Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Kalendarz imprez kynologicznych

Kalendarz imprez kynologicznych

W związku z brakiem odpowiedzi Związku Kynologicznego w Polsce w ramach obowiązującego porozumienia z dnia 29 listopada 2011 roku dotyczącej zaakceptowania przez FCI nowych regulaminów prób pracy, konkursów i ocen pracy psów myśliwskich oraz w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami podczas sędziowania na imprezach kynologicznych w dniu 12 stycznia 2023r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego podjął uchwałę o zawieszeniu imprez kynologicznych zaplanowanych na 2023 rok do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że w ramach realizacji § 8 Porozumienia z dnia 29 listopada 2011r – stanowiącym, iż „PZŁ podejmie odpowiednie działania zmierzające do większego wykorzystania do polowania rasowych psów myśliwskich” – będą realizowane imprezy kynologiczne na podstawie regulaminów PZŁ. Rekomendujemy również zwiększenie liczby kursów i szkoleń dla właścicieli psów myśliwskich, którzy będą korzystać z ich pracy na polowaniu.

Kalendarz imprez kynologicznych może ulec zmianie. Informacje w przedmiotowej sprawie będą aktualizowane.

Strategia dla Łowiectwa