonawczego PZŁ za okres od 1.XI.1945 do 24. III. 1946 jest zamieszczona informacja o powołaniu 10 Komisji Problemowych. Jedna z nich – Komisja Inwentaryzacyjno – Muzealna, której przewodniczącym był M. M . Tchorznicki, przystąpiła do inwentaryzacji pozostałego, skromnego ale i bardzo cennego majątku PZŁ w postaci zbioru medali, książek, czasopism i trofeów.

Komisja wystąpiła z pismem do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych o oddanie dla projektowanego Muzeum Łowiectwa trofeów znajdujących się we dworach i majątkach państwowych. Na łamach Łowca Polskiego sekcja muzealna zwracała się do wszystkich kolegów myśliwych o pomoc w utworzeniu Muzeum Łowieckiego przez zdobycie dlań starej broni myśliwskiej, obrazów, sztychów, rzeźb, porcelany oraz szkła ze scenami myśliwskimi, książek i wydawnictw łowieckich w różnych językach, medali, odznak oraz innych przedmiotów charakteryzujących życie i zwyczaje myśliwskie oraz trofeów łowieckich.
Łowiec Polski nr 6 z 1947 roku informuje o otwarciu części odbudowanej siedziby PZŁ przy ulicy Nowy Świat 35, było to 25 X 1947r o godz. 10.45. Pod tym samym adresem dnia 4 XII zostaje otwarty następny lokal do zebrań towarzyskich członków PZŁ zaznaczając, iż zebrania te będą się odbywały w każdy czwartek od godz. 17-stej.

W późniejszym czasie zbiory biblioteki łowieckiej były powiększane poprzez zakupy w antykwariatach i na giełdach staroci. Dowodem tego są zachowane do dziś odręcznie sporządzone listy i wykazy zakupionych książek z podanymi cenami. Największym zakupem gromadzącym cymelia literatury łowieckiej był zakup części biblioteki Józefa Wł. Kobylańskiego. (Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24.04.1949r pkt 3c). Zachowały się oryginały rachunków wystawionych przez Józefa Wł. Kobylańskiego.
5 listopada 1949 roku zinwentaryzowano i włączono do zbiorów dar
T. Madeyskiego w postaci kompletu roczników Łowca Galicyjskiego 1878-1919 i Małopolskiego 1921-1939.

Swoje zbiory do Biblioteki przekazał Marszałek Polski Michał Rola Żymierski. Dokumentują to dwa pisma przewodnie wraz z wykazem przekazanych tytułów, jedno z dnia 24.09.1948 r. dotyczy 58 ofiarowanych książek i drugie z dnia 04.11.1949 r. o przekazaniu 45 książek.
W okresie od 24 XI do 11 XII 1949 roku w Sali projektowanego i organizowanego przyszłego Muzeum Polskiego Związku Łowieckiego oraz Biblioteka gościły piękny zbiór czterdziestu dwóch prac Członka Honorowego PZŁ Włodzimierza Korsaka. Część prac oraz teka z rysunkami zostały ofiarowane Bibliotece. (obecnie oprawione zdobią główny hol drugiego piętra siedziby ZG PZŁ).
Pomimo dużych wydatków na remonty i organizację Związku priorytetem był zakup brakujących książek i czasopism. Zachowały się liczne wykazy poszukiwanych i brakujących pozycji.

Po przekazaniu zbiorów muzealnych w tym część kilkudziesięciu książek do nowo powstałego Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w warszawskich Łazienkach w bibliotece odrestaurowano i przemalowano dębowe szafy regałów zaprojektowane przez Borysa Zinserlinga oraz dodatkowo zakupiono 6 gablot. W takiej szacie biblioteka dotrwała do dnia dzisiejszego.

Trzon kolekcji stanowi olbrzymi zbiór książek z okresu przedwojennego, duży niestety nie kompletny zbiór polskich czasopism myśliwskich, kalendarze myśliwskie, statuty, regulaminy i sprawozdania.
Cymelium stanowiły mocno już zdekompletowane „Koperty Kobylańskiego” tworzące „Księgozbiór Naukowy Józefa Wł. Kobylańskiego. Koperty zawierały chronologicznie uporządkowane dokumenty, także rękopisy znanych autorów późniejszych wydawanych książek z tematyki myśliwskiej.
Ewenementem jest olbrzymia kolekcja czasopism niemieckich w przepięknych oprawach artystycznych z epoki (kilkaset tomów).

W księgach inwentarzowych symbolicznie pozostawiono miejsce dla księgozbioru po znanym fotografiku, przyrodniku i myśliwym Włodzimierzu Puchalskim. Księgozbiór liczący ponad 608 książek przekazany został do Biblioteki PZŁ przez wdowę Panią Alanę Puchalską. Ówczesny Przewodniczący Zarządu Głównego Jacek Tomaszewski przekazał zbiór Włocławskiemu Towarzystwu Naukowemu we Włocławku.
Na podstawie Uchwały Zarządu Głównego z dnia 25 października 2017 roku nadano Bibliotece Polskiego Związku łowieckiego imię
prof. dr hab. Zygmunta Jasińskiego – Członka Honorowego PZŁ. Informuje nas o tym oprawiony akt nadania imienia oraz tablica pamiątkowa wykonana wg. projektu Eugeniusza Ochnio. Uroczystego odsłonięcia tablicy w asyście władz i pracowników ZG PZŁ dokonał Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko.

W latach 2012-2018 wszystkie pozycje zostały wpisane do bibliotecznej bazy danych, zastępując tym samym szufladkowe fiszki. W dalszym ciągu trwają prace związane z przypisaniem każdej pozycji słów kluczowych za pomocą, których możliwe będzie wyszukanie interesującej nas pozycji, czy też tytuł artykułu.

Jedyna w swym rodzaju Biblioteka Polskiego Związku Łowieckiego spełnia bardzo ważne zadanie – jest nośnikiem informacji dla szerokiego grona autorów piszących artykuły jak i prace naukowe z tematyki przyrodniczo łowieckiej.

W erze Internetu dostęp do jej zasobów staje się nieograniczony.

Godziny otwarcia

środa, sobota, niedziela: nieczynne

Wykaz pozycji książkowych

Strategia dla Łowiectwa