Kapituła Odznaczeń Łowieckich

Skład Kapituły Odznaczeń Łowieckich

 

Lp.

Nazwisko i imię

Okręg 

1.

Kaliski Maciej – Przewodniczący

Kraków

2.

Wisławski Sławomir – Zastępca Przewodniczącego

Skierniewice

3.

Michniewicz Marek – Sekretarz

Olsztyn

4.

Daniluk Andrzej 

Biała Podlaska

5.

Gorski Marek

Gdańsk

6.

Graj Roman 

Nowy Sącz

7.

Hołodniak Ireneusz 

Krosno 

8.

Jaszczyk Jan

Koszalin

9.

Korejwo Zbigniew 

Olsztyn

10.

Kwieciński Mirosław

Poznań

11.

Rowecki Bronisław 

Konin 

Odznaczenia łowieckie

honorowy zeton zaslugi

„HONOROWY ŻETON ZASŁUGI” – ZŁOM

Odznaczenie ustanowione w dniu 28 listopada 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich NAJWYŻSZE ODZNACZENIE W POLSKIM ZWIĄZKU ŁOWIECKIM

medal sw huberta

MEDAL ŚWIĘTEGO HUBERTA

Medal Świętego Huberta ustanowiony został uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w dniu 16 grudnia 1992 roku. Medal nadawany jest za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.

medal zaslugi lowieckiej

MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ ZŁOTY, SREBRNY, BRĄZOWY

Ustanowiony w dniu 11 grudnia 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Medal Zasługi Łowieckiej nadawany jest członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i tresurze psa myśliwskiego, wzorową postawę etyczną i koleżeńskość.

 

ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA

Odznaczenie ustanowione 26 czerwca 1966 roku przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ. Wzór odznaki wg projektu Edwarda Gorola zatwierdzony został przez XI Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ 27 lipca 1969r..

Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie. Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa stanowi krążek o średnicy 11,2 mm z tombaku srebrzystego i oksydowanego z wizerunkiem tokującego głuszca i napisem na otoku: ” Za zasługi dla łowiectwa „. Krążek nałożony jest na trzy wychodzące ze środka stylizowane promienie, miedzy którymi znajdują się trzy potrójne gałązki stylizowanej jedliny wykonane w złotym metalu z zieloną emalią. Wymiary odznaki 25,8 x 27 mm.

.

Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Wnioski na odznaczenia łowieckie

Posiedzenia Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Odznaczeni Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa na zdalnym posiedzeniu w dniu 11.02.2021r.

LPImię i nazwisko
1Mariusz Milewski
2Stefan Ćwikła
3Szymon Nowak
4Krzysztof Osmelak
5Daniel Cyrankiewicz
5Grzegorz Kacprzak
6Michał Smela
7Piotr Kowalkowski
8Andrzej Jurzysta
9Kamil Furmański
10Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Stargardzie
11Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku
MedalZarząd OkręgowyOdznaczeni
M. Brązowy:  
 woj. BIAŁOSTOCKIE:Andrzej Biały, Ryszard Purta,
 woj. CIECHANOWSKIE:Mirosław Klicki, Roman Dudziński, Marek Szynkiewicz, Andrzej Chyczewski, Adam Olszewski, Robert Gross,
 woj. GDAŃSKIE:Andrzej Konieczka, Alojzy Konieczka, Jarosław Waszczuk, Leonard Mazurkiewicz, Ludwik Jereczek,
 woj. KATOWICKIE:Arkadiusz Myszor, Marek Oźlański, Mirosław Malinowski, Franciszek Kwiatkowski,
 woj. KRAKOWSKIE:Zbigniew Miśkiewicz, Adam Kafel,
 woj. LESZCZYŃSKIE:Włodzimierz Węcłaś, Bogusław Węcłaś, Eugeniusz Olejnik, Tadeusz Michułka, Zenon Maciejewski, Czesław Kondracki, Andrzej Karbowiak,
 woj. ŁOMŻYŃSKIE:Krzysztof Mroczkowski, Jerzy Trusiewicz, Andrzej Ślaski, Krzysztof Skrodzki, Andrzej Chyliński,
 woj. NOWOSĄDECKIE:Janusz Augustynek, Marian Klimczak, Jan Kulig, Ryszard Kulig, Marek Sołtys, Adam Wnęk
 woj. PILSKIE:Małgorzata Kraft, Sławomir Kraft, Wiesław Wilk
 woj. PIOTRKOWSKIE:Sebastian Błaszkowski, Jarosław Jaskulski, Jan Kauc, Jan Mencfel, Andrzej Reczek, Bartłomiej Rychliński,
 woj. POZNAŃSKIE:Ryszard Kunz, Bernard Kujawa, Jacek Domagalski, Jerzy Kiszewski, Marek Gierczyński, Arkadiusz Maćkowiak,
 woj. RZESZOWSKIE:Waldemar Krupa, Feliks Dereń, Ryszard Nowiński, Tadeusz Paściak, Tadeusz Krzak, Marian Jajuga, Bartłomiej Sumara, Jan Kiełb, Krzysztof Heliniak,
 woj. SIERADZKIE:Michał Szczerba,
 woj. SKIERNIEWICKIE:Adam Kośnik,
 woj. SŁUPSKIE:Andrzej Mijas,
Krzysztof Gliwa, Ryszard Maszka, Franz Becker, Andrzej Chojda, Bogusław Bodnar, Krzysztof Lass, Ryszard Jereczek, Jacek Mazur, Bogusław Orzechowski, Krzysztof Lang, Alfred Kloskowski, Tadeusz Chlewiński, Arkadiusz Jaskowiak, Zbigniew Myszka, Henryk Bancmer,
 woj. SZCZECIŃSKIE:Henryk Pawełczyk, Stanisław Machocki, Bogusław Poźniak, Andrzej Dziuba, Elżbieta Szymańska, Eugeniusz Polanowski, Jakub Michałowski, Andrzej Biereśniewicz, Stanisław Brysik, Michał Jasion, Monika Płaneta,
 woj. TARNOBRZESKIE:Lesław Majewski, Waldemar Motyka, Józef Mazur, Szymon Dynkowski, Edward Kucwaj,
 woj. TORUŃSKIE:Marek Bazydło, Mirosław Jasiński, Adam Wilk,
 woj. WAŁBRZYSKIE:Robert Sikora,
 woj. WARSZAWSKIE:Paweł Jaceczko, Zdzisław Mikołajczyk, Izabela Motylińska, Radosław Pura, Marek Ślubowski, Janusz Wiśniewski, Krzysztof Zduniak,
 woj. ZAMOJSKIE:Bogusław Skiba,Franciszek Wlaź, Józef Cieśliński,
 woj. ZG PZŁ:Aleksandra Zając Hanulak, Katarzyna Sikorska Lowe, Grzegorz Rudnicki,
M. Srebrny:  
 woj. BIAŁOSTOCKIE:Janusz Gajdzik, Janusz Zdanowicz, Czesław Oksztulski, Ryszard Sosnowski, w Mońkach KŁ Łoś,
 woj. CIECHANOWSKIE:Ryszard Zieliński, Adam Korzybski, Krzysztof Zakrzewski, Stanisław Bernaś,
 woj. GDAŃSKIE:Edward Skurewicz, Edmund Dering, Stanisław Kleinszmidt, Leon Kruszyński, Sławomir Nagórski, Andrzej Milcewicz, Mirosław Breza, Krzysztof Stromski,
 woj. JELENIOGÓRSKIE:w Jeleniej Górze KŁ Knieja, Julian Szczepański,
 woj. KATOWICKIE:Grzegorz Miciak, Damian Smolnik, Arkadiusz Waleczek,
 woj. KRAKOWSKIE:Wiesław Okoński, Włodzimierz Skleniarz,
 woj. LESZCZYŃSKIE:Jan Szawaryn, Władysław Pilch, Tomasz Pilch, Jacek Olejnik,
 woj. ŁOMŻYŃSKIE:Sławomir Kossewski
 woj. PILSKIE:Eugeniusz Misiak, Andrzej Kurek,
 woj. PIOTRKOWSKIE:Stanisław Baliński, Ireneusz Będkowski, Marcin Bogusławski, Rafał Robaszek,
 woj. POZNAŃSKIE:Krzysztof Stryczyński, Mirosław Frąckowiak, Michał Michalak, Janusz Nowacki, Wiktor Eckert, Józef Woźniak,
 woj. RZESZOWSKIE:Stanisław Szydełko, Zbigniew Gargaś, Józef Piątkowski,
 woj. SIERADZKIE:Janusz Konecki, Artur Musiał, Stanisław Foryś,
 woj. SŁUPSKIE:Stefan Horajski, Jan Ollik, Roman Żmuda Trzebiatowski, Mirosław Krupiński, Henryk Malatyński,
 woj. SZCZECIŃSKIE:Tadeusz Antoszuk, Marian Koss, Jacek Szafrański, Andrzej Fedorowicz,
 woj. TARNOBRZESKIE:Jan Woźniak, Paweł Zygadło,
 woj. WAŁBRZYSKIE:Janusz Świerk,
 woj. ZAMOJSKIE:Bolesław Skotnicki, Jerzy Brudziński, Krzysztof Momora,
 woj. ZG PZŁ:Józef Tetkowski,
 woj. ZIELONOGÓRSKIE:Eugeniusz Choiński,
M. Złoty:  
 woj. GDAŃSKIE:Mieczysław Hołomej, w Gdyni KŁ Jenot,
 woj. KATOWICKIE:Edward Hejła, Stanisław Gąsior,
 woj. LEGNICKIE:Henryk Sikora,
 woj. NOWOSĄDECKIE:Krzysztof Gosztyła,
 woj. PILSKIE:Paweł Marciniak,
 woj. PIOTRKOWSKIE:Czesław Budziejewski, Jan Chamczyk, Marek Izydorczyk, Henryk Kaźmierski,
 woj. POZNAŃSKIE:Jerzy Rogoziński, Andrzej Bicz, Mieczysław Kornobis, Adam Jankowski,
 woj. RZESZOWSKIE:Zbigniew Dec, Józef Bożek, Witold Frąckiewicz, Józef Ciosek, Janusz Ożóg,
 woj. SIERADZKIE:Stanisław Jaszczak,
 woj. SKIERNIEWICKIE:Zbigniew Główczyński, Rafał Klem, Zbigniew Jagoda,
 woj. SŁUPSKIE:Jacek Grygonis, Wiesław Kosno, Jerzy Muchowski, Andrzej Serement,
 woj. SZCZECIŃSKIE:Andrzej Zatwarnicki, Andrzej Wróbel, Jerzy Michałowski, Tomasz Kmieć,
 woj. TARNOBRZESKIE:Sławomir Lubera,
 woj. TORUŃSKIE:Jerzy Nowaliński, Stefan Nowiński,
 woj. WAŁBRZYSKIE:Andrzej Bośka, w Nowej Rudzie KŁ Ryś,
 woj. ZAMOJSKIE:Stanisław Miśkiewicz,
 woj. ZG PZŁ:Arkadiusz Opala,
Odznaka:  
 woj. NOWOSĄDECKIE:Krystyna Jawor, Lucyna Piekarska,
Złom:  
 woj. GDAŃSKIE:Stanisław Chmurzyński, Henryk Richert,
 woj. KATOWICKIE:w Bojszowach KŁ Przepiórka
 woj. KRAKOWSKIE:Jan Walcher,
 woj. ŁOMŻYŃSKIE:Ireneusz Wasilewski,
 woj. NOWOSĄDECKIE:Józef Rams,
 woj. NRŁ:Józef Krzyżowski,
 woj. PILSKIE:Gedymin Braun,
 woj. PIOTRKOWSKIE:w Opocznie KŁ Kuropatwa,
 woj. RZESZOWSKIE:Jan Banaś, Ryszard Hadała, Ryszard Jaksan, Ryszard Gurdak
 woj. SKIERNIEWICKIE:Tadeusz Pąśko,
 woj. SŁUPSKIE:Tadeusz Markowski, Ryszard Klonowski, Henryk Hryniewicz,
 woj. TARNOBRZESKIE:Bogdan Nieradka,
 woj. ZAMOJSKIE:Lech Gmyz,
MedalZarząd OkręgowyOdznaczeni
ZŁOM  
 BydgoszczKŁ Piast w Kruszwicy, Antoni Stawicki, Eugeniusz Trzciński, Franciszek Janowski,
 Jelenia Góraw Jeleniej Górze KŁ Darz Bór,
 Krosnow Lutowiskach KŁ Gawra, w Sanoku KŁ Jarząbek, Wiesław Górski, Andrzej Radzik, Jan Pochyła, Ryszard Wanat, Aleksander Bilski,
 LegnicaMieczysław Kłak, Józef Mokrzycki, Czesław Piekarski,
 OlsztynMarian Ramczykowski, Wiesław Orkisz,
 OpoleKŁ Odra w Opolu,
 PiłaJerzy Malita, Kazimierz Łapa,
 PoznańKazimierz Baranowski, Maciej Borczyński,
 RadomJerzy Kustrzepa,
 SiedlceTadeusz Łuczak,
 SuwałkiStanisław Serewa,
 TarnówJan Blezień,
 WarszawaRyszard Gawroński, w Grodzisku Mazowieckim KŁ Rogacz, w Warszawie KŁ Miłośników Łowiectwa, Krzysztof Kiwerski, Stanisław Wieteska,
ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ
 BydgoszczKrzysztof Oczachowski, Ryszard Szweda, Tadeusz Bernady, Kazimierz Woźniak, Mirosław Bartkowski,
 Jelenia GóraMirosław Urbaniak,
 KaliszAndrzej Wybierała, Mieczysław Maciuszczak,
 KielceMarek Jamróz, Roman Kołodziejczyk, Zdzisław Oczkowicz,
 KrosnoCzesław Ogrodnik, Marian Gawłowski, Jan Szelast, Włodzimierz Podyma, Wojomir Wojciechowski, Stanisław Dul, Adam Jakubowicz, Zygmunt Klimko, Tadeusz Sieczkowski, Wiesław Kopczyk,
 LegnicaWładysław Czaban, Zdzisław Dynaryński, Grzegorz Nadolny, Marek Sobol, Walenty Łoś,
 ŁódźJózef Sadowski,
 Nowy SączMarek Majchrzak,
 OlsztynMarek Haus, Ludwig Popinigo, Piotr Kaczmarczyk, Zbigniew Ciepluch, Mirosław Wróblewski,
 OpoleHenryk Derenowski,
 PoznańGrzegorz Podkowa,
 Siedlcew Węgrowie KŁ Pobudka, Zbigniew Kresa,
 SuwałkiAndrzej Kobordo,
 TarnówFranciszek Fido, Stefan Tęcza,
 WarszawaAndrzej Gronkiewicz, Andrzej Kosiak, Edward Lipski, Włodzimierz Ploch, Adam Waszczyk,
 WrocławJan Bartoszewicz, Mirosław Karasek, Tadeusz Łomonos,
 ZamośćJanusz Siek,
 Zielona GóraJerzy Kruhlik, Andrzej Skibiński, Kazimierz Tygielski, Mieczysław Winnik, w Zielonej Górze KŁ Słonka,
SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ
 Bydgoszcz 
  Piotr Watola, Roman Gwiazda, Wojciech Zemke, Zenon Chlebowski, Tadeusz Kosnowski, Piotr Kłosin, Tadeusz Ksawery, Jarosław Zdunek,
 Bydgoszcz 
  Tadeusz Bochynek, Zygmunt Trzepizur, Bolesław Sikora, Wiesław Pirus, Gustaw Marciniak, Remigiusz Łącki,
 Bydgoszcz 
  Marian Frątczak, Andrzej Wróblewski, Stanisław Iwanek, Władysław Zawielak, Grzegorz Mielcarek, Edmund Plewa,
 Bydgoszcz 
  Andrzej Dylewski, Marek Oczkowicz, Jarosław Kusto,
 Kraków 
  Kazimierz Suszalski, Zbigniew Skowronek,
 Krosno 
  Zdzisław Szafraniec, Jerzy Zamorski, Tomasz Kruk, Adam Kawałek, Zdzisław Kuśnierz, Czesław Hołub, Maciej Mikołajczak, Ryszard Bachta, Zygmunt Blecharczyk, Michał Hipner, Józef Opach, Bogdan Płaza,
 Legnica 
  Krzysztof Kłak, Krzysztof Nowakowski, Adam Wac, Artur Waluk, Zdzisław Ciesielski, Krzysztof Strynkowski, Wiesław Urban,
 Łódź 
  Bogdan Muras, Tadeusz Fratyka, Adam Kalinowski,
 Nowy Sącz 
  Tadeusz Gryzło, Janusz Krok, Jan Przybyłowicz, Wiesław Wszołek, Roman Zipser,
 Olsztyn 
  Andrzej Dąbrowski, Jan Kopertowski, Jerzy Krajewski, Lech Blim, Mirosław Jadeszko, Wiesław Kamiński,
 Opole 
  Marek Plotnik, Bronisław Letki, Józef Poterek, Andrzej Oleszko, Piotr Kurowski,
 Piła 
  Zbigniew Malita, Jerzy Magdziarz,
 Poznań 
  Czesław Szukalski,
 Radom 
  Marek Jaworski,
 Siedlce 
  Tadeusz Moreń, Wojciech Cichocki, Krzysztof Gołębiewski, Adam Skorupka, Bogdan Perycz, Artur Myszkowski,
 Skierniewice 
  Wojciech Grabowicz,
 Suwałki 
  Leszek Skubis, w Augustowie KŁ Kania, Klemens Sotko,
 Tarnów 
  Wiesław Nowak, Tomasz Plichta, Stanisław Kurtyka,
 Warszawa 
  Leszek Łukasik, Sławomir Ośka, Wiesław Przybysz, Janusz Radomski, Jacek Smulski, Adam Szynkiewicz, Zenon Warda, Tomasz Wawryniuk, Witold Założyński, Krzysztof Urbański,
 WrocławWładysław Matkowski, Janusz Ornatowski,
 ZamośćLiliana Keller, Krzysztof Mazur,
 Zielona GóraMirosław Lis, Józef Ostrowski,
   
BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ
 Bydgoszcz 
  Czesław Frischke, Krzysztof Winkler, Wiesław Żelaskowski, Jarosław Pieckowski, Bogusław Michalski,
 Jelenia Góra 
  Bronisław Kulik, Tadeusz Maślanka,
 Kalisz 
  Mirosław Świtoń, Mariusz Warszawski, Dariusz Sowiński, Krzysztof Stefaniak, Adam Łukomski, Rafał Ignaszewski, Piotr Turski, Marek Kilian, Karol Wojtkowiak, Jan Hodyjas,
 Kielce 
  Robert Gaik, Roman Stępień, Mariusz Wcisło,
 Kraków 
  Antoni Kafel,
 Krosno 
  Paweł Putyło, Jerzy Zagórski, Piotr Ostręga, Andrzej Wietecha, Zbigniew Szpetnar, Paweł Wałachowski, Jarosław Maresz, Jerzy Górecki, Mieczysław Czytajło, Artur Szelast, Roman Sławiński, Norbert Różycki, Tomasz Nogaj, Ryszard Bulwan, Grzegorz Kruczkiewicz,
 Legnica 
  Jarosław Rabkowski, Marek Rubisz, Henryk Szapował, Jarosław Strynkowski, Franciszek Maciuszonek,
 Łódź 
  Tadeusz Kotynia, Jarosław Sołtysiak, Dariusz Przybysz, Sylwester Strzyżewski, Justyna Drabczyńska, Edward Nockowski, Kazimierz Gabryszewski, Henryk Lange, Janusz Granosik,
 Nowy Sącz 
  Henryk Chlipała, Wojciech Chlipała, Marek Gancarczyk, Łukasz Salamon, Bogdan Stolarczyk, Daniel Świtecki,
 Olsztyn 
  Łukasz Hermanowicz, Kazimierz Bała, Remigiusz Piecewicz, Bogusław Suchodolski, Paweł Groszyk, Krzysztof Oleszkiewicz, Jacek Kubicki, Wiesław Szczepański, Władysław Sadżuga, Waldemar Żyliński, Grzegorz Mościbrocki,
 Opole 
  Jarosław Jerczyński, Kamil Kastelik, Tomasz Paciorek, Gerard Gliniorz, Bogusław Ręc,
 Piła 
  Idzi Komorowski, Tomasz Perliński, Andrzej Zabel, Marcin Senger,
 Poznań 
  Mariusz Jakubowski, Roman Nowak, Wojciech Szmyra, Zbigniew Włodarczak, Karol Chaciński, Krzysztof Nawrot, Tadeusz Urban,
 Radom 
  Tomasz Zawiła Niedźwiecki, Andrzej Marczak, Przemysław Mąkosa, Marek Słomski, w Wolanowie KŁ Drop,
 Siedlce 
  Marcin Tkaczyk, Paweł Królasik, Lech Pepłowski, Artur Ryczywolski, Włodzimierz Bartosiewicz, Juliusz Salomończyk, Tadeusz Hermanowicz, Dariusz Kisieliński, Tadeusz Fabisiak, Aleksander Żygadło, Mariusz Dybciak,
 Skierniewice 
  Antoni Korman, Teodor Liszewski, Marian Milewski, Tomasz Reczyk, Zbigniew Sierociński,
 Suwałki 
  Tomasz Wojszko, Stanisław Bugnacki, Artur Kunda, Jan Rółkowski, Leopold Ulikowski, Czesław Bobran, Bogdan Kuczyński, Andrzej Milewski, Marek Sotko,
 Tarnów 
  Jan Rębacz, Tadeusz Baran, Jacek Janeczko, Maria Opałka,
 Warszawa 
  Aleksander Alfut, Wojciech Grabowski, Krzysztof Gruziński, Daniel Kowalski, Wiesław Krowisz, Bogdan Kucharczuk, Monika Kwaśna, Jerzy Leduchowski, Andrzej Lewandowski, Andrzej Mazur, Zbigniew Mazurek, Jarosław Olsztyński, Michał Pączkiewicz, Sławomir Rajkowski, Bogdan Stalewski, Janusz Świtkowski, Stanisław Wojciechowski, Marcin Zaręba, Robert Żebrowski, Andrzej Kowalczyk, Józef Głębocki, Jan Fabiański,
 Wrocław 
  Dariusz Konieczny, Zdzisław Andrzejczak, Janusz Krukowski, Jan Wojdat,
 Zielona Góra 
  Jerzy Doniec, Henryk Królak, Zygmunt Chorążewski, Tomasz Ławniczak, Jerzy Materna, Jan Styraniec,
ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA
 Bydgoszcz 
  Krzysztof Dereziński, Błażej Łabędzki,
 Krosno 
  Maria Hadam,
 Suwałki 
  Kazimierz Szmygel,
 Wrocław 
  Grażyna Kamińska,
 Zielona Góra 
  Zofia Dudek, Irena Korszun, Danuta Krasowska,
MedalZarząd OkręgowyOdznaczeni
ZŁOM  
 Częstochowa 
  Koło Łowieckie w Oleśnie Uroczysko, 
 Elbląg 
  Jan Adamczyk, 
 Gdańsk 
  Edmund Wach, 
 Kielce 
  Stanisław Dudek, 
 Konin 
  Stanisław Gralak, 
 Koszalin 
  Józef Panek, 
 Legnica 
  Jan Rękoś, 
 Przemyśl 
  Edward Łuc, Władysław Probola, 
 Toruń 
  Hubert Mrugała, Zygmunt Paradowski, 
 Wrocław 
  Kazimierz Rytkowski, Marek Rzewuski, 
 Zarząd Główny PZŁ 
  Kazimierz Trawiński, 
 Zielona Góra 
  Koło Łowieckie w Łagowie Lis, 
ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ  
 Ciechanów 
  Witold Szatkowski, 
 Częstochowa 
  Koło Łowieckie w Wanatach Daniel, Alfred Urbanik, Tadeusz Ciura, 
 Gdańsk 
  Andrzej Murglin, Stanisław Lubecki, 
 Jelenia Góra 
  Wojciech Polański, 
 Koszalin 
  Marcin Gołek Narzęcki, 
 Legnica 
  Zbigniew Paliwoda, Mieczysław Skrzeczek, 
 Olsztyn 
  Witold Kink, Czesław Łatka, 
 Przemyśl 
  Stanisław Mróz, 
 Suwałki 
  Koło Łowieckie w Białej Piskiej Las, Ryszard Świderski, 
 Toruń 
  Piotr Skiba, 
 Warszawa 
  Jerzy Skorykow, 
 Wrocław 
  Ryszard Laszczyk, 
  Zdzisław Papiernik, 
 Zielona Góra 
  Krzysztof Sobczuk, 
SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ  
 Białystok 
  Alicja Milewska, 
 Częstochowa 
  Zbigniew Kita, Henryk Kołecki, Jacek Kołecki, Witold Rogacz, 
  Czesław Nier, Dominik Sierakowski, Adam Nóżyński, 
 Elbląg 
  Bolesław Tomkiewicz, Ewa Ludwikowska, Jan Jagodziński, Edward Bednarski, 
 Gdańsk 
  Mariusz Iwanowski, Piotr Szumiński, 
 Katowice 
  Bogusław Róg, Ignacy Ślusarczyk, Kazimierz Sala, Robert Sala, 
 Kielce 
  Marcin Klimczak, Stanisław Drogosz, 
 Koszalin 
  Henryk Nowak, Jan Kajtaniak, Radosław Dominowski, Antoni Ryfun, 
 Legnica 
  Andrzej Chmielewski, Andrzej Kłodnicki, Aleksander Jakubowski, Koło Łowieckie w Lubinie Bażant, 
 Nowy Sącz 
  Paweł Ormanty, 
  Janusz Kuś, 
 Olsztyn 
  Jerzy Szarejko, Stanisław Ługiewicz, Sławomir Olewiński, Marcin Mokwiński, Marek Przychodko, Piotr Miechowicz, Andrzej Turek, Zenon Piotrowicz, 
 Piła 
  Stefan Kubiak, Przemysław Olejniczak, 
 Płock 
  Jerzy Szulczewski, 
 Przemyśl 
  Jan Choma, Emil Nowicki, Marcin Raba, 
 Sieradz 
  Renata Pokorska Kopyto, 
 Suwałki 
  Koło Łowieckie w Kalinowie Łoś, Wojciech Wiszowaty, Jarosław Karbowski, Dariusz Thomas, Wojciech Napierski, Władysław Gliński, Waldemar Koprowski, Kazimierz Tarnacki, 
 Toruń 
  Andrzej Zarembski, 
 Wałbrzych 
  Adam Cichacki, Andrzej Liput, Marek Kielar, 
 Wrocław 
  Zbigniew Kordus, Andrzej Jankowski, Zbigniew Haladyn, 
 Zielona Góra 
  Józef Kuczak, Grzegorz Niestrawski, Jerzy Karabanowicz, Wiesław Topolski, Sławiusz Topolski, Włodzimierz Watral, 
BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ  
 Białystok 
  Bogdan Łazarczyk, 
 Ciechanów 
  Mariola Marczak Grzybek, Sylwester Wilk, 
 Częstochowa 
  Michał Labus, 
  Małgorzata Drewniok Waloszczyk, Jacek Książek, Janusz Kołtun, Andrzej Szremski, 
 Elbląg 
  Henryk Ogórek, Bogdan Matuszewski, Zygmunt Kępka, Jarosław Kaczorowski, Robert Halibożek, 
 Gdańsk 
  Marcin Kurandy, Ireneusz Mańkus, Tomasz Kościuk, Jan Kościuk, Andrzej Karaś, Krzysztof Demps, Krzysztof Cibor, Krzysztof Krawiec, Ryszard Musiał, 
 Kalisz 
  Roman Ignaszewski, 
 Katowice 
  Ryszard Snopek, 
 Kielce 
  Kazimierz Kołda, Zdzisław Pachel, 
 Koszalin 
  Grzegorz Majewski, 
  Zdzisław Szwedowicz, Krzysztof Szewczyk, Krzysztof Kraska, Paweł Lipski, Tomasz Loster, Maciej Minkiewicz, Marek Surus, Krzysztof Gliński, Eugeniusz Terlecki, Dariusz Żołądkiewicz, Bronisław Sech, 
 Legnica 
  Henryk Zatorski, Norbert Śliwowski, Andrzej Rudzicki, Antoni Maliniak, Ryszard Porczyński, Mariusz Tatys, 
 Nowy Sącz 
  Jacek Matyjewicz, Kazimierz Bomba, Jan Główczyk, Andrzej Kądziołka, Józef Nieć, Zdzisław Sarata, 
 Olsztyn 
  Mieczysław Getek, Lucjan Zawada, Bogdan Iwanicki, Arnold Pełka, Marek Siemoński, Waldemar Salicki, Jan Bałdyga, Mirosław Teofilak, Jarosław Wiśniewski, Paweł Stypik, Robert Ginko, Krzysztof Wajciechowski, Dariusz Łotach, Ryszard Astrau, Zenon Lichończak, Kamila Zglińska,
 Piła 
  Maciej Grus, Hubert Jasiński, Przemysław Sarbinowski, 
 Płock 
  Albert Kołodziejski, Daniel Lipiński, 
 Przemyśl 
  Grzegorz Bocian, Stanisław Kornak, Henryk Michałów, Jacek Zyga, 
 Suwałki 
  Tomasz Onoszko, Jan Adamkowicz, Mirosław Sznel, Ireneusz Nowiński, Jerzy Krajewski, 
 Toruń 
  Włodzimierz Berndt, Stefan Górski, Sławomir Mikowski, 
 Wałbrzych 
  Adam Chrzanowski, 
 Warszawa 
  Dariusz Zalewski, Ryszard Radwański, Bogdan Kulka, Mirosław Kostka, Kazimierz Jakacki, Wojciech Grabowski, 
 Wrocław 
  Dariusz Stach, Tomasz Maj, Wiesław Bęben, 
 Zielona Góra 
  Tomasz Czarnecki, Jan Juszczyk, Mirosław Juszczak, Stanisław Kostrzewa, Celestyn Tymczyszyn, 
ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA  
 Legnica 
  Szkoła Podstawowa w Proboszczowie, 
 Olsztyn 
  Piotr Zabuski, Tomasz Okorski, 
 Toruń 
  Beata Jaskulska, Mariola Kujaczyńska, 

MEDAL

ZARZĄD OKRĘGOWY

ODZNACZENI

ZŁOM

  
 

BYDGOSZCZ

Zbigniew Teusz,

 

CIECHANÓW

Adaś Przybysz,

 

KALISZ

Zdzisław Kowalczyk,

 

LESZNO

Zbigniew Urban,

 

NOWY SĄCZ

Mieczysław Kołotyło, Piotr Winiarski,

 

OLSZTYN

Romuald Tański, Zbigniew Wasilewski,

 

OPOLE

KŁ Bór w Namysłowie,

 

PIŁA

KŁ Szarak w Budzyniu,

 

POZNAŃ

Bogdan Michalak,

 

SŁUPSK

Marian Przytarski,

 

TORUŃ

KŁ Wieniec w Toruniu, Józef Warzała,

ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

  
 

BYDGOSZCZ

KŁ Szarak w Strzelnie, Gerard Skowron, Andrzej Morawski, January Szajda,

 

CIECHANÓW

Zygmunt Maliński,

 

JELENIA GÓRA

Adam Kozak,

 

KALISZ

KŁ Czajka w Kraszewicach, Józef Pastuszak,

 

KATOWICE

Adam Flak,

 

KIELCE

Andrzej Kozioł, Paweł Prześlak,

 

KRAKÓW

Janusz Dziedzic,

 

LESZNO

Aleksander Dolczewski,

 

OLSZTYN

Stanisław Rogowski, Sławomir Wojciechowski,

 

OPOLE

Wiktor Bracichowicz,

 

OSTROŁĘKA

KŁ Bażant w Przasnyszu, KŁ Bór w Długosiodle, Jarosław Rudnicki,

 

PŁOCK

KŁ Krzyżówka w Sierpcu,

 

WARSZAWA

Kazimierz Dłabiszewski, Józef Wróblewski, Jarosław Rybusiński,

SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

  
 

BYDGOSZCZ

Krzysztof Szumielski, Bronisław Papierowski, Czesław Maciuszonek, Andrzej Bieńkowski, Leszek Dereziński, Jarosław Daszkiewicz,

 

CIECHANÓW

Krzysztof Szulc, Michał Raczyński, Wojciech Rzeczkowski, Tadeusz Marchewka,

 

JELENIA GÓRA

Jerzy Matuszak,

 

KALISZ

Arkadiusz Sikorski, Piotr Harych, Wawrzyn Chmielewski,

 

KATOWICE

Andrzej Gadaczek,

 

KIELCE

Jacek Drozdowski, Edward Fudala,

 

KRAKÓW

Andrzej Gach,

 

LESZNO

Grzegorz Flieger,

 

OLSZTYN

Marian Zubek, Stanisław Sosiński, Stanisław Siatkowski, Rajmund Jodko, Eugeniusz Leszczyński, Zbigniew Deptuła, Janusz Mikulski, Tomasz Krupiński, Henryk Gajdamowicz, Krzysztof Krawczyk, Lech Serwotka, Kazimierz Staworko,

 

OPOLE

Franciszek Krajewski, Józef Somiak, Eugeniusz Głowienkowski, Andrzej Strąg, Jerzy Minecki, Dariusz Kuś, Grzegorz Kapica, Ryszard Sykuła,

 

OSTROŁĘKA

Krzysztof Ponichtera, Krzysztof Rasiński, Jan Sobotka,

 

PIŁA

Zbigniew Wasylewicz, Piotr Pluchrat, Andrzej Kubów, Wojciech Wróblewski, Roman Marcysiak, Grzegorz Trytt,

 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Zbigniew Treściński, Hipolit Trudziński,

 

PŁOCK

Andrzej Czerniakowski,

 

POZNAŃ

Tadeusz Kucera,

 

SŁUPSK

Marek Szulc, Jan Połczyński,

 

SUWAŁKI

Ryszard Błoszko, Jerzy Pikciun,

 

WARSZAWA

Witold Wiśniewski, Bogdan Wilk, Marek Tamowski, Marek Pokorski, Stanisław Łoziński,

 

ZAMOŚĆ

Ryszard Kotowski, Józef Dyniec, Witold Piętal,

BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

  
 

BYDGOSZCZ

Grzegorz Rutkowski, Marek Janeczek, Remigiusz Niemczewski, Jacek Jerszyński, Wiktor Leśny, Jacek Kapela, Paweł Konopa, Mirosław Kibicki,

 

CIECHANÓW

Anatoliusz Gallera, Piotr Gilewski, Jacek Maliński, Michał Filimonow,

 

JELENIA GÓRA

Edward Kisły,

 

KALISZ

Zenon Hadrzyński, Maciej Jałoszyński, Grzegorz Tomaszewski, Jacek Kowalczyk, Eugeniusz Pieprzka, Adam Matysiak, Mieczysław Sikorski,

 

KATOWICE

Piotr Machalica, Jacek Musiałek, Wojciech Drabik,

 

KONIN

Dariusz Grzelak,

 

KRAKÓW

Jan Jaroń, Mirosław Łowczyński, Bogdan Pałys, Krzysztof Karus, Jan Mazur,

 

NOWY SĄCZ

Jarosław Kuczaj, Aleksander Dudas, Wojciech Klimowski, Marian Nieć,

 

OLSZTYN

Janusz Olbryś, Wiesław Drozd, Edward Popielarz, Edward Niciński, Paweł Zieliński, Stefan Mochnal, Aleksander Roguszewski, Krzysztof Jaczewski, Michał Pryszlak, Piotr Marszewski, Marian Ignatowicz, Krzysztof Skorupski, Zbigniew Majcher, Marcin Suchodolski, Władysław Muszak, Wojciech Gryss, Jan Płocharski, Piotr Przybylak, Ludwik Harłukowicz, Jan Krajnik, Marcin Śniecikowski, Michał Kłodkowski, Krzysztof Ostrouch,

 

OPOLE

Piotr Zubek, Arkadiusz Birski, Krzysztof Stasiak, Jerzy Karaban, Hubert Grabowski,

 

OSTROŁĘKA

Marek Ciach, Zbigniew Lewicki, Jacek Przetak, Jan Kwiatkowski, Zenon Wojda, Zdzisław Gołota,

 

PIŁA

Damian Rolczak, Mirosław Gruchot,

 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Zbigniew Średziński,

 

PŁOCK

Jacek Gackowski, Patrycja Rutkowska,

 

POZNAŃ

Tadeusz Gromadziński, Michał Mańkowski, Marian Rudziński, Piotr Skrzypek, Alfred Wojciechowski,

 

SŁUPSK

Waldemar Borzyszkowski, Andrzej Matysiak,

 

SUWAŁKI

Michał Malinowski, Maciej Sulewski,

 

TORUŃ

Tomasz Pniewski, Robert Paciorek,

 

WAŁBRZYCH

Mariusz Dulski,

 

WARSZAWA

Jan Rutkowski, Bogdan Łazarczyk, Romuald Łanczkowski,

ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA

  
 

OLSZTYN

Dorota Szydłowska,

 

POZNAŃ

Kazimierz Ilski,

 

SUWAŁKI

Piotr Nalewajek.

MEDAL

ZARZĄD OKRĘGOWY

ODZNACZENI

ZŁOM  
 BydgoszczWKŁ Szarak w Rzywnie,
 ElblągStanisław Orłowski,
 LesznoJerzy Tylicki,
 PoznańPaweł Kuczko, Zdzisław Worsa,
 PrzemyślAndrzej Blajer,
 SiedlceKŁ Wilga w Zakrzewie,
 TarnobrzegJanusz Zbyrad, w Skowierzynie KŁ San,
 WałbrzychRoman Filipiński, Bogusław Guzik, Józef Sułek,
 WarszawaJan Owerko,
 Zielona GóraGenowefa Badowska,
   
ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ 
 BydgoszczMaciej Gmitrzak,
 ElblągJacek Krawczyński,
 Jelenia GóraKazimierz Bętlewski,
 LegnicaKazimierz Bącal,
 LesznoZygmunt Gościniak,
 ŁomżaMichał Zaleski,
 PoznańWłodzimierz Pluta, Józef Kowalewski, Jerzy Balcerzak, Eugeniusz Rutkowski,
 PrzemyślMarian Fiutowski, Tomasz Makarowski, w Oleszycach KŁ Hubert,
 WałbrzychMarek Czerwik, Jerzy Dutkiewicz,
 WarszawaJerzy Gajowniczek,
 Zielona GóraJerzy Jerczyński,
   
SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ 
 BydgoszczAndrzej Kłos,
 ElblągZygmunt Lacki, Sylwester Biskupski, Marian Lisowski,
 GdańskZenon Hinca,
 Jelenia GóraMariusz Połaczański, Antoni Ciesielski, Włodzimierz Jacek Okoń, Edward Bogdański,
 KoszalinArkadiusz Gatz, Ryszard Mielnicki,
 LegnicaTadeusz Polesiński,
 OlsztynTadeusz Serzysko,
 PoznańWitold Balas, Stefan Jankowiak, Krzysztof Morawiak, Teofil Orzechowski, Lech Pawłowski, Małgorzata Radajewicz, Stanisław Wittchen, Zbigniew Francuzowicz,
 PrzemyślHenryk Gąsior, Mieczysław Stańko,
 SieradzBronisław Pustelnik,
 SkierniewicaKrzysztof Białek, Witold Kowalski,
 TarnobrzegAdam Kaltenberg, Marian Lenart, Paweł Bystroń,
 WarszawaJerzy Zgiep, w Warszawie WKŁ Szarak, Andrzej Kraszewski, Władysław Goławski, Jan Niemirka, Cezary Łukomski, Ireneusz Ćwiek,
 ZG PZŁStefan Żywicki, Jacek Pakulski, Jan Stasiak, Wiesław Gaik, Kazimierz Gawlas, Waldemar Jakubiszyn, Mariusz Rataj, Zbigniew Tybulczyk, Stanisław Żywicki, Artur Niebrzydowski,
 Zielona GóraWiesław Kister, Zdzisław Sroka, Walenty Szczepański, Wojciech Żyła,
   
BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ 
 BydgoszczŁukasz Szurlej, Grzegorz Olszański, Bolesław Baranowski,
 ElblągWiesław Lubera, Piotr Żemojtel, Wojciech Puton, Rafał Piernicki, Sławomir Kantorski, Krzysztof Koladyński, Krzysztof Lipski, Danuta Stosik,
 GdańskKarol Łukaszewicz, Krzysztof Krauze,
 Jelenia GóraJerzy Majdan, Władysław Ławrynowicz, Łukasz Ławrynowicz,
 KoninJacek Budkiewicz, Krzysztof Mysiński,
 KoszalinMariusz Grzegorczyk, Robert Bartman,
 LegnicaStanisław Szymański, Marcin Bartosiewicz, Konstanty Sieciński,
 LesznoPiotr Napierała, Anna Stachowiak, w Wąsoszy KŁ Dzik, Zbigniew Sierota, Daniel Raszke, Grzegorz Giera, Mateusz Andrzejak,
 ŁomżaAntoni Moczydłowski, Janusz Serdyński,
 PoznańPaweł Czapczyk, Piotr Czarnecki, Marek Dera, Mirosław Fabiś, Leszek Franczak, Andrzej Jesse, Eryk Kapłon, Filip Kolańczyk, Robert Kramer, Maria Malicka, Janusz Matyjasik, Jacek Mądry, Stanisław Nawrocki, Remigiusz Przybyłowicz, Damian Ratajczak, Jerzy Rylski, Tomasz Torgowski, Jacek Walicht, Leon Wiese, Wojciech Zabierek, Grzegorz Zysk,
 PrzemyślJerzy Skoczylas,
 SiedlceSylwester Bziuk, Mirosław Kaszewski,
 SieradzJan Krej,
 SkierniewicaDariusz Kamiński,
 TarnobrzegJanusz Greń, Józef Dul, Stanisław Dul, Zygmunt Gwoździowski, Mikołaj Górny, Tadeusz Kowal, Mieczysław Gil, Józef Adamowicz, Maria Cygan, Tadeusz Bełzak, Piotr Lenart,
 WałbrzychMarcin Krzesiński, Adam Antoszczak, Jan Szuszkiewicz, Piotr Borodajko, Mirosław Bąbka, Tomasz Szal, Radosław Piasecki,
 WarszawaPiotr Wysiadecki, Adam Szymański, Wojciech Marczyński, Edmund Marczak, Leszek Lech, Józef Koncewicz, Zbigniew Kiejziewicz, Bogdan Banaszak, Marek Boruc, Katarzyna Dudek, Mariusz Dziczek, Sławomir Kanabus, Piotr Karczewski, Artur Kędziora, Witold Kluczek, Artur Konopka, Sławomir Kościelniak, Sylwester Kowalczyk, Wojciech Kowalczyk, Tomasz Krasowski, Andrzej Kubiński, Mirosław Morawski, Piotr Pokrzywa, Kazimierz Stachurski, Krzysztof Suchodolski, Janusz Szynkarek, Marek Tomecki, Michał Wiśniewski, Sławomir Wziątek,
 ZG PZŁGrzegorz Stasiak, Stanisław Prinz,
 Zielona GóraCzesław Kaczyński, Władysław Kwarta, Michał Milkowski, Henryk Pitrowski, Ireneusz Poliński, Jerzy Rudnicki,
   
MEDAL ŚWIĘTEGO HUBERTA 
 ZG PZŁ Jan Szyszko,
ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA 
 Gdańsk Halina Krauze,
   
   
   
   

MEDAL:

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ:

ODZNACZENI:

ZŁOM

  
 

BIAŁA PODLASKA

Jan Daniluk,

BIELSKO-BIAŁA

KŁ Cietrzew w Pewli Ślemińskiej, Adam Madzia,

ELBLĄG

Zbigniew Trzaska,

GDAŃSK

KŁ Słonka w Gdańsku,Roman Krzyżelewski,

GORZÓW WIELKOPOLSKI

WKŁ Orzeł w Gorzowie Wlkp.,

JELENIA GÓRA

KŁ Darz Bór w Marciszowie,

KALISZ

KŁ Kuropatwa w Krotoszynie, Jan Żyto,

KATOWICE

KŁ Bażant w Siemianowicach Śląskich, KŁ Pod Bukiem w Rybniku, Janusz Malarek, Wenancjusz Rabus, Wojciech Turyk,

KRAKÓW

KŁ Szarak w Jerzmanowicach,

LEGNICA

Stanisław Pępkowski,

NOWY SĄCZ

KŁ Bór w Spytkowicach,

OLSZTYN

KŁ Czajka w Ornecie, Jan Szuniewicz,

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Radosław Cywiński,

RADOM

Sławomir Michalewski,

RZESZÓW

Marek Koziorowski, Andrzej Jankowski,

SIERADZ

Zdzisław Górski, Cezary Gistel,

TARNÓW

KŁ Cyranka w Bolesławiu,

ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

  

 

BIAŁA PODLASKA

Dariusz Daniluk, Henryk Konon,

BIELSKO-BIAŁA

Paweł Czyż, Tomasz Heczko, Stefan Łupieżowiec, Mikołaj Pietrzyk, Andrzej Torbus,

GDAŃSK

Stanisław Mudlaff,

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Ryszard Burzawa,

KATOWICE

Roland Kosmol, Janusz Pawłowski, Andrzej Miszka, Franciszek Zając,

KONIN

Bernard Rux, Marek Tyrański,

KRAKÓW

Stanisław Bogacz, Bronisław Pękala,

OLSZTYN

Bolesław Woźniak, Andrzej Kujawa, Jan Potapczuk,

PIŁA

Czesław Tomczyk,

RADOM

Henryk Majcher, Andrzej Sołtysiak,

RZESZÓW

WKŁ Rogacz w Rzeszowie, Jan Kolbusz, Adam Zięba, Jan Kuźniar, Robert Stachura,

SIERADZ

KŁ Leśnik w Sędziejowicach, Grzegorz Skrzypczyński, Stefan Łyczba, Grzegorz Kotłowski, Stanisław Cichosz,

SUWAŁKI

Piotr Przekop, Tadeusz Wasilewski, Krzysztof Konieczka, Zbigniew Auron,

TARNOBRZEG

Tadeusz Kałdon,

TARNÓW

KŁ Szarak w Tymowej,

TORUŃ

Włodzimierz Busk, Wiesław Kalinowski,

SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

  

 

BIAŁA PODLASKA

Jan Nazaruk, Jacek Wojtaś, Krzysztof Kalinowski, Marian Szyper, Stefan Karasiński, Henryk Hajczuk, Roman Arseniuk,

GDAŃSK

Piotr Szeremeta, Mieczysław Gafke, Andrzej Elendt, Józef Komarewski, Alfons Jeschke, Arkadiusz Gurazda, Jerzy Bekisch, Zbigniew Janczewski, Edward Woźniak, Wojciech Chodorowski, Marcin Ślusarski, Mirosław Jurkowlaniec, Maciej Tałałas, Artur Czajkowski,

JELENIA GÓRA

Winicjusz Drozd,

KALISZ

Robert Górnik,

KATOWICE

Janusz Korczak, Paweł Ziebura, Ewa Kraska, Tomasz Kurek, Henryk Wosz,

KONIN

Bogdan Wolak,

KRAKÓW

Piotr Warchoł, Waldemar Misiura, Piotr Albrzykowski, Włodzimierz Kucia, Tadeusz Cempa,

NOWY SĄCZ

Jan Karpiel, Lesław Popiela, Andrzej Żądło,

OLSZTYN

Stefan Kotecki, Ireneusz Dywański, Kazimierz Soliwoda, Łukasz Różański, Jan Ptaszyński, Bronisław Stawkowski, Artur Okoński,

OSTROŁĘKA

KŁ Haszcze w Ostrołęce, Ryszard Parzych,

PIŁA

Teodor Kosz, Stanisław Matuszewski,

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

KŁ Knieja w Radomsku, Zbigniew Kococik,

RADOM

KŁ Rosomak w Radomiu, Józef Cwajda, Zbigniew Jamróz, Marek Konopka, Andrzej Posłuszny, Krzysztof Badowski,

RZESZÓW

Marek Bem, Józef Stępień,

SIERADZ

Tadeusz Stępień,

SUWAŁKI

Krzysztof Giedrojć, Ireneusz Butkiewicz, Andrzej Czupryński,

TARNOBRZEG

Andrzej Stec, Waldemar Styczeń, Longin Brzeziński, Mirosław Jonaszek,

TORUŃ

Grzegorz Maćkiewicz, Andrzej Paprocki, Grzegorz Tułodziecki, Michał Luty,

WARSZAWA

Andrzej Danielewski, Piotr Kupiec,

ZAMOŚĆ

KŁ Szarak w Strzyżowie, Andrzej Złomańczuk, Krzysztof Kostrubiec,

BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

  

 

 BIAŁA PODLASKA

Mirosław Chromiński, Zbigniew Maciejuk, Janusz Jaszczuk,

BIELSKO-BIAŁA

Bartłomiej Francuz, Grzegorz Loska, Marcin Grzebinoga, Władysław Kosek, Sebastian Kozieł, Józef Kuglarz, Andrzej Mazur, Piotr Obacz, Andrzej Posz,

GDAŃSK

Radosław Fiedorowicz, Dariusz Hryckiewicz, Zenon Nowak, Waldemar Drzewiczak, Wojciech Syldatk, Adam Kropidłowski, Marek Kleinschmidt, Kazimierz Dering,

KALISZ

Józef Cikowski,

KATOWICE

Stefan Ciepły, Medard Karpisz, Piotr Kłakus, Józef Łanowy, Grzegorz Majewski, Sławomir Nawrotek, Szczepan Plutka, Witold Rosa, Wiesław Szczepaniak, Rafał Pękala, Grzegorz Majchrowski, Michał Bulenda, Mariusz Godoj,

KONIN

Jacek Nawrocki, Grzegorz Kukulski, Tomasz Ciepły,

KRAKÓW

Marek Dumański, Czesław Rachwał, Piotr Stach, Piotr Czech, Mieczysław Konik, Marek Skotniczny,

NOWY SĄCZ

Tadeusz Łazarski, Jan Kawula, Władysław Kosek, Paweł Makuch, Wacław Ziobro,

OLSZTYN

Karol Ejkszto, Tomasz Bordziłowski, Krzysztof Chrzanowski, Wiktor Lindorf, Wiesław Jóźwiak, Włodzimierz Misiło, Marek Świątek, Marcin Rogoziński, Zbigniew Płonka, Daniel Olencki, Jerzy Lis, Jan Prościński, Piotr Lechman, Kazimierz Giełżecki,

OSTROŁĘKA

Maciej Dobkowski, Mirosław Sęk, Ryszard Toryfter, Mirosław Roicki,

PIŁA

Ireneusz Chmiel, Kamil Jakubczyk,

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Grzegorz Kot, Łukasz Łękawski, Dariusz Randak, Krzysztof Rybak, Romuald Stępień,

RADOM

Marian Zych, Jan Trzaskowski, Stanisław Motyl, Ireneusz Kubik, Robert Stefan, Stanisław Michalik,

RZESZÓW

Piotr Kopeć, Jurek Podgórski, Waldemar Zieliński,

SIERADZ

Andrzej Tarka, Dariusz Krzyczmanik, Jadwiga Tarka, Andrzej Szczesio,

SUWAŁKI

Wiesław Michniewicz, Bogdan Czekalski, Ryszard Bańkowski, Tomasz Sztelmach, Józef Bogdan, Ernest Szukajt, Krzysztof Daniłowicz, Krzysztof Dylnicki, Robert Żyliński,

TARNOBRZEG

Marek Pękalski, Michał Jajko, Jacek Dąbek,

TARNÓW

Antoni Czapla, Tadeusz Chrabąszcz, Andrzej Jagiełło, Krzysztof Kalita, Bogdan Kolano, Czesław Łuszcz, Ewa Łuszcz, Stanisław Łuszcz, Mariusz Mątwicki, Ryszard Sajdak, Tadeusz Dzięgiel,

TORUŃ

Michał Derkowski, Zbigniew Kapitulski,

ZAMOŚĆ

Piotr Kopera, Jerzy Osinowski,

ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA

  

 

BIELSKO BIAŁA

Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Dankowicach, Franciszek Lipowski,

GDAŃSK

Mieczysław Struk,

KALISZ

Ryszard Muszyński, Leszek Grobelny,

KATOWICE

Aleksandra Kosmol,

KONIN

Dariusz Grzywiński,

KRAKÓW

Magdalena Wilkońska Klimsza, Radosław Warzecha,

LEGNICA

Stefania Buczyńska,

OLSZTYN

Jadwiga Wróblewska,

RZESZÓW

Jan Żyłka,

TARNOBRZEG

Jan Niemiec.

MEDAL

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ

ODZNACZENI

ZŁOM:

PREZYDIUM NRŁ

Sławomir Strzelczyk,

 

ELBLĄG

WKŁ Żubr w Elblągu,

KROSNO

Jan Reczek,

LESZNO

Henryk Marciniak,

ŁÓDŹ

WKŁ Wiarus w Łodzi, Marian Paternoga,

OPOLE

KŁ Cyranka w Brzegu,

RZESZÓW

Wiesław Żegleń,

WARSZAWA

WKŁ Łoś w Warszawie, Jan Kuliński, Henryk Ordanik, Franciszek Dziewulski,

WROCŁAW

Zbigniew Bednarczuk,

ZIELONA GÓRA

KŁ Knieja w Rogozińcu,

ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

ELBLĄG

Henryk Połom, Norbert Lip,

 

ŁÓDŹ

KŁ Bażant w Świnicach Warckich,

NOWY SĄCZ

Krzysztof Krygowski, Krzysztof Stanula,

OPOLE

Grzegorz Przydatek, Wit Kisiel,

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

KŁ Szarak w Woli Grzymalinej, Ryszard Szymczyk,

PRZEMYŚL

Zbigniew Jakielaszek,

RZESZÓW

Andrzej Dąbrowski,

WARSZAWA

Piotr Szczytyński,

WŁOCŁAWEK

Grzegorz Nawrocki,

WROCŁAW

Jerzy Walczak, Jan Kuziemka, Tadeusz Krzeszowiec, Romuald Feliński, Jan Łuszczak,

ZIELONA GÓRA

Andrzej Żuk, Jerzy Gajewski.

SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

CIECHANÓW

Andrzej Decyk, Stanisław Walenda,

 

ELBLĄG

Leszek Wójcik, Zbigniew Rancia, Ignacy Mościcki,

KIELCE

Robert Siwiec,

ŁÓDŹ

Tomasz Szewczyk, Piotr Królak, Roman Dobiecki, Edward Ozdobiński,

NOWY SĄCZ

Józef Kusiak, Stanisław Bieniek, Sławomir Knapik, Janusz Rutana, Piotr Szkaradek, Bolesław Świątkowski,

OPOLE

Ryszard Janos, Piotr Piątek,

RZESZÓW

Hanna Samlicka, Leszek Kokoszka,

SKIERNIEWICE

Adam Hańderek,

TARNOBRZEG

Kazimierz Kopeć,

WARSZAWA

Marek Papuga, Adam Górski, Wiesław Lipiński, Jarosław Stańczyk,

WŁOCŁAWEK

KŁ Szarak w Bobrownikach,  Mieczysław Nakonieczny, Barbara Kania,

WROCŁAW

Jerzy Borucki, Władysław Dąbrowski, Jan Jedynak, Roman Nowak, Ryszard Sabik, Antoni Zalewski, Mariusz Ziółecki, Krzysztof Hulewicz,

ZIELONA GÓRA

KŁ Jeleń w Żaganiu ,KŁ Tur w Nowej Soli, Marek Benysek, Lech Liberski, Wiesław Skupski, Karol Zarzycki, Marek Stajer, Marek Retkiewicz, Jerzy Orłowski, Jan Śliwa,

BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

CIECHANÓW

Zygmunt Pogorzelski, Zbigniew Krwawnikowski, Lech Stańczak,

 

ELBLĄG

Piotr Margulewicz, Eugeniusz Kogut, Marcin Jaszewski,

KROSNO

Mariusz Wojdacz, Eugeniusz Serniak, Jan Kurcz,

ŁÓDŹ

Jan Bujko, Artur Bajor, Stanisław Wójcik, Andrzej Rutkowski, Henryk Pawlak, Wojciech Filipowski, Janusz Hokoszewski, Jerzy Zieliński, Ryszard Glinkowski, Mieczysław Tomaszewski, Tomasz Hokoszewski,

NOWY SĄCZ

Eugeniusz Janas, Bogdan Oszajca,

OPOLE

Marcin Niestrój, Stefan Kendik, Marek Bader,

PIŁA

Mieczysław Drożdżal,

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Andrzej Krupa, Włodzimierz Mokracz,

PRZEMYŚL

Grzegorz Cielec,

RZESZÓW

Tadeusz Samlicki, Zenon Opiekun, Krzysztof Tabak, Krzysztof Skuriat, Zdzisław Wójcik, Zbigniew Wójcik,

SKIERNIEWICE

Jarosław Krzyżanowski,

WARSZAWA

Marek Kuliński, Sławomir Podowski, Jan Kujawa, Jarosław Kosmalski, Ireneusz Deliś,

WŁOCŁAWEK

Janusz Kania, Roman Matysiak, Maciej Namieśnik, Leszek Szajgicki,

WROCŁAW

Bogusław Wojciechowski, Edward Tworkowski, Zdzisław Świtoń, Karol Świtoń, Robert Szlachetka, Sławomir Sierpiński, Tadeusz Puć, Mieczysław Okoń, Michał Moroziuk, Dariusz Lis, Ryszard Lewicki, Szczepan Dempniak, Piotr Chojnacki, Damian Chaliński,

ZIELONA GÓRA

Czesław Baszczyn, Edward Grześkowiak, Bogusław Konieczny, Regina Konieczna, Mieczysław Marciniak,  Mariusz Ratajczak, Krzysztof Czochra, Jan Nyczka,

ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA

NOWY SĄCZ

Mirosław Wędrychowicz,

 

WROCŁAW

Międzynarodowe  Stowarzyszenie  Myśliwych Pogranicza w Republice Czeskiej.

MEDAL

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ

ODZNACZENI

Złom

Jelenia Góra

KŁ Słonka w Bolesławcu,

 

Kalisz

Zdzisław Grzelak, Andrzej Pawlak,

Konin

Bronisław Rowecki,

Leszno

KŁ Knieja w Kościanie, Tadeusz Walkowski,

Ostrołęka

Stanisław Darmochwał, Marek Burkiewicz,

Przemyśl

Władysław Szyk,

Toruń

Jerzy Ciechanowski, Zbigniew Szczepanowski,

Wałbrzych

Krzysztof Kupczyk,

Warszawa

Sławomir Litwin,

Zielona Góra

WKŁ Diana w Sulechowie,

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Białystok

Sławomir Łukaszewicz,

 

Bydgoszcz

KŁ Złoty Róg w Bydgoszczy, Bogdan Letkiewicz, Jerzy Szweda,

Częstochowa

Bogdan Kubat,

Elbląg

Mirosław Dąbrowski,

Jelenia Góra

Mirosław Kucharski, Stanisław Krajewski, Józef Strzałkowski, Grzegorz Kowalski, Ryszard Seniura,

Kalisz

Jan Pabich, Józef Pietrucha,

Koszalin

KŁ Jeleń w Złocieńcu,

Leszno

Andrzej Jęśkowiak, Benon Zboralski, Kazimierz Zaremba,

Ostrołęka

KŁ Łoś w Ostrołęce, Stanisław Grzyb,

Piła

Aleksander Jaworski,

Piotrków Trybunalski

Zdzisław Chamczyk, Zygmunt Adamus,

Poznań

Alfred Adamkiewicz, Janusz Baranowski, Juliusz Chorąży, Tadeusz Jędrzak, Marian Zaborowicz,

Przemyśl

Roman Ferenc,

Skierniewice

Mariusz Jaworski, Tadeusz Blus,

Suwałki

KŁ Słonka w Sejnach,

Szczecin

Edward Czyleko, Emilian Konieczny, Edward Szczepanik,

Toruń

Jacek Michniewicz,

Włocławek

Bogdan Ignaczewski, Ryszard Sudomir,

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

Białystok

Włodzimierz Kuryłowicz, Jerzy Dobrowolski, Tomasz Dobrowolski,

 

Bydgoszcz

Stanisław Majchrzak, Przemysław Kornet,

Ciechanów

Jan Ossowski,

Częstochowa

Arkadiusz Mandat, Tomasz Lizurej,

Elbląg

Sylwester Pleczyński, Tomasz Cenacewicz, Wojciech Cieślak,

Gorzów Wielkopolski

Mariusz Walorczyk, Franciszek Łoś, Tadeusz Skorobogaty,

Jelenia Góra

Waldemar Gliszczyński, Marek Naglik, Paweł Rogólski, Ryszard Baran, Kazimierz Kucharski, Łukasz Seniura,

Kalisz

Zygmunt Uliczny, Hieronim Stryjak,

Kielce

Józef Górecki, Tomasz Mazur,

Koszalin

Jarosław Deczyński, Czesław Sobczak, Józef Falkowski, Ryszard Szarek, Stanisław Alaba, Grzegorz Majewski,

Leszno

Ryszard Michalak,

Ostrołęka

Dariusz Koczkodan, Mieczysław Koczkodan, Wojciech Żukowski,

Piła

Maciej Matela,

Piotrków Trybunalski

Katarzyna Chamczyk, Witold Gach, Małgorzata Nurczyńska, Rafał Zarzeczny,

Poznań

Kazimierz Janicki, Waldemar Kołaczkiewicz, Krzysztof Piechocki, Wojciech Kramer, Piotr Żłobiński,

Przemyśl

Jan Bielaszka, Tadeusz Hrycewicz, Krzysztof Nycz, Jan Sura,

Skierniewice

Zygmunt Czarniak, Eugeniusz Krzyżanowski, Roman Kaniewski,

Szczecin

Norbert Nowak, Jerzy Ratajczak, Mieczysław Sypień,

Toruń

Piotr Baran, Stanisław Malinowski, Andrzej Rękosiewicz, Ryszard Zomkowski, Roman Lewandowski, Kazimierz Anusiak, Andrzej Kust, Stanisław Lenar, Stanisław Sprycha,

Warszawa

Zbigniew Andrzejewski, Elżbieta Bińkowska, Janusz Chychłowski, Sławomir Kalinowski, Bogdan Wiśniewski, Barbara Zabłocka,

Włocławek

Jan Ciarkowski,

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

Białystok

Andrzej Rojek,

 

Bydgoszcz

Piotr Zieliński, Robert Saganowski, Wojciech Suszek, Mirosław Brummund, Ireneusz Niemczyk, Bogdan Truszyński, Marian Szmańda, Maciej Kowalewski, Jarosław Kuśnierek,

Częstochowa

Jarosław Skóra, Sebastian Kulej,

Elbląg

Leszek Gołębiewski, Ryszard Rublewski,

Gorzów Wielkopolski

Ryszard Błasiak,

Jelenia Góra

Sebastian Biercewicz, Andrzej Czerniak, Zygmunt Haftarczuk, Marek Kuźnicki, Wojciech Moskaluk, Konrad Ratajczyk, Lesław Szklanny,

Kalisz

Łukasz Ławniczak, Jacek Krakowski,

Kielce

Andrzej Resztak,

Koszalin

Andrzej Baliński, Tomasz Niezgoda, Marian Perz, Marcin Pagan, Bogusław Toboła, Sylwester Połuch, Bogumił Nędzi, Czesław Ignaczak,

Leszno

Jarosław Biegański, Mariusz Gabler, Maciej Waszak, Franciszek Wieczorek,

Opole

Ireneusz Olszewski,

Ostrołęka

Jarosław Drabot, Janusz Szczepanek,

Piła

Jarosław Szczepkowski, Józef Jaworski, Radosław Klimczak, Tadeusz Pająk,

Piotrków Trybunalski

Piotr Budziejewski, Michał Grabowski, Bogusław Krajewski, Paweł Smyk, Włodzimierz Smyk,

Poznań

Ludwik Matuszak, Tadeusz Łakomy, Bolesław Łakomy, Zbigniew Jęch, Jarosław Piotrowski, Bogdan Nadolny, Wojciech Jasiński, Jacek Pluta, Wojciech Jaśkowiak, Andrzej Skorupka, Dariusz Zaborowicz, Bogdan Kurowski, Tadeusz Kawka, Kazimierz Matelski, Zenon Węclewski,

Przemyśl

Ryszard Pukacz, Elżbieta Szymczak, Witold Gilarski, Janusz Stopyra,  

Skierniewice

Witold Kędzior, Tomasz Biernat, Małgorzata Kaniewska,

Szczecin

Sebastian Bryś, Andrzej Górecki, Włodzimierz Chamulak, Zbigniew Kowcun,

Tarnów

Szczepan Piwowarski,

Toruń

Józef Baran, Sławomir Biegniewski, Mateusz Cieślakiewicz, Marek Karaś, Mirosław Zieliński, Tomasz Galicki, Marek Brzostowski, Jarosław Szwula, Jarosław Karczewski, Janusz Kentzer, Franciszek Maćkowski, Piotr Siołkowski, Jan Smoleński, Marcin Styczeń,

Wałbrzych

Jerzy Jeczeń,

Warszawa

Zdzisław Zaklika, Bogdan Szczur, Błażej Kotoński, Jarosław Filipczyński, Piotr Domański, Józef Czarkowski, Paweł Antoniewski,

Włocławek

Tadeusz Człapiński, Zbigniew Piotrkowski, Tadeusz Szymański,

Zamość

Lech Litwin, Henryk Bednarczyk,

Zielona Góra

Jacek Kaiser, Leszek Sulek,

Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa

Bydgoszcz

Janina Brzewińska,

 

Poznań

Zespół Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko” w Poznaniu,

Skierniewice

Hanna Kowalczyk,

Toruń

Karolina Bergmańska.

Medal

Zarząd Okręgowy PZŁ

Odznaczeni

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

Łomża

Maciej Ciborowski, Zbigniew Pilnicki, Marian Brożyna, Kazimierz Dąbkowski, Józef Chrostowski,

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

Łomża

Wojciech Macko, Waldemar Górski, Józef Adamczyk.

Medal

Zarząd Okręgowy PZŁ

Odznaczeni

Złom

Bydgoszcz

Jerzy Masiota, Władysław Jakubowski, Leon Głazowski,

 

Kalisz

Bernard Pauś,

Konin

KŁ Tumak w Strzałkowie,

Koszalin

Jan Żołądkiewicz,

Opole

KŁ Bażant w Korfantowie,

Słupsk

KŁ Leśna Polana w Sławnie,

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Koszalin

Zbigniew Łukomski,

 

Nowy Sącz

Piotr Zbrożek,

Słupsk

Andrzej Czesnowski, Wiesław Keller,

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

Chełm

Andrzej Konieczny, Franciszek Panasiuk,

 

Nowy Sącz

Józef Gąsienica,

Piła

Stefan Kowal,

Słupsk

Mieczysław Rosicz, Krzysztof Pietrzak, Józef Moczyński, Wiesława Landowska,

Warszawa

Bogdan Sopiński, Piotr Cencora, Piotr Grzywacz, Sylwester Głowacki, Marcin Namaczyński, Józef Bukowski,

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

Chełm

Andrzej Łukaszczuk, Andrzej Chudzik,

 

Konin

Krzysztof Pokrant,

Koszalin

Hubert Sutkiewicz, Piotr Marcinkowski, Piotr Kubiak, Dariusz Wilk, Grzegorz Złomańczuk, Wojciech Bonarski,

Nowy Sącz

Piotr Kołodziej, Ignacy Komorek, Ryszard Mikołajczyk, Stanisław Styrczula, Władysław Tkaczyk, Teofil Topolski, Józef Urbaniak, Stanisław Wojtaszek, Jan Topolski,

Piła

Jacek Mela, Sławomir Prusik,

Przemyśl

Kazimierz Maślanka,

Słupsk

Sławomir Pertek, Jan Kiedrowski, Julian Karwacki, Romuald Jutrzenka Trzebiatowski, Eugeniusz Bułaty, Henryk Dąbrowski,

Warszawa

Stanisław Świtalski, Mikołaj Samarcew, Andrzej Machulski.

Medal

Zarząd Okręgowy PZŁ

Odznaczeni

Medal Św. Huberta

Rzeszów

Edward Leja,

 

Wałbrzych

Waldemar Woźniak,

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Bydgoszcz

Halina Sławomirska, Sławomir Aleksandrowicz, Mieczysław Wojnowski,

 

Kalisz

Zenon Majchrzak, Kazimierz Kędzia,

Kraków

KŁ Żubr w Niepołomicach,

Opole

KŁ Leśnik w Kluczborku, Norbert Larysz, Zbigniew Mokrzyczak, Krzysztof Matuszak, Adam Chryczyk, Julian Pomes, Josel Czerniak,

Suwałki

Wiesław Szybiński,

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

Bydgoszcz

Władysław Jakimowicz, Henryk Pinkowski,

 

Kalisz

Henryk Gola, Piotr Gola,

Kraków

Bronisław Węgrzyn, Mieczysław Banach,

Łomża

Dariusz Krajewski, Paweł Zielewicz, Piotr Suchodoła,

Opole

Roman Kozubek, Eugeniusz Kwiatkowski, Maciej Łupicki, Kazimierz Tokarz, Henryk Łupicki, Aleksander Bencal,

Przemyśl

Grzegorz Krzyżak,

Suwałki

Józef Zubrycki, Marian Wasilewski, Jan Kuglarz,

Zamość

Lucjan Strumidło, Jan Łagoźny,

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

Bydgoszcz

Marek Esze, Michał Pawlaczyk, Jan Mazur, Bogdan Świadek, Andrzej Milczarek,

 

Kalisz

Roman Bladziak,

Kraków

Kazimierz Szmist, Wacław Piasecki, Józef Nosal, Marek Bator, Marcin Ślusarski, Stanisław Groch, Tomasz Piotrowicz, Tadeusz Zębol, Wiesław Nowakowski, Eugeniusz Zduniak, Walenty Gawroński,

Lublin

Józef Świątkowski,

Łomża

Edward Dąbrowski, Aleksander Wołkowicki,

Nowy Sącz

Bronisław Gąsienica Makowski, Jerzy Mardyła, Marian Pawlik, Rafał Konieczny,

Opole

Jan Rosiński, Zbigniew Kowalski, Jan Kownacki, Sławomir Bracichowicz, Alojzy Obigło, Adam Maras, Lesław Węgrzyn, Józef Florek, Zbigniew Nowakowski,

Przemyśl

Andrzej Mazurek

Suwałki

Arkadiusz Drężek, Jerzy Dzwiniel, Grzegorz Radzewicz, Romuald Stasiński, Jan Gaber,

Zamość

Wojciech Kawalec,

Zarząd Główny PZŁ

Andrzej Niewiadomski,

Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa

Łomża

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży,

 

Opole

Jolanta Larysz.

Medal

Zarzad Okręgowy PZŁ

Odznaczeni

Złom

Biała Podlaska

Jan Sroka,

 

Gorzów Wielkopolski

KŁ Knieja w Strzelcach Krajeńskich, KŁ Jeleń w Dębnie,

Kielce

Tomasz Marcinowski,

Warszawa

Stefan Wyganowski, Jan Pączkiewicz,

Medal Św. Huberta

Biała Podlaska

Krzysztof Daniluk,

 

Chełm

Paweł Kunz,

Ciechanów

Sławomir Lenarcik,

Jelenia Góra

Kazimierz Bętlewski, Tomasz Sokołowski,

Kalisz

Józef Rybczyński, Czesław Bojarczuk,

Kielce

KŁ Jarząbek w Ostrowcu Świętokrzyskim,

Koszalin

KŁ Szarak w Połczynie Zdroju, Edward Dusza, Piotr Bińczyk, Andrzej Bittel,

Lublin

Janusz Pałkowski,

Olsztyn

Krzysztof Mroczkowski,

Piła

Krzysztof Połczyński,

Przemyśl

Marek Trojniak, Robert Drążek,

Warszawa

Wojciech Łukomski, Witold Daniłowicz,

Zamość

Tomasz Sak, Marcin Zamoyski,

Zarząd Główny PZŁ

Krzysztof Łazowski,

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Biała Podlaska

Krzysztof Piotrowski, Kazimierz Wąsowski, Janusz Wlazły,

 

Chełm

Andrzej Bedenak,

Gorzów Wielkopolski

Jarosław Degórski, Zdzisław Marciniak,

Nowy Sącz

Roman Głowacz,

Sieradz

Marek Murawa,

Wałbrzych

Rene Szerment, Zbigniew Cyroliczek, Wiesław Chodorowski,

Warszawa

Marek Zarębski, Andrzej Weigl, Karol Świętorzecki, Zbigniew Omieciński,

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

Biała Podlaska

Jerzy Wójciuk, Stanisław Jaworski, Marian Kiryk, Marian Korszeń, Rudolf Somerlik, Zbigniew Szewczuk, Marian Mazurek, Kazimierz Wawryszuk,

 

Gorzów Wielkopolski

Cezary Augustyniak, Zdzisław Brożek, Henryk Dąbrowski, Romuald Frost, Ryszard Igel, Andrzej Kaźmierczak, Krzysztof Kąkol, Artur Lipiński, Kazimierz Mejza, Witold Napierała, Ryszard Niedźwiedź, Eugeniusz Pulikowski, Sławomir Szklarz, Zenon Szmidchen,

Kalisz

Jan Lemanik,

Kielce

Michał Bąk,

Koszalin

Marek Banaszek, Waldemar Ćwikliński, Stanisław Szeliga, Józef Prokocim,

Legnica

Roman Komarnicki, Andrzej Nowakowski, Józef Olech,

Lublin

Sylwester Tuźnik, Aleksander Delekta, Marek Kozioł,

Nowy Sącz

Andrzej Gąsienica Makowski, Tadeusz Kraśnicki, Marian Fatla,

Ostrołęka

Michał Pieńkowski,

Piotrków Trybunalski

Czesław Opiński, Leszek Wlaźlak, Andrzej Zuchowicz,

Przemyśl

Stanisław Nieckarz,

Skierniewice

Andrzej Szydłowski,

Wałbrzych

Józef Święcicki, Wiesław Starke,

Warszawa

Kazimierz Szopa, Adam Szarota, Zygmunt Sar, Jacek Samarcew, Tadeusz Malinowski, Andrzej Bębnowicz,

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

Biała Podlaska

Andrzej Winiewski, Marek Greczuk, Krzysztof Jaszczuk,

 

Gorzów Wielkopolski

Piotr Bossy, Franciszek Ciechanowicz, Jerzy Dadun, Lesław Danisz, Jan Dzwińczyk, Tomasz Janeczek, Józef Klimczak, Maciej Kmita, Witold Krasowski, Robert Krawczyk, Andrzej Maj, Andrzej Mruszczyk, Władysław Niewiadomski, Zygfryd Pawlak, Mieczysław Pluciński,Mirosław Skalski, Marian Słomian, Marek Stolarek, Jan Sywiec, Zdzisław Świstoń, Krzysztof Trautman, Arkadiusz Zubiak,

Jelenia Góra

Józef Łapucewicz,

Kielce

Marian Gęsiarz, Lech Gorlicki, Ryszard Góra, Wojciech Lada, Henryk Oleksiak, Jerzy Pasternak,

Konin

Henryk Chudziński, Mikołaj Owczarek,

Koszalin

Sławomir Frydrych, Stanisław Zieliński, Wiesław Wardach, Wojciech Załuski, Zdzisław Litwin,

Legnica

Cezary Kuliński, Stanisław Wardecki,

Łódź

Marek Bucholc,

Nowy Sącz

Wojciech Strączek, Józef Piekarczyk, Jan Kuczkowicz, Józef Kasprzak, Tadeusz Sarniak, Natalia Adamczyk, Marian Horowski,

Piła

Zbigniew Joński, Andrzej Mrozek, Andrzej Niezgoda, Janusz Przybysz, Michał Wróblewski, Andrzej Stec,

Piotrków Trybunalski

Radosław Błaszczyk, Marceli Piorun, Mieczysław Wyciszkiewicz,

Płock

Andrzej Rycharski,

Słupsk

Mieczysław Jereczek, Antoni Lenkiewicz, Hubert Góra, Leszek Lewandowski,

Wałbrzych

Paweł Pakuła, Ryszard Czarnecki, Władysław Misiułajtys,

Warszawa

Robert Trojanowski, Radosław Słowiński, Flavio Sforza, Jacek Patocki, Marcin Olszewski, Kazimierz Bojarski,

Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa

Gorzów Wielkopolski

Emilia Łodyga,

 

Kielce

Bożena Chmielewska,

Słupsk

Magdalena Czerwonka,

MedalZarząd Okręgowy PZŁOdznaczeni
ZłomLublinStanisław Kuśmierz,
 ŁomżaJerzy Włostowski,
ŁódźKŁ Tur w Łodzi,
OlsztynFranciszek Malewicz, Marek Michniewicz,
Piotrków TrybunalskiIgnacy Nita,
SzczecinBronisław Kosiłko,
TarnobrzegKŁ Janowskie Bory w Janowie Lubelskim,
WrocławKŁ im. Św. Huberta w Oleśnicy,
ZamośćEdmund Feduszko,
Zielona GóraLeszek Szewczyk,
Medal  Św. HubertaKaliszAndrzej Zdunek,
 LublinLudomir Minicki, Dyonizy Sadurski,
TarnobrzegKrzysztof Celuch, Jerzy Darski, Sebastian Tuźnik,
WałbrzychZdzisław Piotrowski, Jerzy Twaróg, Wacław Biereśniewicz, Kazimierz Krukowski Zdanowicz, Adam Tymuła,
WrocławStanisław Sęktas,
ZamośćJan Szulc,
Złoty Medal Zasługi ŁowieckiejCiechanówJerzy Graczyk,
 CzęstochowaKazimierz Kulesza,
KrakówKŁ Miot w Krakowie,
LublinKŁ Jarząbek w Lublinie, Sławomir Gierlasiński, Leszek Krakowski, Jan Kotliński, Zbigniew Wiater, Stefan Frąg,
ŁódźKarol Kukułka, Jan Zieliński,
OlsztynWaldemar Burandt, Lucjan Szuniewicz, Stefan Skiba,
Piotrków TrybunalskiJolanta Korczyc,
TarnobrzegTadeusz Pietrowicz, Waldemar Michalski, Zygmunt Paruch, Julian Godek, Zygmunt Byrka,
WałbrzychJolanta Bogiel,
WrocławMichał Olejnik, Grzegorz Matkowski,
Srebrny Medal Zasługi ŁowieckiejCzęstochowaJerzy Kielan, Tadeusz Rąpała, Stanisław Włodarczyk,
 KaliszSzymon Mróz, Przemysław Rogacki, Ryszard Kot, Mirosław Chocaj, Jan Hyłka, Józef Siubiak,
KrakówStanisław Chmielewski, Adam Bisping, Andrzej Anioł, Antoni Marchewka,
LublinZbigniew Bełkot, Krzysztof Rumik, Paweł Frant, Andrzej Kosiarski,
ŁódźJerzy Bratek, Tomasz Frącczak, Janusz Lesiewicz, Jarosław Leszczak, Tomasz Muszyński, Jerzy Mulawa, Grzegorz Nolbrzak, Zbigniew Osiowy,
OlsztynJacek Szypowski, Mirosław Masztalerek, Bogumił Ginko, Wacław Lemański, Urszula Pasławska,
SiedlceHenryk Szymanik, Krzysztof Mikułowski, Tadeusz Chodzeński,
TarnobrzegKrzysztof Blicharz, Mariusz Ciba, Henryk Duma, Adam Kaptur, Antoni Puchalski,
WałbrzychMarek Szach,
WrocławJaromir Żegliński, Włodzimierz Bieńko, Ryszard Seweryński, Józef Wityk, Jerzy Zemlik,
Brązowy Medal Zasługi ŁowieckiejCiechanówRobert Łuczak, Zbigniew Dudka,
 CzęstochowaRadosław Ryder,
KaliszMarcin Pierzchalski, Zbigniew Gacka, Leonard Fluder, Karina Matysiak, Tomasz Matysiak,
KrakówPiotr Ostrowski, Tomasz Morawski, Stefan Warchoł, Anna Ochman, Grzegorz Olszewski, Władysław Marchewka, Antoni Chlipała,
LublinPiotr Wiater, Janusz Schab, Jerzy Reja, Grzegorz Sołtys, Andrzej Lewczuk, Mirosław Łatwiński,
ŁódźJanusz Dąbrowski, Tomasz Kopański, Eugeniusz Łukasiewicz, Lesław Pypeć, Bogusław Sołek, Janusz Szkopiński,
OlsztynPiotr Zdanowicz, Wiesław Kukawka, Kazimierz Przybylak, Kazimierz Struj, Jan Markowski, Leszek Wróblewski, Jerzy Ciupiński, Tomasz Wójcik, Stanisław Stefaniuk, Adam Macełko, Stanisław Musiałowski,
Piotrków TrybunalskiWitold Skrodzki, Andrzej Sosnowicz,
SiedlceSławomir Podgórski, Witold Szymański,
SzczecinBartłomiej Deptuła, Robert Maciejewski,
TarnobrzegAndrzej Bartman, Maciej Doryk, Stanisław Flis, Jarosław Fus, Zbigniew Komsa, Dariusz Krzysztoń, Jan Łukasik, Sylwester Łukasik, Henryk Maciejak, Waldemar Michałek, Zenon Nieradka, Ryszard Pomarkiewicz, Tomasz Skrzypek, Mirosław Sowa, Michał Stilger, Ludwik Sulowski, Dariusz Turek, Dariusz Walczak, Stanisław Wojtan, Waldemar Żyła,
WałbrzychPaweł Jastrząb, Ryszard Pałczyński, Marian Samek,
WrocławŁukasz Białowąs, Marzena Mikita, Tomasz Rycombel, Roman Plota, Marek Patyna, Krzysztof Musiał, Jan Kowalczuk, Tomasz Pogwizd, Małgorzata Skoczylas, Sebastian Skoczylas, Andrzej Mróz,
ZamośćJan Bocian,
Odznaka za Zasługi dla ŁowiectwaKatowiceGabriela Placha, Anna Grygierek.

Odznaczenie:

Zarząd Okręgowy PZŁ:

Odznaczeni:

Złom

  
 

Bydgoszcz

Zygfryd Łobocki, Zenon Gniot,

Gdańsk 

KŁ Jeleń w Wejherowie, Zygfryd Łangowski,

Katowice

KŁ Borki w Lyskach,Tadeusz Huta, 

Leszno

Bronisław Kutzmann,

Siedlce

Marek Bieniasz Krzywiec,

Słupsk

Tadeusz Dorywalski, Antoni Karpowicz,

Medal Świętego Huberta

 
 

Bydgoszcz

Adam Gnaciński,

Kalisz

Zbyszko Szmaj, Krzysztof Przerwa,

Katowice

KŁ Bażaniec w Czechowicach Dziedzicach, Tadeusz Strecker 

Koszalin

Krzysztof Kożuszek, Jan Michalik,

Opole

Ryszard Łodziński,

Siedlce

Adam Wróblewski,

Suwałki

KŁ Cyranka w Węgorzewie, KŁ Mazury w Węgorzewie, WKŁ Żbik w Węgorzewie,

Warszawa

Jerzy Misiak,

ZG PZŁ

Łukasz Warzecha, Jan Boligłowa,

Zielona Góra

Biuletyn ”Z Zielonogórskiej Kniei” w Zielonej Górze, Jan Olszewski, Dionizy Stępniewski, Ryszard Król, Jarosław Karwański, Józef Jaśkowski,

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

  
 

Bydgoszcz

KŁ WDA w Laskowicach Pomorskich, Grzegorz Sarzyński, Zbigniew Barłóg,

Kalisz

KŁ Bażant w Ostrowie Wielkopolskim, Stanisław Kaik, Andrzej Mikołajczyk, Zbigniew Przerwa, Jacek Kopecki, Ryszard Lubryka, Marek Kubiak, Piotr Janicki, Zdzisław Woliński, Andrzej Brzezicha, Andrzej Bogaczyński,

Koszalin

KŁ Czajka w Tychowie,

Legnica

Edward Kręcichwost,

Leszno

Krzysztof Kuciak,

Piotrków Tryb.

Henryk Barda,

Płock

Janusz Błażewski, Zygmunt Zielonka, Józef Piotrowski, Włodzimierz Drozd, Andrzej Peszyński,

Siedlce

Mieczysław Stefaniuk,

Sieradz

Kazimierz Cipiszewski, Roch Glinkowski, Protazy Janecki,

Słupsk

Elżbieta Łabenda, Mieczysław Miloch, Wiesław Okrój, Stefan Wojtal, Bernard Brzozowski, Wiesław Górski, Krzysztof Żółć, Piotr Spólny, Romuald Strzelecki, Stanisław Borzyszkowski, Janusz Stachowicz, Edward Turzyński, Andrzej Steranka,

Szczecin

Stanisław Wójcik, Tomasz Grubba, Piotr Otremba,

Warszawa

Sylwester Grażulis, Jan Kowalski, Zdzisław Łojszczyk, Tomasz Przybylski,

ZG PZŁ

Zdzisław Niziński, Paweł Knurowski,

Zielona Góra

KŁ Daniel w Szprotawie, Marek Zgórski,

Jan Kaczorek, Andrzej Kudła, Jerzy Warszawski,

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

  
 

Biała Podlaska

Jerzy Matczuk, Kazimierz Waszczuk,

Bydgoszcz

Jerzy Lemańczyk, Józef Brzeziński, Andrzej Gierszewski, Andrzej Bucław, Sławomir Orechwo, Wiesław Tessar, Andrzej Koss, Waldemar Łaszewski,

Gdańsk

Marek Węgrzyn, Kazimierz Dampc, Karol Kurkowski, Marek Grochalski, Przemysław Pacewicz, Henryk Laska, Jan Misztal, Jan Funk, Krzysztof Dzietczyk, Kazimierz Okrój, Kazimierz Skurzak, Ryszard Droszcz, Leszek Grzenia,

Kalisz

Witold Kownacki, Andrzej Mazurek, Stanisław Trawiński, Żelisław Bartczak, Adam Hęćka, Stanisław Burkietowicz, Edward Kociński, Janusz Mądrzejewski, Marian Szczepański, Władysław Kasprzak,

Katowice

Erwin Kubik,

Leszno

Stanisław Jurgawka, Urszula Walkowska,

Piotrków Tryb.

Jan Bakalarz, Henryk Białek, Ireneusz Kutek, Włodzimierz Nicpan, Leszek Smędzik, Szczepan Wojtania,

Płock

Stefan Śliwiński, Janusz Janiak, Zdzisław Trzciński, Tadeusz Bryl, Dariusz Lisiecki, Maciej Misztal,

Siedlce

Zbigniew Brzuszczyński,

Krzysztof Skwierczyński, Krzysztof Szubielski,

Sieradz

Andrzej Pychyński,

Słupsk

Maurycy Michalak, Krzysztof Warkocki, Marian Makarewicz, Marian Wojtas, Radosław Kozłowski, Rafał Kulwikowski, Stanisław Grudzień, Sebastian Jakubowski, Tadeusz Sech, Zofia Spólna,

Szczecin

Stanisław Mosler,

Tarnobrzeg

Józef Rychta, Karol Błaszczuk,

Warszawa

Andrzej Makowiecki,

ZG PZŁ

Katarzyna Sikora,

Zielona Góra

KŁ Borówka w Zielonej Górze, WKŁ Głuszec w Krośnie Odrzańskim, Bogdan Ślusarz, Wiesław Pałągiewicz, Andrzej Nowak, Piotr Dybek, Tomasz Szczeciński, Jan Strzelecki, Wojciech Sroka, Feliks Sokołowski, Mieczysław Kruchlik, Jan Knop, Lech Czarkowski, Zdzisław Bardziński, Józef Barta,

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

  
 

Biała Podlaska

Anna Howorus, Bartosz Ilczuk, Dariusz Wiórko, Stefan Kasprowicz, Jarosław Kucewicz,

Bydgoszcz

Jan Gabrych, Hubert Codrow, Jarosław Drzewiecki, Franciszek Scheffs, Bogdan Pawłowski, Zbigniew Rzepiński, Alfred Turzyński, Rafał Zomkowski, Jerzy Czapka, Zdzisław Lubecki, Waldemar Pepliński, Zdzisław Bonik, Jakub Pałubicki,

Chełm

Grzegorz Ignatiuk, Piotr Drygasiewicz, Jan Biłan, Jerzy Chwaszcz, Grzegorz Antoniak, Zdzisław Policha, Leszek Proskura, Marian Bieniek, Wiesław Mróz, Piotr Ochnio,

Gdańsk

Roman Kreft, Jerzy Rosiński, Bogusław Pietraszek, Jerzy Jaworski, Piotr Kunikowski, Mieczysław Musiał, Marian Zieliński, Zdzisław Leszkowski, Kamil Cybula, Jan Koszałka, Janusz Hirsz, Andrzej Suszek, Roman Chylewski, Roman Frankowski, Jan Groenwald, Marcin Dudkiewicz, Kazimierz Ciskowski,

Kalisz

Eugeniusz Przerwa, Józef Mielcarek, Jan Nowacki, Zenon Pęcherz, Czesław Mancewicz, Janusz Drużbiak, Stefan Lis, Marian Stefański, Lech Gałęzki,

Magdalena Gawlik Bystra, Mieczysław Szpryngiel, Karol Woszczyński, Ernest Wojciechowski, Janusz Skałecki, Tomasz Wawrocki, Stanisław Jarosik, Krzysztof Sitek, Marek Aksamski, Marian Przerwa,

Katowice

Janusz Przybylski, Tomasz Strecker,

Koszalin

Wiesław Koczur, Piotr Cegielski, Dariusz Gutowicz, Leszek Wójtowicz, Patryk Andrzejczyk, Piotr Pilarczyk, Jan Czapliński, Bogdan Pawlak, Dariusz Babiński,

Opole

Marek Hańderek,

Piotrków Tryb.

Sławomir Bugdal, Tomasz Kowalczyk, Jerzy Młyńczyk, Marek Ormański, Karol Zięba,

Płock

Ewa Bogiel, Przemysław Kupniewski, Jan Sabała, Krzysztof Słowikowski,

Siedlce

Marek Rosłaniec, Sebastian Grudziński,

Sieradz

Jan Wojciechowski, Janusz Tracewski, Tadeusz Opaliński, Piotr Kowalski, Jarosław Szubert, Jerzy Sowiński, Tomasz Tymendorf, Leszek Sujecki,

Słupsk

Piotr Niegrzybowski, Feliks Górny, Marta Tatar, Wojciech Żółć, Sławomir Ziemianowicz, Andrzej Wolski, Marek Butkiewicz, Mariusz Komanecki, Dariusz Caban, Wiesław Kapałka, Sławomir Senger, Grzegorz Majkowski, Rafał Kujawski, Dariusz Kłudka,

Szczecin

Waldemar Król, Ryszard Wawrzyszek, Grzegorz Janiga, Wojciech Wilk,

Tarnobrzeg

Łukasz Żelazowski, Józef Głodek,

Warszawa

Janusz Dąbkowski, Grzegorz Dąbrowski, Zdzisław Kazimierczak, Antoni Skowroński, Marek Sobociński,

Zielona Góra

Zdzisław Wilkin, Krzysztof Morgaś, Krzysztof Kloc, Jerzy Frąckowiak, Antoni Ficner, Jan Cerkowniak, Danuta Apenit, Ireneusz Borowski, Tomasz Kruhlik, Leszek Pachała, Jan Stawiarz, Michał Wolnik,

Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa

  
 

Gdańsk

Mieczysław Wożniak, Tomasz Brzoskowski,

Medal:Zarząd Okręgowy PZŁ:Odznaczeni:
ZłomBiałystokKŁ Jarząbek w Białymstoku, Henryk Mikulski, Lech Mroczyński,
Bielsko-BiałaPiotr Jurosz, Kazimierz Legler,
Gdańsk

Maria Głowacka, Leon Czapiewski,

 Andrzej Kraiński, Józef Cybula,

Jelenia GóraStanisław Kolęda, Andrzej Kmieć,
KrosnoKŁ Żbik w Ustrzykach Dolnych, Ireneusz Hołodniak, Józef Krok,
Nowy SączFranciszek Zygarowicz, Władysław Langer,
OstrołękaStanisław Sochacki,
PoznańKŁ Jeleń w Swarzędzu,
PrzemyślMieczysław Kudyba,
SuwałkiDietmar Serafin,
TarnówJanusz Onak,
ToruńKŁ Bażant w Nieżywięciu, Henryk Kowalski, 
WarszawaKŁ Mirków w Konstancinie-Jeziornej,
WrocławKŁ Daniel w Wołowie, Andrzej Kasperkiewicz, 
Medal Świętego HubertaBiała PodlaskaRoman Laszuk, Jacek Guz, Zbigniew Kozioł,
Koszalin

KŁ Oręż w Koszalinie, Waldemar Perkowski, Henryk Czyżyk, Andrzej Szymanek,

 Radosław Dominowski,

KrosnoEdward Orłowski,
Nowy SączRoman Siokało,
PoznańAndrzej Skibiński, Marian Wlazełko, Arkadiusz Wagner,
PrzemyślTomasz Makarowski,
SiedlceJan Horajski, Lech Ociesa,
SieradzDariusz Szeląg, Janusz Staśczak, Jan Bachorski, Zbigniew Łuczak, Piotr Panaszek, Andrzej Majda,
TarnówTadeusz Popiela, Eugeniusz Łazowski,
ToruńKŁ Zlot w Toruniu,
ZamośćAndrzej Pawlik, Marek Zajączkowski,
Złoty Medal Zasługi ŁowieckiejBiałystokDariusz Piszczatowski, Krzysztof Bozik,
Bielsko-BiałaJan Franczyk, Kazimierz Mrowiec,
CiechanówRyszard Lesak, Tadeusz Iskra, Tadeusz Lech, Janusz Kleniewski, Józef Stasiński, Krzysztof Kozłowski,
GdańskIreneusz Nesterowicz, Zygmunt Jackiewicz, Roman Łasicki, Marian Pick, Edward Łapa,
Jelenia GóraWaldemar Dobek,
KoszalinAndrzej Ladorucki, Franciszek Klim,
Krosno

KŁ Sęp w Sanoku, Lucjan Tomalski,

 Marek Szuwart,

Nowy SączZbigniew Majka, Łucjan Sowa, Mariusz Tomczyk, Adam Wolfram,
PiłaCzesław Zieleniewski, Karol Bąk,
PoznańMirosław Tomczak, Marek Jokiel,
PrzemyślJan Wolańczyk,
SiedlceAndrzej Gąsiorowski, Stanisław Mikulski, Waldemar Paziewski, Marek Pasiak,
SieradzWładysław Pokorski, Włodzimierz Zyskowski,
Suwałki

Eugeniusz Kowalewski, Zbigniew Sznajderowicz,

Henryk Sulewski, Michał Wiechowski,

TarnówHenryk Kmiecik, Bogdan Zalasiński, Edward Radek, Andrzej Leń, Wojciech Jacher, Krzysztof Majka, Wojciech Zdebski,
ToruńGrzegorz Amrozy, Krzysztof Karpiński, Henryk Kowalski, Roman Pytlasiński,
WarszawaKŁ Pracowników MSZ w Warszawie, Janusz Żakieta, Stanisław Traczyk, Artur Szabelski, Lech Sitkowski, Wojciech Osiński, Andrzej Milczarek, Witold Lewiński, Włodzimierz Królik, Jerzy Augustyniak,
WrocławAndrzej Kaucz, Roman Mróz,
ZamośćMariusz Feduszko,
Srebrny Medal Zasługi ŁowieckiejBiała PodlaskaTadeusz Łukasiewicz,
BiałystokJerzy Abramowicz, Jerzy Dmitruk, Maria Grzywińska, Piotr Iwaniuk,
Bielsko-BiałaWacław Cholewa, Krzysztof Chyc, Henryk Czakon, Bogusław Konecki, Adam Zoń,
CiechanówAndrzej Tomkowicz, Wojciech Mync, Andrzej Filipski, Ireneusz Jałoza, Tadeusz Miłoboszewski,
ElblągZbigniew Rzeczycki,
GdańskHenryk Mrulewicz, Piotr Kraiński, Mirosław Mudlaff, Rafał Szyłejko, Marek Kowalewski, Stanisław Kus, Teofil Klein, Wiktor Okrój, Roman Marchewicz, Edward Milczewski, Tadeusz Bartyzel, Józef Grudzień,
Jelenia GóraJan Kowalski, Jan Golonka, Henryk Motyka, Alfred Gaweł, Andrzej Rzeszot,
KoszalinTadeusz Grubalski, Marek Zając, Zbigniew Kwaśnicki, Krzysztof Żak, Zdzisław Berdowski, Piotr Bińczyk, Krzysztof Krakos, Wojciech Pałka,
KrosnoZbigniew Kowalski, Wacław Pielech, Ryszard Brocławik, Antoni Kolbusz, Jerzy Przybyła, Jacenty Bobik, Józef Stróżowski, Zdzisław Twardy, Henryk Niemiec, Edward Chmura, Zbigniew Skowroński,
Nowy SączMieczysław Adamczyk, Stanisław Florek, Zbigniew Obrzut, Janusz Osmola, Zygmunt Pękala, Edward Siarka, Bronisław Słowik,
OpoleFerdynand Witkowski,
OstrołękaStanisław Staniaszek,
PiłaPiotr Wojtiuk,
PoznańStefan Wolniewicz Dołęga, Jerzy Rydza,
Przemyśl

Jan Szałański, Julian Wlazły,

Roman Boratyn, Ryszard Kowal, Janusz Markus, Marek Niemy, Krzysztof Pawliszko, Marek Patałuch, Stefan Pasek, Marian Słabak,

SiedlceJerzy Derlicki, Tadeusz Gąsiorowski, Antoni Harasim, Ryszard Danielak, Bogusław Kubrak,
SieradzStanisław Różański, Jacek Grabicki,
Suwałki

Piotr Kaspryk, Andrzej Wierzchowski,

Ryszard Nowalski, Tadeusz Kozłowski, Karol Bitel, Henryk Raczkowski, Andrzej Śledź, Zbigniew Kleszczewski, Łukasz Serafin, Henryk Bednarczyk, Andrzej Wedle, Józef Malinowski, Stanisław Kwiatkowski, Lech Grudziński,

TarnówRyszard Cierpich, Marek Kwiek, Jerzy Zdziarski, Jan Dydyński, Norbert Kieć, Damian Kosierb,
ToruńMirosław Brodziński, Kazimierz Jabłoński, Grzegorz Karolak, Jarosław Kraśniewski, Paweł Lis,
WarszawaKazimierz Zdunowski, Ryszard Zamorski, Leszek Wołoszczuk, Wojciech Wielogórski, Arkadiusz Utrata, Eugeniusz Tokaj, Wiesław Szulecki, Wojciech Szlapański, Sławomir Przybysz, Julian Sutor, Grzegorz Przepiórkowski, Leszek Posłuszny, Kazimierz Morski, Tomasz Moczulski, Tadeusz Kaszuba, Witold Gawroński, Jacek Dziuba, Włodzimierz Dudzin, Sławomir Białobrzewski, Jerzy Amrozik,
WrocławWitold Borowiec, Ryszard Wojciechowski, Ryszard Kichter, Zbigniew Wdowik,
ZamośćStanisław Dybza, Jan Studnicki, Mirosław Kozioł, Krzysztof Wieliczko,
Brązowy Medal Zasługi ŁowieckiejBiałystokDaniel Biały, Marek Antoniuk,
Bielsko-BiałaAndrzej Chowaniec, Robert Huczek, Jacek Lasoń, Paweł Łabędź, Zbigniew Kałuża, Wiesław Upława,
CiechanówEdward Wojtaś, Michał Szugajew, Maciej Kołakowski, Marcin Mync, Paweł Przetakiewicz, Janusz Chyliński, Stanisław Kosewski, Leszek Podliński, Jerzy Sikorski, Michał Jastrzębowski, Wiesław Witka, Włodzimierz Koperski, Sławomir Sadowski, Waldemar Skuza, Zbigniew Grzelak
ElblągJerzy Antosik, Zenon Adamek, Marian Borejko, Grzegorz Jakubowski, Dariusz Kisiel, Mariusz Kisiel, Andrzej Rogalski,
GdańskRafał Szczepaniak, Władysław Plichta, Leon Nowakowski, Jarosław Dembek, Kazimierz Ałaszewski, Janusz Dawidowicz, Józef Szwychtenberg, Zenon Drawc, Ryszard Szczesny, Stanisław Skrzypkowski, Rafał Rychert, Kazimierz Król, Jan Byczkowski, Tadeusz Dera, Stanisław Borkowicz, Witold Kwiatkowski, Grzegorz Rozmus, Mirosław Zmeczerowski, Jerzy Rezmer, Tadeusz Wróbel,
Jelenia GóraAntoni Gardzilewicz, Henryk Włodarczyk,
KoszalinGrzegorz Koczur, Zdzisław Tarczyluk, Jarosław Rawski, Piotr Ścisły, Zbigniew Karasiński, Arkadiusz Sobczak, Sebastian Ziemiański, Artur Siczewski, Paweł Marcinkowski, Witold Rydzkowski, Marek Kościelak, Arkadiusz Daszkiewicz, Tomasz Sikorski, Rafał Walkowiak, Jerzy Wieczorek, Jarosław Ustianowski, Jan Krymowski, Damian Tomaszkiewicz, Ireneusz Tomaszkiewicz, Edward Hejłasz,
KrosnoRoman Adamiak, Włodzimierz Bereżański, Jan Lachiewicz, Hubert Żytka, Leszek Żytka, Janusz Berger, Lucjan Wrona, Arkadiusz Kaczmarczyk, Krzysztof Kaczkowski, Zygmunt Sadura, Piotr Filipczak, Tomasz Grzyb, Julian Nasiadka, Łukasz Bil, Grzegorz Pleśniarski, Zbigniew Izdebski,
Nowy SączPaweł Kasprzak, Marek Kwiatkowski, Leszek Skowron,
OstrołękaPaweł Tymiński, Krzysztof Laskowski, Wiesław Gawryluk,
PiłaJan Szlachtowski, Bogdan Kot,
PoznańJan Markowski, Zenon Bruk, Maciej Chraplak, Marian Mieloch, Józef Stelmach, Roman Tobis, Grzegorz Tomaszewski, Hubert Woźniak,
PrzemyślDariusz Budny, Andrzej Czeszejko Sochacki, Jolanta Kamińska, Mariusz Klatka, Jacek Kuźniarowski, Tomasz Patałuch, Piotr Powroźnik, Artur Solarz, Zbigniew Stachów, Krzysztof Stopyra, Mieczysław Wilczyński, Antoni Wlazły, Grzegorz Zajdel, Ignacy Zaremba, Jarosław Bator,
SiedlceWincenty Wronek, Mirosław Olszewski, Tomasz Makulec, Michał Wysocki, Łukasz Marciszewski, Artur Chojnacki, Krzysztof Tomaszek, Piotr Trendziuk, Jan Trendziuk,
SieradzZbigniew Pietrasik, Waldemar Bartosiewicz, Jerzy Matusiak, Witold Matusiak,
SuwałkiFranciszek Staniul, Cezary Kowalski, Mirosław Bałdyga, Robert Białobrzeski, Jacek Rutkowski, Michał Czajka, Paweł Kowalski, Paweł Kmit, Paweł Kit, Tomasz Mańczuk, Andrzej Klimowicz, Marek Szorc, Józef Jarząbski, Andrzej Sołtys, Tadeusz Faliński, Zbigniew Pietrewicz, Mikołaj Uściłowicz, Krzysztof Urynowicz, Andrzej Wojtkiewicz, Eugeniusz Białozierski, Aleksander Daszkiewicz, Mirosław Zarycz, Piotr Bitel, Krzysztof Marczak, Janusz Wojtulewicz, Marek Szerwiński, Tadeusz Makowski, Józef Majewski, Andrzej Wiśniewski, Piotr Kirkuć, Jacek Pomian, Józef Buczyński, Andrzej Gill, Józef Burzyński, Mirosław Kręciewski,
TarnówZbigniew Kiwacki, Bogusław Tobiasz, Wojciech Górski, Jacek Warżała, Jerzy Karaś, Tomasz Góra, Grzegorz Góra, Jacek Dydyński, Edyta Dunat, Mieczysław Nykiel, Adam Syrowy, Grzegorz Kural, Jan Gołąb, Bogusław Strzałka,
ToruńKamil Gąsiorowski, Piotr Kowalski, Marcin Lesiński, Ryszard Lubański, Eugeniusz Strzymski,
WarszawaRobert Wyszyński, Czesław Wojciechowski, Stanisław Wemberski, Roman Utrata, Krzysztof Stoń, Janusz Rychlak, Ryszard Radzikowski, Henryk Młynarczyk, Bogusław Milewski, Dariusz Michalski, Zbigniew Łuczak, Rafał Komosa, Witold Kołakowski, Andrzej Kardasz, Piotr Jechna, Tomasz Grynke, Paweł Gulina, Waldemar Danielewicz, Krzysztof Cichowski, Andrzej Cichowski, Mieczysław Brodacki, Andrzej Błoński, Zdzisław Antoniewicz,
WrocławŁukasz Jakusek, Zdzisław Paduch, Ryszard Rogoza, Daniel Henryk Orzeszek, Jacek Maroń, Wojciech Ławrynowicz, Marcin Szuty, Krzysztof Królicki, Jerzy Wysocki Tusziszwili, Edmund Warzywoda, Zygmunt Kawałko, Zbigniew Jakimów, Lesław Stawczyński, Jarosław Jaszczak,
ZamośćJózef Strzelec, Andrzej Batorski, Krzysztof Haras, Tadeusz Ładniak, Kazimierz Zwolak, Stanisław Karpiński, Dariusz Modzelewski, Lucjan Bednarz, Piotr Michalski, Ireneusz Węcławik, Andrzej Łoza, Wojciech Gromek, Artur Jarmolik, Hubert Misiura, Robert Kiszczak, Bogumił Złomańczuk, Hubert Zajączkowski, Krzysztof Malec,
Odznaka za Zasługi dla ŁowiectwaBielsko-BiałaEwa Sojka, Krzysztof Żak,
SiedlceBogdan Talarek,
SieradzJanusz Kawula,
Medal:Zarząd Okręgowy PZŁOdznaczeni:
ZłomBiała PodlaskaAndrzej Mincewicz,
BydgoszczKŁ Dąb w Kcyni, WKŁ Przyjemność w Bydgoszczy, Kazimierz Pondo, Wacław Jaruszewski, Piotr Stranz,
CzęstochowaMarek Organa, Ireneusz Krzemiński,
KielceKŁ Pionier w Kazimierzy Wielkiej, KŁ Szarak w Stopnicy, Zbigniew Szymański, Krzysztof Skowronek, Zdzisław Jankowski, 
KoszalinWiktor Usik,
KrosnoKŁ Jeleń w Brzozowie,
LegnicaKŁ Górnik w Lubinie,
LublinMarian Rapacewicz, Piotr Zając,
OlsztynKazimierz Oleszkiewicz, Józef Bolesta,
OpoleCzesław Janus, KŁ Knieja w Opolu, Walenty Oliwa,
OstrołękaEdward Kłos,
PiłaZygmunt Połatyński,
SiedlceWłodzimierz Kowalczyk, Marian Brzeziński,
SkierniewiceKŁ Żbik w Iłowie,
Zarząd Główny PZŁMarek Filipczyk,
Medal  Świętego HubertaCzęstochowaJan Skrzyniarz, Miłosz Kościelniak Marszał,
Jelenia GóraMarek Słaboń,
KatowicePiotr Wosinek,
KielceKwartalnik Łowiecki „Łowiec Świętokrzyski” w Kielcach, Stanisław Kędzior, Tadeusz Kidziński, Jan Pawłowski,
KrakówJan Ptak, Bronisław Małek, Piotr Trzeboński, Aleksander Duda,
KrosnoLucjan Piszko,
LegnicaJacek Przybylski, Władysław Bożych,
LublinKŁ Lis w Lubartowie, Lech Benet, 
OlsztynAdam Jażdżewski, Lech Serwotka, Piotr Sikorski, Natalia Brycka,
Opole

Piotr Karleszko,

Tadeusz Sokołowski, Dariusz Hutka,

RzeszówMarta Dąbek,
SiedlceJerzy Osiak,
SkierniewiceWłodzimierz Kowalczyk,
SzczecinEugeniusz Kościołowicz,
ToruńJanina Arczykowska Gościak,
Zarząd Główny  PZŁRobert Bałdys, Tadeusz Michalski, Zygmunt Makieła, Henryk Grzesło, Marek Libera, Mariusz Rzepczyński,
Zielona GóraAndrzej Staniszewski, Andrzej Skibiński, Justyna Górecka,
Złoty Medal Zasługi ŁowieckiejBiałystokBogdan Kuligowski, Jerzy Kazimierowicz, Arkadiusz Backiel,
CzęstochowaJan Browarski, Hubert Gałuszka, Mieczysław Pasiut, Jan Wręczycki,
GdańskKŁ Ponowa w Gdyni, Leszek Maliszewski, Wacław Bruski, Lech Manaj, Tadeusz Zieliński, Krzysztof Kalinowski, January Potulski,
Jelenia GóraWKŁ Odyniec w Jeleniej Górze, Ryszard Krzeczowski,
KielceMarek Chmieliński, Andrzej Dembowski, Cyryl Grad, Radosław Gralec, Stanisław Kal, Maciej Maciejewski, Andrzej Pawłowski, Stanisław Strączyński, Jerzy Szwaczka,
KoninKazimierz Lewandowski, Jan Operacz, Zdzisław Koralewski,
KrakówKŁ Leśnik w Alwerni, Władysław Osadziński, Marek Zuski, 
KrosnoRyszard Paszkiewicz,
LegnicaJan Ilnicki, Kazimierz Mazurowski, Janusz Ślipko, Jan Tandyrak,
LesznoHieronim Urbański, Zdzisław Sarbinowski, Jerzy Kołodziej, Jerzy Bujakiewicz, Stanisław Biernacki,
LublinZbigniew Janeczek, Kazimierz Maciąg,
Nowy SączLeszek Ciesielski, Andrzej Sekuła,
OlsztynKŁ Świt w Pasymiu, Remigiusz Borowski, Stanisław Grzęda, Marian Strugała, Alfred Fabjański, Andrzej Gralczyk,
OpoleWKŁ Łoś w Nysie, Marek Czarnik, Marian Malinowski, Stanisław Szczepański, Jan Błęka, Ryszard Kuchczyński, Jan Tunkel, Grzegorz Bieniek, 
PiłaStefan Kaczmarek, Mieczysław Sałachub, Mieczysław Gronowski,
PoznańDariusz Gwiazdowicz, Kwiryn Naparty, Maciej Jaśkowski,
RzeszówKŁ Lis w Lubzinie,
SiedlceJerzy Osiak, Tadeusz Ołowski, Ryszard Sawicki,
SieradzJarosław Boral, Zenon Kowalczyk,
SkierniewiceMaciej Piecka, Jan Potrzebowski,
ToruńZbigniew Bober, Witold Karbowski, Jarosław Molendowski, Waldemar Warachowski, Wawrzyniec Wysocki,
Zarząd Główny PZŁJerzy Mikołajczyk, Juliusz Sikorski, Mirosław Dobrzański, Szczepan Markowski,
Zielona GóraJerzy Wojciechowski, Witold Rudkiewicz, Marian Pakuła,
Srebrny Medal Zasługi ŁowieckiejBiała PodlaskaArtur Wyganowski, Franciszek Czarniawski, Andrzej Kucyk, Robert Żelazowski, Ryszard Trubaj, Jan Kardacz, Krzysztof Borysiuk,
BiałystokAndrzej Lenczewski, Romuald Dargiewicz, Adam Szczęsnowicz, Józef Szczesiul, Jerzy Kraszyński, Waldemar Borowski, Leszek Kiczuk, Fryderyk Szubzda, Andrzej Uściniak, Józef Litman, Adam Litman,
BydgoszczSławomir Mądzielewski, Zbigniew Kowalski, Krzysztof Płachecki, Mirosław Kokociński, Andrzej Konopa, Zbigniew Kuliś, Eugeniusz Jeschke, Grzegorz Sójkowski, Janusz Jaruszewski, Marek Ligmann,
CzęstochowaAdam Bielewicz, Tomasz Gawdzik, Waldemar Krzaczek, Ryszard Nocuń, Andrzej Perliński, Zbigniew Wawrzak, Zbigniew Wójcik,
GdańskTadeusz Skwarliński, Zbigniew Kucki, Zbigniew Zieliński, Ireneusz Kacpura, Andrzej Kokot, Jan Czaja, Mieczysław Talaśka, Tadeusz Przytarski, Józef Iwaszczyszyn, Edmund Felkner, Damian Piernicki, Stanisław Król,
Jelenia GóraMarek Baszczak, Wojciech Kołcio, Dariusz Szczepański, Józef Wiśniewski, Edward Wysoczański,
 
KatowiceBernard Mludek,
KielceWładysław Bielawski, Jan Chatys, Jarosław Ciepielak, Rudolf Czarny, Marek Dziurzyński, Zbigniew Fiut, Wojciech Grad, Tadeusz Grudzień, Tomasz Hudobski, Andrzej Kijewski, Ireneusz Kubicki, Włodzimierz Kupiec, Tomasz Kuszewski, Kazimierz Kwiecień, Zbigniew Łataś, Andrzej Majcher, Stanisław Malmur, Grzegorz Mikołajczyk, Krzysztof Motyl, Sławomir Neugebauer, Józef Ostrowski, Lech Renduda, Mirosław Równicki, Jerzy Sołtysik, Jan Żak,
KoninKazimierz Lebioda, Mirosław Kowalski, Lucjan Dopierała,
KrakówBogdan Kowalcze, Marcin Cichy, Michał Poniewski, Jerzy Koptyra, Roman Babicki, Adam Karkosza, Jan Rusinek, Andrzej Cisowski,
KrosnoAndrzej Dymek, Stanisław Dzimira, Wiesław Szott, Bolesław Waśko,
LegnicaAndrzej Małuszek, Karol Munzger, Marian Szkurat, Mieczysław Zawadzki,
LesznoTadeusz Zimny, Henryk Wyzujak, Szczepan Sikorski, Jan Marecki, Robert Kowalski, Paweł Grylewicz, Czesław Fabiański,
Lublin

Henryk Mączka, Jerzy Krzemiński, Sławomir Olszyński, Szymon Cybul, Andrzej Pastusiak, Jerzy Kosidło, Henryk Piłat, Zbigniew Mizak,

Waldemar Jakubaszek, Kazimierz Mazurek,

Nowy SączAndrzej Antolak, Józef Faron, Jan Myszkowski, Edward Sroka, Tadeusz Szczerba, Beata Zawiślan, Waldemar Ziomek,
OlsztynAleksander Socha, Krzysztof Woronecki, Jan Rózicki, Stanisław Warcaba, Artur Grzesiuk, Mieczysław Zawal, Leszek Tazuszel, Edward Sirojć,
OpoleJan Sikora, Adrian Grela, Gerard Muszelik, Jan Guzowski, Marian Madejczyk, Andrzej Smudziński, Jan Mazurkiewicz, Wiesław Marszałek, Stanisław Cymbalista, Michał Skibiński, Grzegorz Kontek,
PiłaStanisław Kamieniak, Ryszard Michalik, Stefan Szałapski, Edward Stankiewicz, Zygmunt Lehnarth,
RzeszówAdam Zieliński, Przemysław Zawiślak,
SieradzJózef Walczak,
SkierniewiceKazimierz Jagielski, Krzysztof Jażdżyk, Piotr Jędral,
ToruńRoman Aniołkowski, Janina Arczykowska Gościak, Michał Chojnacki, Grzegorz Kozłowski, Bartosz Kurzyński, Kazimierz Macidłowski, Ryszard Malinowski, Zbigniew Matczak, Wiesław Mosiołek, Janusz Żmuda Trzebiatowski, Kazimierz Wichliński,
Zarząd Główny  PZŁKrzysztof Oleszczuk, Piotr Uroda,
Zielona GóraZbigniew Leśniewicz, Marek Górecki, Czesława Dekier,
Brązowy Medal Zasługi ŁowieckiejBiałaPodlaskaWiesław Kusznieruk, Krzysztof Papiński, Jarosław Armaciński, Andrzej Wołkowicz, Paweł Dymicki, Łukasz Jaroszkiewicz, Rafał Kaczyński, Marek Sankowski, Zdzisław Chmielarz, Czesław Fajerman,
BiałystokDariusz Sawicki, Karol Polański, Jerzy Skardziński, Stanisław Rogalski, Krzysztof Kościuczyk, Czesław Sochoń,
BydgoszczAndrzej Pestka, Robert Iwicki, Tomasz Piasek, Ryszard Oller, Konstanty Borowicki, Jan Adamski, Mirosław Bogusz, Edmund Łączny, Przemysław Suchomski, Jan Lichota, Przemysław Komorowski,
CzęstochowaSebastian Garus, Marcin Grążka, Waldemar Małolepszy, Maciej Mirczewski, Tomasz Pałęga,
GdańskJerzy Okrój, Andrzej Chodziński, Zygmunt Hinca, Tadeusz Kotłowski, Jan Garsztka, Janusz Leis, Tadeusz Szcząchor, Jan Woźniak, Rafał Ginter, Robert Walczak, Mirosław Mruk, Hubert Hagno, Mariusz Krysiak, Grzegorz Pięta, Janusz Michna, Eugeniusz Mgłosiek, Michał Laskowski, Jerzy Cieplin,
Jelenia GóraZbigniew Czerkieski, Tomasz Jasiński, Ryszard Opar, Robert Postrożny, Andrzej Ziemian,
KatowiceDawid Morkisz,
KielceHenryk Barański, Jarosław Bilski, Wacław Ciepluch, Jerzy Czarny, Zbigniew Dąbrowski, Jan Działowski, Włodzimierz Dziedzic, Grzegorz Dziubek, Ireneusz Górlicki, Sławomir Grzych, Kamil Jamróz, Ryszard Kłos, Dariusz Knap, Rafał Kornatko, Radosław Kubicki, Adam Kupiec, Andrzej Lauko, Zdzisław Leks, Marian Misztal, Piotr Miszycki, Janusz Mordziński, Adam Osojca, Waldemar Oziębło, Grzegorz Równicki, Waldemar Rudnik, Wojciech Sędek, Artur Tabor, Andrzej Wnuk, Janusz Zdzisławski, 
KoninTomasz Wojdyński, Mariusz Nożewski, Andrzej Michalski, Tomasz Maciński, Andrzej Jarlaczyński, Ryszard Grenda,
KrakówTomasz Ocetkiewicz, Wojciech Kula, Piotr Rachwalik, Krzysztof Kłos, Mariusz Sawczuk, Józef Rachwalik, Krzysztof Wójcik, Jerzy Słomski,
KrosnoJan Zwarzany, Władysław Wojtal, Janusz Kruczek, Ryszard Krzysztofowicz, Roman Maciejczyk,
Legnica

Aleksander Czyż, Marek Halczak, Aleksander Końca, Jacek Łyczko,

Jacek Jacyno,

Leszno

Waldemar Musielak, Karol Kowalski, Franciszek Kordus, Bernard Konieczny, Jerzy Hajduk, Leszek Gubański, Robert Grupa, Tomasz Duszak, Robert Szyszka, Tadeusz Smoliński, Dawid Nowicki,

Przemysław Andrzejewski, Krzysztof Dąbrowski, Stefan Galus, Wojciech Jakubowski, Stanisław Kaniecki, Andrzej Polański, Leszek Sobczak, Krzysztof Spurtacz, Jan Bieda,

Lublin

Krzyszytof Tajer, Paweł Bliźniuk, Marcin Markowski, Andrzej Gazda, Marek Boryca, Tomasz Rak, Stanisław Boryca, Krzysztof Chmura, Marek Kozłowski, Ireneusz Pawłowicz, Zbigniew Mizerski, Grzegorz Piekoś, Marian Żaba, Tomasz Wołkanowicz, Henryk Szałas,

Jakub Baran, Edward Kowalczyk,

 
Nowy SączJózef Cechini, Henryk Duda, Jakub Hyziak, Jan Giemza, Jerzy Łukaszka, Stanisław Mucha, Kazimierz Myrda, Marcin Wszołek,
OlsztynJózef Kaczkan, Jarosław Matłach, Anna Tuszyńska, Grzegorz Kowalczuk, Jarosław Korzeniowski, Piotr Socha, Tomasz Stenzel, Stanisław Piechnik, Adam Kisiel, Władysław Skiba, Piotr Majek,
Opole

Waldemar Rawicki, Stanisław Piznal, Andrzej Sieheń, Marcin Bernacki, Ryszard Tarnacki, Krzysztof Szafrański, Adam Kuchczyński, Ryszard Wołczański, Wojciech Murański, Piotr Piosek, Władysław Zychowicz, Stanisław Drozd, Krzysztof Matuszek, Antoni Dobruk, Andrzej Madejczyk, Ryszard Gotkowski, Gabriel Ziółkowski, Krzysztof Ejsmont, Piotr Klimas, Janusz Wachowski, Sławomir Podgórzec, Bolesław Świstuń, Tadeusz Rzepski, Wiesław Tarasiuk, Franciszek Rogalewski,

Hubert Igliczka, Henryk Rimpler, Ryszard Świerc, Janusz Wabnik, Paweł Stiler, Tomasz Blacharski,

PiłaHenryk Cieślak, Przemysław Gil, Jan Jagódka, Zbigniew Kujawa, Ireneusz Sałachub, Jerzy Tatys, Beata Hein,
Siedlce

Andrzej Waszczak,

Robert Netczuk, Paweł Madziar,

SieradzZbigniew Bigaj,
Skierniewice

Wojciech Kudarewko, Wojciech Szafrański,

Mariusz Duch,

Toruń

Jakub Danielewicz, Artur Zieliński,

Zbigniew Bartkowski, Jerzy Holc, Witold Juszczak, Tadeusz Kalicki, Jerzy Matysiak, Tadeusz Nowak, Jerzy Orłowski, Waldemar Rakowski, Jan Rochewicz, Benedykt Sarnowski,

Zarząd Główny PZŁJózef Kukuła, Mariusz Oskroba,
Zielona GóraKazimierz Wysocki, Dariusz Rozbicki, Sławomir Piotrowski, Jan Kozioł, Stanisław Kokociński, Zbigniew Banaś,
Odznaka za Zasługi dla ŁowiectwaBydgoszczWojciech Oskwarek, Renata Marciniak, Hanna Santus,
KielceAgnieszka Kalemba, Dorota Krzyżanowska, Zofia Lada, Barbara Marcinowska,
LesznoJerzy Mróz,
OpoleTeresa Furman,
RzeszówLeszek Zaskalski,
SiedlceKrzysztof Janowic,
SkierniewiceJózef Kurek, Zbigniew Chmielewski,
SłupskKrzysztof Szary, Andrzej Hrycyna, Leszek Waszkiewicz, Ryszard Sylka, Marian Gospodarek,
ToruńElżbieta Jagielska,
Zielona GóraSalon Myśliwski „Złoty Róg” w Zielonej Górze, Tadeusz Lityński
MedalZarząd Okręgowy PZŁOdznaczeni:

Złom

Biała Podlaska

KŁ Knieja w Radzyniu Podlaskim, Bernard Kowalczuk, Marek Łysańczuk,

Bielsko-Biała

KŁ Daniel w Chełmku, Lesław Wisiński, Anatol Faruga,

Bydgoszcz

Zygmunt Krzemień,

Gdańsk

Ryszard Mazurowski,

Katowice

KŁ Orzeł w Tarnowskich Górach, Eugeniusz Pająk, Piotr Tetla,

Kraków

WKŁ Batalion w Krakowie, Tomasz Ciepły,  Jan Gorczyca, Jerzy Błyszczuk, Stanisław Siłuszyk, 

Łódź

WKŁ Orlik w Zgierzu,

Nowy Sącz

KŁ Żbik w Nowym Sączu, Julian Wójs,

Olsztyn

WKŁ Dzik w Ornecie, KŁ Żbik w Szczytnie, Antoni Granacki, 

Opole

Roman Stańczak,

Piła

Mieczysław Matuszak, Marek Ejsymont, Walerian Mrotek, Eugeniusz Rolczak, Zygmunt Troczyński,

Płock

Karol Olesiński, Ryszard Jeznach, Grzegorz Jachimiak, Marek Grzelak,

Poznań

KŁ Knieja w Czeszewie, KŁ Sokół w Kiszkowie,

Przemyśl

KŁ Ryś w Lubaczowie, Kazimierz Mrozowicz,

Radom

KŁ Łoś w Kozietułach,

Suwałki

Zbigniew Bogusławski,

Szczecin

Władysław Roga,

Tarnów

Mieczysław Damski,

Zamość

Zdzisław Sawicki, Bolesław Flondro,

Zarząd Główny PZŁ

Adam Smelczyński,

Medal Świętego Huberta

Białystok

Lech Chwieroś,

Bielsko-Biała

Jan Ficoń, Bronisław Chylaszek,

Bydgoszcz

Zenon Dejnowski, Włodzimierz Majewski,

Kalisz

Mieczysław Dokrzewski,

Katowice

Jerzy Hławiczka, Andrzej Kędzierski, Andrzej Pietrasz,

Koszalin

KŁ Oszczep w Szczecinku, WKŁ Cyranka w Świdwinie,

Kraków

Jan Gorczyca, Andrzej Tomek,

Krosno

Bolesław Czerkies,

Lublin

Mariusz Podleśny,

Nowy Sącz

Rafał Guzik, Bogumił Witkowski,

Olsztyn

Feliks Czajkowski, Krzysztof Krasula, Stanisław Szumkowski, Marek Trędowski, Tadeusz Ratyński, Tadeusz Popiel,

Opole

Zdzisław Dzwonnik, Jacek Sierżyński, Grzegorz Pietruńko,

Piła

Dariusz Dudkiewicz, Paweł Marciniak,

Płock

Józef Dydyna, Kazimierz Ciążela,

Przemyśl

Elżbieta Szymczak, Tomasz Kulesza, Magdalena Kociuba, Małgorzata Żyła, Jacek Cymbalista, Tadeusz Kroker,

Szczecin

KŁ Bór w Szczecinie, Andrzej Pyrczek, Zbigniew Prywerek,

Tarnów

Ludwik Węgrzyn, Janusz Garbarz,

Toruń

Krzysztof Majbrodzki,

Wałbrzych

Tadeusz Barzycki, Julian Hardukiewicz, Józef Sułek, Jan Wysocki,

Zamość

Jerzy Burcon, Zdzisław Sawicki, Liliana Keller, Leszek Załuski, Krzysztof Kostrubiec,

Zarząd Główny  PZŁ

Stanisław Gąsienica, Marek Roszkiewicz, Bartosz Marzec, Piotr Pełczyński, Marek Ziomek,

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Biała Podlaska

KŁ Jeleń w Radzyniu Podlaskim, Stanisław Sołdacki,

Bielsko- Biała

Jerzy Lach, Waldemar Soberka, Bogusław Talaga,

Chełm

Marian Niewiadomski,

Gorzów Wlkp.

Zdzisław Belina, Józef Grabowski, Jan Grzejszczyk, Jan Potasiński, Józef Powierza, Zygmunt Sokołowski, Lucjan Szczur,

Kalisz

Stefan Kolanowski, Leszek Błaszczyk, Krzysztof Świerczyński, Ryszard Trzeciak, Robert Rozmarynowski, Janusz Stanisławek,

Katowice

Andrzej Cimienga, Stanisław Hałacz, Zygmunt Paździor, Zenon Tomczyk, Mieczysław Wojtaczka,

Koszalin

Tadeusz Kozik, Mieczysław Zielński, Jerzy Chorąży, Ryszard Kowalczyk, Jan Rudnikowicz,

Kraków

Tadeusz Brzuchacz, Kazimierz Kiebzak,

Krosno

Marian Śliwiak,

Leszno

Eugeniusz Weiske, Witold Skorupka, Marian Markiewicz, Marian Maćkowiak,

Zygmunt Wawrzyniak,

Lublin

Jerzy Brzyski, Kazimierz Telenda, Waldemar Kobylarz, Jan Błaszczuk, Edward Klępka, Zbigniew Szponar, Andrzej Kwiatkowski,

Łódź

Mariusz Karolak,

Nowy Sącz

KŁ Lis w Korzennej, Stefan Kociołek, Julian Kościółek, Piotr Obszarski, Roman Pociecha, Jan Woda,

Olsztyn

Aleksander Hryniewicz, Aleksander Pieczkin, Dariusz Fil, Krzysztof Krasula, Mirosław Rzeczycki, Jan Lwow Kaczyński, Jan Kornafel, Kazimierz Kiedrowski, Krzysztof Buła,

Opole

KŁ Słonka w Strzelcach Opolskich, Edward Sporek, Adam Browarski, Józef Jurkiewicz, Edmund Sprancel, Józef Węgrzyn, Lech Pawluk, Mieczysław Malinowski, Jan Piskoń,

Piła

KŁ Bażant w Białośliwiu,  Janusz Grabowski, Zenon Jasiński, Jacek Kulpiński, Krzysztof Rębarz, , Jerzy Koźma, Mariusz Grzechowiak, Zdzisław Wiewiórka, Krzysztof Scheffler, Bogdan Dreger, Kazimierz Nadolczak, Wojciech Nagiewicz, Bogdan Walkowiak, Roman Sałachub,

Płock

Waldemar Kulczakiewicz, Jacek Liziniewicz, Wojciech Nowicki, Józef Dydyna, Krzysztof Leśkiewicz, Jerzy Ławicki, Tomasz Guziak, Krzysztof Kupniewski, Dariusz Łyziński, Wojciech Motylewski, Grzegorz Piotrowski,

Poznań

KŁ Ryś w Poznaniu, Andrzej Hellman, Bogdan Dzięgielewski, Henryk Klecha, , Marek Mleczak, Jerzy Połowicz, Stefan Wojciechowski, Tadeusz Wójtowicz,

Przemyśl

Krzysztof Guzowski, Wiesław Panek, Kazimierz Wróbel,

Radom

KŁ Szarak w Kozienicach, Kazimierz Boguta, Roman Fudała, Jan Koziak, Edward Kozik, Jerzy Osipowicz, Stanisław Sadurek,

Suwałki

KŁ Hańcza w Suwałkach, Józef Wirkowski, Wiesław Zalewski, Władysław Milinkiewicz, Michał Treszczyński,

Szczecin

Lech Ziółkowski, Waldemar Kamiński, Józef Jarosławski, Andrzej Wiechowski, Franciszek Domański,

Tarnów

KŁ Leśnik w Gromniku, Roman Skała, Andrzej Graca, 

Wałbrzych

Bogdan Żygadło, Józef Hruzd, Leszek Gołębiowski,

Zamość

Zbigniew Łukasik, Jerzy Tyrka, Andrzej Wosiek,

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

Biała Podlaska

Roman Michaluk,

Bielsko- Biała

Piotr Biliński, Stanisław Kania, Mariusz Kuśnierz, Zygmunt Łabudziński, Jerzy Worek,

Chełm

Anatol Kaznowski, Andrzej Wawrzyszuk, Waldemar Płodzień, Edward Nieradko, Tadeusz Szewczuk, Tadeusz Śmigasiewicz,

Elbląg

Sławomir Wajda, Andrzej Kaczkowski, Tomasz Kozłowski,

Gorzów Wlkp.

Ryszard Ignatowicz, Jarosław Lalko, Zdzisław Watral,

Wojciech Pawliszak,

Kalisz

Jerzy Wyglądacz, Hubert Pawlak, Jan Lis,

Katowice

Jan Bierut, Henryk Czekal, Roman Kurakowski, Waldemar Gruszka,

Koszalin

Robert Rybiński,

Kraków

Grzegorz Skokoń, Janusz Klimsza, Piotr Pieniążek,

Krosno

Janusz Zabłotny, Andrzej Piotrowski, Ryszard Kosztołowicz, Marek Bajda,

Leszno

Mirosław Żółtański, Jarosław Zawierucha, Mirosław Ratajczak, Andrzej Patelka, Ireneusz Maćkowski, Henryk Król, Tomasz Kościański, Kazimierz Gierlich, Jan Bresiński, Stanisław Balcerek,

Lublin

Andrzej Ciupak, Zbigniew Filipek, Wojciech Kurlej, Jerzy Kucia, Andrzej Wilczek, Marian Fidut, Piotr Szmidt, Jacek Krasula, Kazimierz Wójcik, Janusz Jurkowski,  Włodzimierz Wieczorkiewicz,

Łódź

Krzysztof Góral,

Nowy Sącz

Zbigniew Brach, Zofia Kociołek, Jan Konieczny, Andrzej Kosiński, Bartłomiej Papież, Andrzej Twardowski,

Olsztyn

Bronisław Granacki, Jan Gosik, Marian Tabor, Waldemar Godek, Sławomir Wenta, Janusz Tabęcki,

Opole

Wiesław Pater, Grzegorz Pietruńko, Krzysztof Misiewicz, Teodor Żmuda, Hartmut Pella, Stanisław Bańka, Czesław Kuca, Józef Lorek, Jan Tatoj, Wiktor Zieliński, Sławomir Stokłosa, Marian Rawski, Bartłomiej Kastelik, Rafał Drozdowski,

Piła

Joanna Kupka, Władysław Ratajczak, Roman Furman,

Kazimierz Serafin, Jacek Pszczółka, Krzysztof Karpiński, Piotr Simiński, Józef Gajewski, Maciej Andraszak, Kazimierz Suchowera, Andrzej Bochyński, Konstanty Kuźmiński,

Płock

Kazimierz Czajkowski, Łukasz Kowalski, Kazimierz Nowakowski, Adam Zaborowski, Zbigniew Wala, Wiesław Pankowski,

Poznań

Bernard Dżażdżyński, Piotr Grygier, Władysław Hewusz, Grzegorz Jędroszyk, Sławomir Krawczyk, Leszek Kubacki, Piotr Stanicki, Zdzisław Trzebniak, Jerzy Wikariusz,

Przemyśl

Jan Kuca, Janusz Kuras, Stanisław Pajączek, Henryk Purcha, Wojciech Piotrowski, Wiesław Żyga,

Radom

Jerzy Kaczmarek, August Kowalczyk, Bogusław Lesiak, Jerzy Lesiak,

Siedlce

KŁ Knieja w Siedlcach, Bolesław Ławecki,

Suwałki

Krzysztof Sienkiewicz, Jerzy Łęczycki, Waldemar Sudnik, Andrzej Sadowski, Andrzej Turosiński, Andrzej Ćwiklewski, Jan Pryczkowski,

Szczecin

Wojciech Ziółkowski, Zdzisław Głoćko, Marian Sztuka, Zbigniew Niedziałek, Tomasz Szeszycki, Antoni Macuła, Zdzisław Orzałkiewicz, Robert Janiak,

Tarnów

Kazimierz Osiecki, Marek Chudoba, Tadeusz Pajor, Stanisław Mania, Marek Litwiński, Maciej Skałoń, Włodzimierz Matuła, Zbigniew Karciński, Michał Dębosz, Stanisław Łącz, Krzysztof Wrona,

Wałbrzych

KŁ St. Hubertus w Kłodzku, Krzysztof Tulej, Jan Olak, Piotr Okoniewski, Wacław Malaga, Zbigniew Borecki,

Warszawa

Robert Molęgowski,

Zamość

Stanisław Chilewicz, Stefan Bednarczuk, Andrzej Wojtyło, Stanisław Rymarz, Bronisław Bucior, Wiesław Golemba, Lech Nowosadowski,

Zarząd Główny PZŁ

Wacław Matysek,

Zielona Góra

Marek Bubernak, Stanisław Dudek, Stanisław Krasowski, Waldemar Starosta, w Siedlisku KŁ Daniel,

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

Biała Podlaska

Janusz Kossak, Zdzisław Andrzejuk, Wojciech Olczuk, Grzegorz Krupski, Ireneusz Sójka,

Bielsko-Biała

Radosław Bojda, Stanisław Binda, Zbigniew Borowiec, Michał Knapik, Marek Kula, Hubert Motyka, Tadeusz Osiecki, Wiesław Płachta, Aleksander Sporek, Krzysztof Stuglik,

Bydgoszcz

Edward Dobrowolski,

Chełm

Tadeusz Dziedzic, Jerzy Rejter, Stanisław Buk, Jacek Mielniczuk, Piotr Oreszczuk, Tomasz Iżycki,

Elbląg

Dariusz Buklewski, Andrzej Chęć, Mirosław Komarzeniec, Michał Marach, Przemysław Sinko, Jerzy Pietraszek, Kazimierz Szpajcher,

Gorzów Wlkp.

Ireneusz Dziadosz, Edward Jakubowski, Radosław Karolak, Ryszard Karpowicz, Konrad Kiona, Tomasz Koterba, Maciej Koźba, Andrzej Kryś, Zbigniew Nowak, Krzysztof Okupski, Antoni Olejnik, Maciej Ostry, Przemysław Rachwał, Zenon Skiba, Paweł Wojtucki, Jacek Wolanicki,

Kalisz

Damian Wencławiak, Grzegorz Lebiedziński, Józef Karolewski,

Katowice

Rafał Ciemięga, Marcin Deptuła, Lech Gubała, Paweł Indyka, Gabriel Mateja, Włodzimierz Piaskowski, Engelbert Szufla, Jarosław Żelazowski,

Koszalin

Tomasz Malik, Dawid Kuśpit,

Kraków

Robert Turakiewicz, Jerzy Nowicki, Marcin Mróz, Tadeusz Kwiatek, Zbigniew Kokosiński, Mariusz Łękas, Marek Majerczak,

Krosno

Eugeniusz Janicki, Zbigniew Król, Józef Juszczyk, Tomasz Belczyk,

Leszno

Lechosław Wróbel, Robert Stelmaszyński, Wojciech Piniuta, Hubert Patelka, Rafał Jarmuż, Henryk Dwornik, Norbert Breska,

Lublin

Jerzy Wiśniewski, Artur Kurlej, Wiesław Michalski, Cezary Skotnicki, Tomasz Złotucha, Zenon Gieroba, Stanisław Pomarański, Dariusz Furtak, Paweł Płaza, Grzegorz Śmietanka, Ryszard Praczyk, Adam Zalewski, Robert Wójcik, Stanisław Mączka, Marian Flis, Janusz Zygmunt, Wojciech Fidut, Lech Dubaj, Leszek Kiełsznia, Sylwester Pawłot, Sławomir Staniak, Jan Wysocki, Tadeusz Rejmak,

Łomża

Jan Lewicki, Jacek Skrodzki, Paweł Wiśniewski, Bogusław Żebrowski, Leszek Konopka, Marek Zielonka, Stefan Gordon, Marek Staniszewski, Jan Żebrowski,

Łódź

Marcin Kociszewski, Adam Kłębik, Krzysztof Mirowski, Mariusz Mucha,

Nowy Sącz

Walenty Jacak, Wojciech Fałowski, Józef Kmak, Jan Kopaczka, Jakub Tylek, Kazimierz Tworek, Grzegorz Wiercioch, Józef Wiercioch, Zygmunt Wojnarowski,

Olsztyn

Stanisław Kowalewski, Marek Klewiado, Marek Storoniański, Dariusz Leonowicz, Zbigniew Dembowski, Andrzej Willenberg, Marek Lipiec, Krzysztof Szarowicz, Bogdan Grodzki, Piotr Sołowiej, Krzysztof Bekisz, Tomasz Chrzczanowicz, Adrian Koźmiński, Jacek Lasocki, Zbigniew Bulak, Michał Kulka, Zygmunt Zalewski, Stanisław Gąska, Stefan Grzyb, Mirosław Buła, Krzysztof Drężek, Łukasz Grzyb,

Opole

Zbigniew Figas, Wiesław Pływacz, Jerzy Kluba, Łukasz Borsuk, Andrzej Wicher, Zbigniew Turoń, Tomasz Kulak, Lech Suchiński, Mirosław Legierski, Dariusz Moj, Henryk Matuszek, Tomasz Macharzyński, Tadeusz Witkowski, Bolesław Rawski, Artur Szłapa, Andrzej Szolc, Jan Zubek,

Wiesław Jaźdź, Grzegorz Królikowski, Szczepan Garncarek, Stanisław Momot, Zenon Kłoda, Alfred Wilk, Edmund Sokół, Jarosław Mazurek, Zbigniew Drobek,

Ostrołęka

Janusz Kulawik, Zbigniew Załęski, Bogdan Rupiński, Sławomir Szablak, Tomasz Koczara,

Piła

Władysław Antoniak, Andrzej Maćkowiak, Radosław Trzoska, Tomasz Pszczółka, Stefan Sikora, Paweł Barełkowski, Ryszard Kowalewski, Tomasz Kranc, Andrzej Rozpłochowski, Ryszard Sadowski, Kazimierz Dziuba, Ferdynand Mantaj, Olek Szefler, Andrzej Kowal, Andrzej Masiakowski, Piotr Rzymski, Grzegorz Krzysztofik,

Płock

Adam Dobrogoszcz, Mirosław Kłobukowski, Beata Jankowska, Andrzej Tomaszewski, Piotr Adamiak, Bogdan Palmąka, Kazimierz Rostkowski, Piotr Tomaszewski, Krzysztof Oleksiak, Jan Kłobukowski,

Poznań

Waldemar Kujawski, Jerzy Markiewicz, Tomasz Markiewicz, Kazimierz Mrozek, Arkadiusz Stępień, Stanisław Wachowiak, Paweł Węgorek, Sławomir Wyszyński,

Przemyśl

Feliks Kopko, Mariusz Kopko, Daniel Maciupa, Jarosław Woliński, Ihor Sydor, Tomasz Bałanda, Andrzej Blok, Józef Błaszczyk, Andrzej Fedaczyński, Jakub Głogowski, Leszek Grochowicz, Stanisław Mach, Jacek Majewski, Jan Nieckarz, Stanisław Olchowy, Adam Sobczyszyn, Wiesław Węgrzyn, Adam Wołoszyn,

Radom

Jerzy Jasiorowski, Janusz Krasula, Jan Lechowicz, Sławomir Luśtyk, Paweł Marczak, Władysław Milcarz, Jarosław Olborski, Leszek Skarżyński, Krzysztof Wronka,

Siedlce

Artur Kukla, Przemysław Warpas,

Suwałki

Andrzej Opacki, Michał Wróblewski, Robert Chmielewski, Krzysztof Ciszewski, Józef Chmielewski, Zdzisław Kazberuk, Mieczysław Stępak, Mirosław Stępniak, Dariusz Domagała, Tadeusz Kopiczko, Mirosław Sztejter, Jerzy Kontakiewicz, Waldemar Łukaszewicz, Wiesław Gotowicz, Marek Klekotko, Stanisław Sobolewski, Marek Sudnik,

Szczecin

Andrzej Rybak, Arkadiusz Domański, Wojciech Chudzikiewicz, Jan Winiarski, Andrzej Bilecki, Tomasz Bałamącek, Aleksander Łazdowski, Tomasz Padykuła, Daniel Dąbrowski, Edward Frątczak, Edward Łukasiewicz, Andrzej Byczyk, Łukasz Sołtys, Łukasz Pomorski, Andrzej Siwek, Bogdan Karpik, Bogdan Feciuch, Tomasz Piętal, Stanisław Omelańczuk, Wojciech Ziółkowski,

Tarnów

Eugeniusz Piech,

Wałbrzych

Eugeniusz Dudek, Tomasz Andruszko, Andrzej Piech, Krzysztof Natanek, Roman Miszkiewicz, Janusz Gurdak,

Zamość

Wiesław Barański, Bogdan Hołowiński, Tadeusz Kapka, Mieczysław Zimroz, Franciszek Krawczyk, Piotr Gmyz, Józef Zięba, Janusz Frankowicz, Jan Kienczkowski, Bogdan Kordas, Jan Leszczuk,

Zielona Góra

Jarosław Kląskała, Piotr Korbanek, Leszek Korszun, Władysław Kubera, Grzegorz Mortas, Franciszek Opiela, Kazimierz Piwko, Janusz Sajnóg, Tadeusz Wanke,

Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa

Bielsko-Biała

Grażyna Gaszek, Sławomir Pietrzyk,

Katowice

Zygfryd Pluta,

Krosno

Wiesława Żywiec, Zbigniew Żywiec, Lucyna Woźniak, Andrzej Bytnar, Adam Dańczak, Piotr Błażejowski, Andrzej Betlej, Wojciech Farbaniec,

Leszno

Eugeniusz Luty,

Opole

RDLP w Katowicach, Marzena Ludwa,

Poznań

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Łagiewnikach Kościelnych, 

Wałbrzych

Roman Fester, Edward Ostaszewski

Medal

Zarząd Okręgowy PZŁ

Odznaczeni

Złom

 

 

 

Białystok 

KŁ Trop w Białymstoku, Mieczysław Mejsak, Jan Szczepański;

 

Ciechanów 

KŁ Nr 2 w Ciechanowie;

 

Elbląg 

Jan Kantypowicz, Grzegorz Orłowski, Tadeusz Rakowski;

 

Gdańsk 

Wiesław Wysiecki;

 

Kielce 

Jarosław Mikołajczyk, Włodzimierz Stępień;

 

Konin 

KŁ Drop w Kazimierzu Biskupim;

 

Koszalin 

WKŁ Rybitwa w Kołobrzegu, Jerzy Grynia, Wiesław Breliński, Piotr Poraniuk;

 

Kraków 

Włodzimierz Żuławiński;

 

Legnica 

Jerzy Gąska;

 

Lublin 

KŁ Bekas w Puławach, KŁ Żak w Lublinie, Adam Barczak; 

 

Nowy Sącz 

Kazimierz Przybyłowicz;

 

Piła 

KŁ Szarak w Wągrowcu, WKŁ Grandel w Pile, Mariusz Małachowski; 

 

Piotrków Trybunalski 

KŁ Bielik w Babach;

 

Poznań 

KŁ Jeleń w Obornikach Wlkp., Michał Dutkiewicz, Marek Górski, Robert Kamieniarz, Piotr Maćkowiak; 

 

Radom 

KŁ Kuropatwa w Zwoleniu, Walenty Pakuła; 

 

Rzeszów 

Mieczysław Struzik; 

 

Siedlce 

Eugeniusz Kraśniewski; 

 

Skierniewice 

Ryszard Gregorek, Krzysztof Durlej;

 

Słupsk 

KŁ Bażant w Człuchowie, KŁ Szarak w Człuchowie; 

 

Szczecin 

KŁ Żubr w Szczecinie, Marian Skorupa; 

 

Tarnobrzeg 

KŁ Sokół w Zdziłowicach; 

 

Tarnów 

KŁ Bór w Brzesku; 

 

Wałbrzych 

Zbigniew Słatyński, Mieczysław Krywieńko;

 

Warszawa 

Włodzimierz Łucyk, Józef Kopera;

 

Wrocław 

Andrzej Wystygło;

 

Zarząd Główny  PZŁ 

Mieczysław Leśniczak, Jakub Zieliński; 

 

Zielona Góra 

Jan Olszewski, Edward Sibiński. 

Medal 

Świętego Huberta

 

 

 

Białystok 

Alicja Milewska, Jarosław Żukowski;

 

Bielsko – Biała 

Stanisław Rajba, Michał Wójcicki; 

 

Elbląg 

Tadeusz Michalak, Jerzy Kozłowski;

 

Gdańsk 

Kazimierz Bigus; 

 

Jelenia Góra 

KŁ Głuszec w Lwówku Śląskim, Edmund Adamski;

 

Katowice 

Adam Gorywoda, Eugeniusz Kluczniok, Wiesław Kucharski; 

 

Kielce 

KŁ Sokół w Kielcach, Szymon Lada,  Krzysztof Grosicki, Andrzej Łada; 

 

Koszalin 

KŁ Sokół w Świdwinie; 

 

Kraków 

Joanna Fedyk, Andrzej Patoła, Marek Kubis, Jerzy Błyszczuk; 

 

Lublin 

Krzysztof Oleszczuk;

 

Piotrków Trybunalski 

Waldemar Komenda; 

 

Poznań 

Maciej Jaśkowski, Czesław Kiełczyński, Adam Plewa; 

 

Rzeszów 

KŁ Kuropatwa w Żołyni, KŁ Rogacz w Niechobrzu, Edward Lech, Janusz Hodyr, Bartosz Kopera; 

 

Szczecin 

Grzegorz Typański;

 

Tarnobrzeg 

Maria Teresa Sibiga, Marian Tatara, Józef Rajtar; 

 

Wałbrzych 

KŁ Śnieżnik w Stroniu Śląskim, Andrzej Tetke;

 

Warszawa 

Joanna Kałużyńska; 

 

Zarząd Główny PZŁ 

Wiesław Keller, Roman Seta, Janusz Gocaliński, Artur Kanawka, Michał Wojtyła, Anna Wejda, Zygmunt Burzyński, Witold Sikora, Lechosław Chęciński, Ryszard Stanko, Ryszard Napora, Krzysztof Gut, Józef Job, Mirosław Pieronek, Ryszard Tyszka;

 

Zielona Góra 

Marek Busz. 

Złoty Medal 

Zasługi Łowieckiej

 

 

 

Białystok 

KŁ Dzik w Tykocinie, Bogusław Grzybowski, Janusz Darewicz, Teodor Iganowicz, Henryk Ziółkowski;

 

Bielsko – Biała 

Antoni Matuszny, Ryszard Mrzyk; 

 

Ciechanów 

Józef Dyga, Zygmunt Kozłowski, Stanisław Orłowski;

 

Elbląg 

Zenon Ficak, Wiktor Sambok, Aleksander Urbanowicz, Stanisław Kozłowski; 

 

Gdańsk 

KŁ Cyranka w Pruszczu Gdańskim, Ryszard Tomys, Dariusz Iwanicki;

 

Katowice 

Ryszard Bączyk; 

 

Kielce 

Kazimierz Majcherczyk, Krzysztof Porębski;

 

Konin 

Marian Mogiłka;

 

Koszalin 

Marian Smoroń, Krzysztof Kaszuba, Ireneusz Piekarski;

 

Kraków 

KŁ Raba w Gdowie, KŁ Leśnik Kraków w Skawinie, KŁ Orzeł w Myślenicach, Henryk Dwornik, Jerzy Rachoń, Ryszard Bartoś; 

 

Legnica 

KŁ Jedność w Wądrożu Wielkim, Jerzy Duszyński, Tadeusz Gołębiowski, Andrzej Rogowski, Bogdan Tomczak;

 

Leszno 

Tomasz Żurek, Jan Futro, Wiesław Buliński; 

 

Lublin 

Jacek Jasik, Andrzej Oleksa; 

 

Łomża 

Zygmunt Kaczyński;

 

Nowy Sącz 

Waldemar Szypulski; 

 

Piła 

KŁ Bóbr w Pile, Kazimierz Bartol, Witold Mazur;

 

Piotrków Trybunalski 

Ryszard Cybula, Bogdan Kaśnicki; 

 

Poznań 

Andrzej Nowak, Janusz Rzymowski;

 

Radom 

Zbigniew Grzybowski, Dariusz Mężyk, Kirosław Szewczyk; 

 

Rzeszów 

Bogusław Depa;

 

Siedlce 

Kazimierz Nowosielski, Kazimierz Kinowski, Bogusław Piątek, Leszek Omelańczuk; 

 

Sieradz 

Marian Pawlik, Eugeniusz Kuźnik;

 

Skierniewice 

Wiktor Budzałek, Karol Figat, Julian Grabarz; 

 

Słupsk 

Edmund Wawrzon, Andrzej Ceitel, Zdzisław Miarka, Ryszard Staszkiewicz, Radosław Czapiewski, Jan Szkatulski;

 

Szczecin 

Przemysław Gromada, Ryszard Borek; 

 

Tarnobrzeg 

Kazimierz Styga, Ryszard Madej, Ryszard Lewandowski, Jan Krawczykowski, Ireneusz Jastrząb; 

 

Tarnów

Marek Temecki, Dariusz Gajda, Wacław Sajdak;

 

Wałbrzych 

Józef Ząbek, Waldemar Woźniak, Jan Świniański, Roman Magierło, Bolesław Masłowski, Zbigniew Kotlicki, Henryk Ignaczewski, Tadeusz Garbicz, Leszek Ciarkowski; 

 

Warszawa 

KŁ Albinos w Warszawie, Janusz Szczepański;

 

Wrocław 

KŁ Las we Wrocławiu, Adam Turek, Jarosław Wikiera; 

 

Zielona Góra 

WKŁ Sokół w Babimoście.

Srebrny Medal

Zasługi Łowieckiej

 

 

 

Białystok 

Janusz Pietruczuk, Jarosław Iwaniuk, Arkadiusz Gruszewski, Aleksander Kowalski, Witold Ostrowski, Cezary Nieciecki, Eugeniusz Malinowski, Henryk Kondraciuk, Janusz Zienkiewicz, Adam Ziniewicz, Dariusz Wojewnik;

 

Bielsko – Biała 

Stanisław Ferster, Henryk Nowak, Włodzimierz Wojtylak, Jakub Żyrek; 

 

Ciechanów 

Marek Chądzyński, Paweł Jenoch, Mirosław Kisielewski, Piotr Lenda, Jan Skoczeń; 

 

Elbląg 

Jerzy Łacina, Stanisław Markisz, Krzysztof Utrysko, Marian Wasiak; 

 

Gdańsk 

Jerzy Strojk, Piotr Koenig, Stanisław Koziołek, Jan Glaza, Roman Śliżewski, Edward Jednachowski, Henryk Zięba, Olgierd Wojtuszkiewicz, Wiesław Lech, Jan Ciarkowski, Marian Skrzypkowski, Jerzy Turzyński;

 

Jelenia Góra 

Aleksander Bogdan, Rafał Janiec; 

 

Kielce 

KŁ Szarak w Kielcach, Tadeusz Kułaga, Fryderyk Kwapisz, Bolesław Mazur, Marek Tabor, Janusz Wiśniowski, Dariusz Zbroszczyk;

 

Konin 

Józef Tomaszewski; 

 

Koszalin 

Eugeniusz Piątek, Edward Dusza, Tadeusz Sosnowski, Tomasz Maćkowiak, Wit Lewicki, Andrzej Harabin, Andrzej Matwiejczuk, Andrzej Kostrzewa, Zbigniew Goliński, Władysław Rogula, Zbigniew Ossowski, Witold Klotz; 

 

Kraków 

Mieczysław Ambroży, Jan Skotniczny, Edward Byszewski, Zdzisław Ciężarek, Zbigniew Pisarski; 

 

Legnica 

Jan Drozd, Kazimierz Zielonka;

 

Leszno 

Tadeusz Kaminiarz, Danuta First, Jerzy Szymaniak; 

 

Lublin 

Stanisław Zając, Alfred Pijarowski, Stanisław Czarnecki, Marian Dzierżak, Krzysztof Sieciński, Stanisław Gołębiowski, Zdzisław Obel, Szczepan Malinowski, Zbigniew Gołofit, Jan Ołdak, Andrzej Zarębski, Andrzej Jurak;

 

Łomża 

Leszek Buks, Witold Mikołajczuk;

 

Nowy Sącz 

Kazimierz Szurek;

 

Ostrołęka 

Wiesław Michalski; 

 

Piła 

Jerzy Baszak, Zbigniew Łoś, Edward Malicki, Piotr Szopiński, Edward Rakociński, Józef Kaniecki, Zdzisław Matwiejczyk, Bogumił Łukaszewicz, Marek Pałka, Zygmunt Ciuba; 

 

Piotrków Trybunalski 

Grzegorz Dylewski, Krzysztof Fossa, Waldemar Komenda, Franciszek Kośka, Jerzy Makuch, Bogusław Mikła, Krzysztof Smólski, Andrzej Stępień, Tomasz Szumieł, Wojciech Talar, Bogdan Taranek;

 

Poznań

Marek Frencel, Robert Brylewski, Tomasz Kala, Wiesław Michalski, Bogdan Miłoszewski, Grzegorz Nowak, Maciej Nowak, Remigiusz Olejniczak, Zygmunt Skubiszak, Wojciech Tarnowski, Wiesław Tylkowski, Leon Wrotyński, Piotr Zaremba;

 

Radom 

Marcin Oleksik; 

 

Rzeszów

Dawid Skiba, Roman Rogala;

 

Siedlce 

Zbigniew Kapiński; 

 

Sieradz 

Józef Stępień, Józef Bandera, Bolesław Siekierski, Jan Pawlak, Marian Jurczak, Gabriel Iżykowski;

 

Skierniewice 

Grzegorz Dziąg, Zbigniew Jarosz, Roman Kocik, Józef Ostrowski, Jan Złoch; 

 

Słupsk 

Bogdan Mądry, Jan Domaros, Dariusz Narloch, Ryszard Naumiak, Michał Bojba, Czesław Zasowski, Jerzy Myszka, Zdzisław Lemańczyk;

 

Szczecin 

Krzysztof Gładki, Adam Kaszczyński, Jan Skałecki, Bogdan Zelwak, Tadeusz Bloch, Władysław Grzanka, Grzegorz Szyjka, Andrzej Wais, Waldemar Dziaczek, Mirosława Wojnicz, Kamila Szalewska – Sobbieraj, Bartosz Bukowski; 

 

Tarnobrzeg 

Zdzisław Żurecki, Andrzej Zeman, Andrzej Wartoń, Stanisław Pawlik, Adam Olechowski, Cezary Morka, Kazimierz Lenart, Witold Kwiecień, Grzegorz Kubik, Witold Borzemski, Zbigniew Bok, Tadeusz Babiuch, Andrzej Altenberg, Mirosław Frączek;

 

Tarnów 

Eugeniusz Książek, Jan Mucharski, Wojciech Machaj, Tomasz Romanowski, Krzysztof Styrkosz, Józef Powroźnik;

 

Wałbrzych 

Zdzisław Bryg, Ryszard Celejewski, Wojciech Szlosberger, Jan Michta, Michał Koryluk, Adam Dziurdzia, Józef Franczak, Zbigniew Drąg, Jan Czajkowski, Wiesław Bandera; 

 

Warszawa 

Henryk Wyrębek, Zbigniew Czapski, Paweł Freytag, Wiktor Szłyk, Roman Skuczyński; 

 

Wrocław 

Aristofanis Czuczos, Piotr Flak, Andrzej Jackowski, Jan Curyl, Zygmunt Szafulski, Andrzej Turek, Artur Paradowski, Justyna Niedzielska, Leszek Sprot, 

 

Zarząd Główny PZŁ 

Karol Grzywacz, Andrzej Niedźwiedź, Mariusz Podleśny; 

 

Zielona Góra 

Bazyli Bawtro, Marcin Choiński, Jan Górski, Tadeusz Kowalczuk, Stanisław Nagiełło, Czesław Nadborski, Zdzisław Paron, Bronisław Szlauderbach, Jan Niedźwiecki. 

Brązowy Medal 

Zasługi Łowieckiej

 

 

 

Białystok 

Grzegorz Dworakowski, Mirosław Matręczyk, Karol Choiński, Marek Glad, Zdzisław Marciszewski, Henryk Rakowicz, Józef Sikorski, Bernard Kozłowski, Jerzy Jurkin, Piotr Świrydowicz, Zdzisław Koryszewski;

 

Bielsko – Biała 

Jan Hazuka, Edward Legierski, Marek Stachura, Adam Rokita; 

 

Ciechanów 

KŁ im. Św. Huberta w Raciążu, Andrzej Bajak, Arkadiusz Suwiński, Hubert Czyż, Stanisław Mączewski, Andrzej Klękowicz, Wiesław Chęciński, Mirosław Miłoboszewski, Aleksander Prusakiewicz, Adam Bober, Grzegorz Gwiazda, Cezary Kordowski; 

 

Elbląg 

Jan Dawnorowicz, Sergiusz Kaliszuk, Jan Jastrzębski, Arkadiusz Kaczmarczyk, Zbigniew Małek, Sebastian Samokar, Jan Stępnicki, Artur Pawelczyk; 

 

Gdańsk

Rajmund Tuszkowski, Jarosław Sitkowski, Henryk Hebel, Tadeusz Szostko, Adam Mering, Piotr Pańczyk, Krzysztof Snoch, Witold Tomaszek, Waldemar Syldatk, Dariusz Wojewski, Rajmund Radde, Kazimierz Kanka, Mieczysław Lipiński, Edwin Lachowicz, Jarosław Klawikowski, Dariusz Góralski, Adam Skobejko, Jacek Ogórek, Lech Dorobisz, Piotr Tusk;

 

Jelenia Góra 

Krzysztof Stasiak, Mariusz Wiśniewski,  Stanisław Zuzak; 

 

Katowice 

Grzegorz Fertała; 

 

Kielce 

Waldemar Błoński, Marian Borowiecki, Marcin Cieśla, Adam Dydak, Marcin Gęsiarz, Bogdan Jankoski, Stanisław Kiepura, Robert Kotwica, Marian Kozłowski, Stanisław Krzemień, Robert Kuzka, Mieczysław Libuda, Arkadiusz Słoń, Leszek Zapała; 

 

Konin 

Henryk Ulański, Robert Gwiazda;

 

Koszalin 

Lech Ciołek, Zenon Kawczak, Zbigniew Ramza, Stanisław Ramza, Ryszard Hejłasz, Barbara Grynia, Zbigniew Zmysłowski, Jerzy Kornacki, Jan Perz, Jerzy Gajewski, Adam Gąsiorek, Edward Wróbel, Cezary Dopierała, Krzysztof Czapla, Robert Karst, Tomasz Satarynowicz, Hubert Pilarz, Kazimierz Szmaro, Krzysztof Parcheta, Józef Warzecha, Andrzej Bujak, Tadeusz Sękalski, Adam Kuta, Mirosław Atmanowicz;

 

Kraków 

Władysław Migdał, Jerzy Wandas, Waldemar Ślusarczyk, Wojciech Knap, Włodzimierz Kuźniar; 

 

Legnica 

Adam Dziopa, Ireneusz Grabarczyk, Wiesław Król, Eugeniusz Kubiak, Grzegorz Kucab, Kazimierz Laudacki, Janusz Serafinowicz;

 

Leszno

Hubert Matuszak, Jan Jarus, Marcin Malik, Tomasz Multański, Waldemar Kozar; 

 

Lublin

Adam Tęsny, Stanisław Latos, Jarosław Ptaszek, Witold Wojdat, Witold Deptała, Marek Michalik, Małgorzata Piekarska, Stanisław Mika, Sławomir Karczmarz, Ludwik Sidor, Marek Osak, Michał Szabelski, Piotr Marzęda, Stanisław Drąg, Zbigniew Skrzypiec, Ryszard Zimostrad, Jerzy Nowakowski, Rafał Skawiński, Dariusz Pituch, Marek Marcinkowski, Marcin Nowakowski, Augustyn Soleniec, Stefan Kucio, Tomasz Kołodziejczyk, Zbigniew Kosior, Małgorzata Przychodzeń Szczypa, Marek Maciąg, Zbigniew Wójtowicz, Dariusz Checiak, Radosław Ceglarski;

 

Łomża

Mariusz Mieczkowski, Anna Tomczyk, Ireneusz Koliński, Jerzy Kossakowski, Jarosław Zakrzewski, Michał Buks; 

 

Nowy Sącz

Michał Feciuch, Tomasz Hotloś; 

 

Ostrołęka

Stefan Gaładyna, Jarosław Rutkowski, Stanisław Modzelewski, Mariusz Kleczkowski, Krzysztof Olejniczak, Wiesław Sikorski, Marek Czajkowski;

 

Piła

Andrzej Bruski, Jan Pawełczak, Jacek Mazur, Ryszard Gałązka, Konrad Waloch, Przemysław Burko, Andrzej Kwiatkowski, Andrzej Siłka, Tomasz Jędryka, Grzegorz Kurzajczyk, Waldemar Nowicki, Witold Pawlicki, Czesław Rękawic, Piotr Sawiński, Waldemar Eichstaedt, Piotr Pauszek, Antoni Świątkowski, Robert Zaganiaczyk;

 

Piotrków Trybunalski

Agata Dylewska, Wojciech Jedyk, Marek Kopka, Arkadiusz Olczyk, Leszek Półrolnik, Bronisław Rak, Bogusław Szafrański, Jan Toszek, Tadeusz Zimnicki;

 

Poznań

Sławomir Michalski, Maksymilian Służewski, Dariusz Szadkowski, Stanisław Wypychowski, Tadeusz Żuchowski, Milan Drzewiecki, Roman Adamczak, Jarosław Antoszewski, Rafał Biernacik, Ryszard Bukowski, Janusz Dominiak, Andrzej Grzybowski, Michał Halik, Jarosław Kasprzyk, Anna Bresińska, Paweł Janik, Łukasz Kałużny, Jędrzej Wolarski;

 

Radom

Joanna Belowska, Tomasz Belowski, Zbigniew Rydz; 

 

Rzeszów

Piotr Brzycki, Ryszard Kalandyk, Krzysztof Banaś, Ryszard Wrona, Wojciech Jabczuga, Robert Róg, Waldemar Krzeszowski, Mariusz Jenczalik, Bogusław Cop; 

 

Siedlce

Wojciech Witczak, Wojciech Nowak, Leszek Skorupski; 

 

Sieradz

Gabriel Świtała, Zbigniew Szydłowski, Kamil Prusiński, Robert Bandera, Jarosław Wesoły, Dariusz Braszak; 

 

Skierniewice

Henryk Mikołajczyk; 

 

Słupsk

Waldemar Szymański, Krzysztof Kiedrowski, Wacław Wołujewicz, Bartłomiej Drzazga, Mieczysław Przytarski, Mateusz Kreft, Jarosław Niegrzybowski, Adam Morawski, Andrzej Wierzchowski, Marian Halwas;

 

Szczecin

Stanisław Daśko, Mieczysław Kwapisiński, Grzegorz Lipa, Wojciech Rawicki, Lech Volschow, Jacek Synówka, Tadeusz Czapliński, Artur Suliński, Michał Misior, Andrzej Hagno, Janusz Łazar, Jan Okrój; 

 

Tarnobrzeg

Dariusz Ziarko, Dariusz Wilczyński, Grzegorz Wieczorek, Adam Wieczorek, Kazimierz Sztaba, Marcin Rychlak, Zygmunt Rożek, Witold Przywara, Artur Płatkowski, Andrzej Pelc, Janusz Pasek, Piotr Olechowski, Maciej Olechowski, Andrzej Kiljański, Kazimierz Karbowniczak, Tomasz Grazda, Rafał Gospodarczyk, Dariusz Czubala, Maciej Batóg, Marek Barszcz;

 

Tarnów

Paweł Gondek, Marek Sajdak, Franciszek Blezień, Kazimierz Olszański, Stanisław Zych, Piotr Pasek, Władysław Czernia, Kazimierz Budek;

 

Wałbrzych

Marcin Calów, Czesław Dzikuć, Jerzy Ezeryński, Mieczysław Dziudzia, Leszek Maliszewski, Andrzej Pruchnicki, Jacek Strzelecki, Robert Ciarkowski; 

 

Warszawa

Krzysztof Filip, Hubert Filipiak, Antoni Hass, Marek Kaliński, Andrzej Kasprowicz, Piotr Mirecki, Tomasz Nagalski, Jan Połczyński, Tadeusz Stolarski; 

 

Wrocław

Roman Zagórski, Tadeusz Józefowicz, Wiesław Majcher, Stanisław Rajczakowski, Piotr Skotnicki, Władysław Worwa, Sebastian Sidorski, Henryk Piechnik, Hubert Woźniak, Zdzisław Polanowski; 

 

Zarząd Główny PZŁ

Karol Jurczyszyn, Agnieszka Rybicka, Adam Migurski, Paweł Gidaszewski, Andrzej Urbaniak;

 

Zielona Góra

Janusz Braun, Jacek Cegiełka, Andrzej Kulczyk, Damian Olszewski, Władysław Papis, Wiesław Szymański, Andrzej Wysocki. 

Odznaka za Zasługi

dla Łowiectwa

 

 

 

Białystok

Stanisław Grygorczuk, Agata Sadowska; 

 

Bielsko – Biała

Anna Kania; 

 

Elbląg

Jerzy Łyszkiewicz; 

 

Kraków

Maria Wysocka; 

 

Leszno

Przedszkole w Trzeboszu; 

 

Piotrków Trybunalski

Krzysztof Chojniak; 

 

Rzeszów

Małgorzata Radziwińska, Krystyna Gnat, Małgorzata Pękala, Bożena Sobek, Agnieszka Sarna, Joanna Moniak; 

 

Siedlce

Janusz Bębnik; 

 

Tarnów

Wacław Czaja, Agnieszka Wilk, Bronisław Kowalik. 

MedalZarząd Okręgowy PZŁOdznaczeni:
Złom  
 Bielsko – BiałaJózef Bodzek;
 BydgoszczMarcin Szczepański, Ryszard Pruczkowski, Andrzej Jabłoński, Mieczysław Ruchniak;
 ChełmWaldemar Kość;
 Gorzów Wlkp.KŁ Jeleń w Bogdańcu, KŁ Żuraw w Brójcach, Rajmund Jabłoński;
 KaliszTadeusz Galewski;
 KatowiceAndrzej Kozakiewicz, Jerzy Woźniak;
 KoszalinWKŁ Cyranka w Świdwinie, KŁ Daniel w Białogardzie, Henryk Iwaszko, Jan Czerniec, Stanisław Śniególski, Zygfryd Lewandowski, Edward Kasperski, Jan Jaszczyk, Adam Potocki, Adam Drop;
 LublinJózef Pituch;
 Nowy SączJan Huzior, Stanisław Malczak, Kazimierz Włodarczyk, Stanisław Zipser;
 OlsztynZdzisław Gral, Mieczysław Rybicki;
 OpoleGrzegorz Czech, Jarosław Kuźmiński, Marek Bocianowski, Lech Olczyk, Jerzy Piędzioch, Władysław Zawadzki, Zbigniew Walisko;
 PrzemyślKŁ Sarenka w Lubaczowie;
 SiedlceJan Karwowski, Robert Milewski, Włodzimierz Krasowski, Jacek Gontarz, Henryk Oleksiuk;
 SkierniewiceKŁ Lis w Mszczonowie, Jerzy Leporowski;
 ToruńKŁ Bażant w Grudziądzu, Jan Kasprowicz, Stanisław Kwiatkowski, Ireneusz Zabłocki;
 WarszawaZbigniew Anozy;
 Zarząd Główny PZŁIgor Bloch, Jerzy Litwinienko.
Medal  Św. Huberta  
 Bielsko – BiałaKŁ Cyranka w Oświęcimiu, Jan Francuz;
 BydgoszczAndrzej Koss, Henryk Drążek, Tadeusz Stachowiak, Andrzej Morawski, Eugeniusz Trzciński, Aleksandra Szulc;
 ChełmKrzysztof Pączek, Mirosław Sawicki;
 Jelenia GóraZbigniew Biber, Janusz Kobielski, Andrzej Buratyński;
 KaliszJan Grobelny;
 KatowiceKŁ Żubr Księży Las w Wilkowicach , Aleksandra Dzięcioł Gęsiarz, Wojciech Turyk, Jarosław Stuglik;
 KoszalinKazimierz Gmerek, Bronisław Kowalczuk;
 LublinFundacja im. Leszka Podkańskiego w Lublinie, Kwartalnik Krogulczyk w Lublinie , Andrzej Tyrawski, Jan Piotrowski, Waldemar Giza,  Sławomir Olszyński;
 Nowy SączRoman Graj;
 OpoleArkadiusz Hnyluch, Arkadiusz Mazur, Edward Majka;
 PrzemyślAndrzej Pokrywa;
 SiedlceWKŁ Ryś w Woli Gułowskiej, Mieczysław Jankowski, Marek Antonowicz;
 TarnówWojciech Tarnowski;
 ToruńZygmunt Paradowski, Michał Przepierski, Jerzy Cichocki;
 WarszawaPiotr Jenoch;
 Zarząd Główny PZŁWojciech Szymański, Zygmunt Bieliński;
 Zielona GóraJan Dekier, Bohdan Smoleń.
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej  
 Bielsko – BiałaKazimierz Mitoraj;
 BydgoszczKŁ Odyniec w Nowej Wsi Noteckiej, Czesław Michalski, Zdzisław Pawłowicz, Witold Tomaszewski, Jerzy Wika, Zygmunt Siwiak, Zbigniew Łasecki, Wiesław Fandrejewski, Marek Tobisz, Jan Cichy, Stanisław Matłoka, Grzegorz Pomianowski, Waldemar Wencel, Jarosław Bittner, Zbyszko Montowski, Krzysztof Sztajnborn;
 CzęstochowaZygmunt Szukała;
 Gorzów Wlkp.Waldemar Jedynak;
 Jelenia GóraKrzysztof Daciek, Krystian Mehlich, Marek Słaboń, Tadeusz Szewczyk;
 KaliszDominik Paterek, Krzysztof Durczak;
 KatowiceJerzy Górnik, Jerzy Chrapka;
 KoninAndrzej Michalski;
 KoszalinMarian Włodarczyk, Janusz Kostrzewa, Ignacy Banaszek, Krystyna Grub, Karol Banaśkiewicz, Kazimierz Oszkiel, Mieczysław Marcinkowski, Janusz Szary, Mariusz Lizak, Leszek Król, Krzysztof Kozak, Ryszard Harlejczyk, Michał Borucki, Eugeniusz Balicki, Marian Szostak, Marek Kasprzak, Tomasz Wójcik, Krzysztof Dudek;
 LublinWojciech Kraska, Zbigniew Gębka, Waldemar Anasiewicz, Maciej Wątróbka;
 Nowy SączJacek Karp, Józef Szczepaniak;
 OlsztynWKŁ Dzik w Bartoszycach, Franciszek Duchiewicz, Jerzy Kacała, Władysław Lewandowski, Józef Leończuk, Piotr Dembicki, Wojciech Ostrycharz;
 OpoleLeszek Wyczawski, Tadeusz Lech, Edward Michalak, Manfred Lemcke,Wojciech Dudik, Kazimierz Miernicki, Marek Kędzierski, Waldemar Wilk, Piotr Karleszko;
 PiłaPiotr Tryba;
 SiedlcePiotr Serafin;
 SkierniewiceJacek Chudy, Arkadiusz Nagrodzki, Edward Zatorski;
 ToruńZbigniew Fiderewicz, Józef Janus;
 WarszawaJan Leśkiewicz, Marek Świtek, Grzegorz Witczak;
 WrocławAndrzej Skoczylas;
 Zarząd Główny PZŁZbigniew Tracz;
 Zielona GóraWitold Szuster.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej  
 Bielsko – BiałaStanisław Jarco;
 BydgoszczZygmunt Nowacki, Wojciech Pieckowski, Leszek Puławski, Leszek Hałas, Benedykt Ślęzak, Krzysztof Pniewski, Józef Szyszło, Mirosław Nalepa, Waldemar Pankowski, Mirosław Knakowski, Eliza Wygoda, Piotr Skoczyński;
 CzęstochowaWalter Cichos, Krzysztof Filipowski, Tomasz Janik;
 Gorzów Wlkp.Marek Hoczyk, Mariusz Koźbiał, Władysław Sobków, Grzegorz Downar, Mirosław Lach, Roman Cymerman, Marian Kałek, Sławomir Kaźmierczak, Bogusław Kolanowski;
 KaliszWojciech Kasprzak, Kazimierz Sekula;
 KatowiceBogdan Domagała, Waldemar Grabowski, Janusz Howaniec, Andrzej Januszek, Piotr Kulczyna, Jan Lorek, Michał Nowakowski, Józef Rembierz, Wiesław Skawiński, Zbigniew Pieczonka;
 KoninKazimierz Nowinowski, Stanisław Chmielewski;
 KoszalinRyszard Ignaczak, Arkadiusz Pluciński, Ryszard Bachorski, Stanisław Stranc, Andrzej Kowalczyk, Tadeusz Osiecki, Zygmunt Kozłowski, Michał Szugalski, Paweł Jóźwiak, Stanisław Jakutajć, Edward Kondej, Jarosław Czerniec, Józef Gąsiorowski, Ryszard Jopek, Jan Tomczyk, Sławomir Kowalik, Adam Marko, Zbigniew Susiak, Roman Jakubowski, Jacek Lejbt, Włodzimierz Musiał, Jan Tatys, Stefan Strzałkowski, Andrzej Stranc, Ryszard Grzankowski;
 LublinAndrzej Słomka, Janusz Mazurek, Marcin Mazurek, Krzysztof Wijaszka, Waldemar Kruszyński;
 Nowy SączWojciech Klimek;
 OlsztynKŁ Sójka w Bisztynku, Tomasz Machaszewski, Stanisław Wasiłowski, Józef Chojnowski, Bogdan Hirniak, Ryszard Niedziółka, Adam Walczak, Zbigniew Kulas, Cezary Pieniek, Maciej Taub, Mirosław Obijalski, Marek Szostak, Zbigniew Treder, Marian Wasielewski, Zbigniew Wasiński, Waldemar Pankowski, Bogumił Sobotka, Krzysztof Marczak, Marian Lendzion, Witold Kopczewski, Konrad Górecki, Aleksander Sawczuk, Sławomir Olszewski, Zygmunt Hermaciński;
 OpoleJerzy Drankowski, Janusz Sikora, Stanisław Parypa, Henryk Michla, Mirosław Semeniuk;
 PiłaWiesław Adamczak, Zenon Pflegel, Henryk Codro, Piotr Pinkowski, Henryk Matz, Adam Frajer, Stefan Mantaj, Jan Winiarski;
 PrzemyślKazimierz Serafin;
 SiedlceLeszek Trebnio;
 SkierniewiceMarcin Maciejak, Stanisław Racki, Zdzisław Skoneczny, Hubert Wiechowski;
 ToruńJan Czapiewski, Marek Pietruszewski, Ryszard Świniarski;
 WarszawaAndrzej Chmielewski, Stanisław Dąbkowski, Krzysztof Iwaszczuk, Natalia Jenoch, Waldemar Sander;
 Zarząd Główny PZŁDariusz Pierzchalski, Mariusz Nowogrodzki;
 Zielona GóraAndrzej Gaertner, Mieczysław Janas, Bogusław Napieralski, Mirosław Nowakowski, Ryszard Płachciński, Dionizy Stępniewski, Karol Wdowiak.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej  
 BiałystokTadeusz Zawadzki, Wiesław Twarowski;
 Bielsko – BiałaLeszek Burger, Andrzej Eisler, Marek Galoch, Bogdan Jarco;
 BydgoszczTadeusz Obała, Edward Trawiński, Andrzej Wcisło, Tomasz Orzłowski, Maciej Lehnarth, Edmund Bladziński, Piotr Augustyński, Maciej Staniecki, Witold Szczepański, Ryszard Kotyś, Krzysztof Kopiszka, Andrzej Zachwieja, Lidia Pomianowska, Bogusław Sobieszyński, Zbigniew Niedziela, Karol Lewandowski, Włodzimierz Durczak;
 ChełmStanisław Sawa, Dariusz Mietiułka, Andrzej Wilczyński;
 CzęstochowaMarian Łągiewka, Rudolf Wiendlocha;
 Gorzów Wlkp.Robert Antkowiak, Andrzej Haliczanowski, Zbigniew Kowalik, Adam Kurach, Zbigniew Maksymczak, Zenon Myszkowski, Bronisław Nowakowski, Waldemar Wilk, Mariusz Fiedorowicz;
 Jelenia GóraMariusz Sławiński, Ireneusz Łoziński, Jan Wysoczański;
 KaliszStanisław Misiek, Paweł Śniegocki;
 KatowiceIreneusz Bednarek, Jarosław Bijak, Janusz Chwalba, Marek Kuś, Piotr Legieć, Aleksander Mokrzycki, Aleksander Polak, Wojciech Słowik, Andrzej Sternak, Krzysztof Suffner, Zygmunt Szaluś, Jarosław Wiliński, Alina Zakręta, Władysław Bochenek;
 KoninMirosław Sylwestrzak, Zygmunt Sulej, Tomasz Sikora, Tomasz Rempiński, Tomasz Ferenc, Eugeniusz Chmielewski;
 KoszalinMariusz Sznitko, Paweł Wąsacz, Witold Choroś, Mieczysław Stępniak, Edward Orszulak, Cezary Niemczuk, Stanisław Marchelewski, Marcin Ławrynowicz, Grzegorz Kujawski, Piotr Król, Agnieszka Kaliszewska, Krzysztof Hejza, Ryszard Banasik, Krzysztof Kasprzak, Piotr Niewiadomski, Mariusz Engler, Jarosław Banach, Andrzej Wenerski, Dorota Chrzanowska, Monika Tomas – Czerepkow, Krzysztof Dyk;
 LublinMarek Madejczyk, Piotr Franczak, Andrzej Nowak, Zenon Stelmaszek, Stanisław Kowalski, Robert Dąbek, Ryszard Głodek, Tadeusz Domański, Tadeusz Paśnicki, Marek Wesołowski, Dariusz Sadło, Stanisław Jasek, Jarosław Barczak, Krzysztof Nagadowski, Andrzej Balas, Kazimierz Ordutowski, Paweł Futa, Henryk Bogusławski, Antoni Kraska, Robert Kowalewski;
 Nowy SączStanisław Ciesielka, Marian Zachwieja;
 OlsztynPaweł Wichowski, Mieczysław Wichowski, Mieczysław Olbryś, Tadeusz Zawadzki, Henryk Waśniewski, Mariusz Tumicz, Adam Turczyński, Henryk Hołowaczyk, Radosław Bystrzycki, Witold Wojcieski, Zenon Sugalski, Andrzej Kaniuka, Zdzisław Kot, Waldemar Łukasik, Grzegorz Spychała, Eugeniusz Brinken, Andrzej Żebrowski, Jerzy Chodań, Kazimierz Szumski, Grzegorz Baniak, Krzysztof Juchniewicz;
 OpoleKrystian Firlus, Piotr Serzysko, Zbigniew Sławiński, Julianna Semianów, Daniel Mazurek, Alfred Macioszek, Mariusz Jerominek, Józef Jagoda, Lotar Wiercimok;
 PiłaPrzemysław Korczak, Michał Skotarczak, Robert Komar, Bogdan Werner, Walerian Borucki, Małgorzata Kaliska, Adam Losik, Dariusz Mantaj, Janusz Waśkowiak, Tadeusz Weynert;
 PrzemyślWojciech Nowak, Bogusław Marciniec;
 SiedlceGrzegorz Sitarz, Łukasz Treter, Stanisław Sypiański, Jerzy Nowak, Leszek Wasilewski, Mariusz Zalewski, Adam Przeździak;
 SkierniewiceMichał Penczonek, Maciej Węgrowski;
 TarnówAndrzej Mietła;
 ToruńKazimierz Adamski, Sławomir Kalinowski, Marcin Mirowski, Henryk Morenc, Leonard Orzażewski, Wiesław Siwek, Radosław Sołtysiński, Jakub Szostak, Bartosz Warnel, Michał Zabłocki, Waldemar Zalewski, Wiesław Ziemba;
 WarszawaMieczysław Bejgier, Ryszard Chojnacki, Mieczysław Kopczyński, Lech Kubuszewski, Henryk Nowotniak, Tomasz Wisławski, Stefan Żołna;
 Zarząd Główny PZŁPaweł Wieland, Dariusz Poznański, Sławomir Sielicki, Dariusz Banaś, Krzysztof Kapral, Paweł Dobrzański;
 Zielona GóraJarosław Ciesielski, Józef Czeszejko, Marek Mielcarek, Hubert Nadborski, Przemysław Sadowski, Władysław Szuster, Mieczysław Utrata, Radosław Utrata;
Odznaka za Zasługi dla Łowictwa  
 BydgoszczDaniel Kożuch;
 Zarząd Głowny PZŁSzkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej;
 Zielona GóraSzkoła Podstawowa im. Więckowskiego w Kargowej.
MedalZarząd OkręgowyOdznaczeni
Złom  
 BydgoszczKŁ Cis w Świeciu, Marian Gniadek, Jerzy Kowalski;
 CzęstochowaTomasz Proszewski;
 ElblągKŁ Daniel w Kwidzynie;
 GdańskJerzy Liszniański;
 KatowiceGrzegorz Czardybon;
 KrakówKrzysztof Szpetkowski, Adolf Jędrzejczyk, Marek Brzeżański;
 KrosnoKŁ Gwardia w Jaśle;
 Nowy SączBogusław Pawłowski, Tadeusz Ranosz;
 Piotrkó Tryb.Jerzy Mazerant;
 PoznańZbigniew Karalus, Jerzy Zieliński;
 PrzemyślKŁ Ryś w Przemyślu , Jerzy Lic;
 SuwałkiStanisław Jarocki;
 TarnówBogdan Chrobak;
 WarszawaTadeusz Wardakowski, Tadeusz Siedlecki;
 WrocławDaniel Kurczowy;
 Zarząd Główny PZŁPiotr Jenoch, Jacek Krawczyk.
Medal  Św. Huberta  
 CzęstochowaMarek Organa, Wiesław Walisko, KŁ Rogacz w Kleśniskach;
 Jelenia GóraHenryk Szczybura;
 KrakówTadeusz Siemczonek, Maciej Rudziński;
 PoznańDariusz Gwiazdowicz;
 RadomWiesław Wlazło;
 SieradzEdward Lechowicz;
 WarszawaRadosław Żołnierzak;
 Zarząd Główny PZŁMichał Kiełb, Tomasz Grzesiak, Bogusław Rataj, Ryszard Kowalski, Józef Ulfik, Jerzy Szołtys, Henryk Sojka, Kazimierz Małyk, Andrzej Kozakiewicz, Zdzisław Zimny, Marek Zdeb, Marian Dąb, Bogdan Domagała;
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej  
 Biała – PodlaskaTomasz Szozda, Zbigniew Panasiuk, Andrzej Trochonowicz, Andrzej Daniluk;
 BydgoszczKŁ Kos w Bydgoszczy, Gwidon Grubczak;
 ChełmKazimierz Borowik, Andrzej Maciąg;
 CzęstochowaTadeusz Odoj;
 ElblągMarian Przybyła;
 GdańskAndrzej Burzec Burzyński;
 Gorzów Wlkp.Roman Dębina;
 Jelenia GóraRyszard Girtler;
 KrosnoJerzy Gomułka, Andrzej Gunia, Ludwik Oczoś, Ignacy Olejarski;
 Nowy SączWładysław Samek, Wiesław Szafrański;
 OlsztynJan Słupianek, Bogdan Kotas;
 PłockKrzysztof Karolski, Andrzej Łapiński;
 PoznańKrzysztof Bober, Roman Markowski;
 PrzemyślKrzysztof Fabian;
 RadomKŁ Jenot w Grójcu;
 SłupskEugeniusz Wiatrowski;
 SuwałkiJerzy Warsiewicz, Jadwiga Sakowicz;
 TarnówJózef Mikrut, Kazimierz Ryba, Czesław Święs, KŁ Hejnał w Tarnowie , Paweł Krakowski;
 ToruńRoman Buler, Lech Różalski;
 WałbrzychZenon Makowczyński, Mirosław Dobrowolski;
 WarszawaKrzysztof Tekliński, Edward Niemierka, Wojciech Kalinowski, Jacek Kaim, Jacek Bilicki, Bogdan Pieńkowski, Ryszard Sawarzyński, Roman Końpa, Janusz Gocaliński, Bogusław Domżałowski, Sławomir Bujnowski, Zenon Bereda, Kazimierz Banaszek.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej  
 Biała – PodlaskaZbigniew Szczepaniuk, Władysław Iwaniuk, Zbigniew Butrym, Andrzej Zadubiec, Janusz Filipowicz, Jacek Pawlikowski, Jan Juszczuk, Jacek Marcinkiewicz;
 BiałystokJarosław Wilczewski;
 BydgoszczLeszek Grzeliński, Andrzej Kierski, Andrzej Mrozik, Jerzy Lis, Ireneusz Grąźlewski, Jerzy Niestrata, Stanisław Kaczalski, Marek Tyrała, Tadeusz Wróblewski, Przemysław Jurek, Jarosław Dąbrowski, Hieronim Jabłoński, Stanisław Maciuszonek, Andrzej Pakuza, Henryk Moryc, Piotr Zgubiński, Stanisław Banach, Ryszard Rezmer, Witold Szulc, Józef Staszewski;
 CiechanówKazimierz Durzyński, Jan Wierzbicki;
 CzęstochowaKrzysztof Kowalczyk;
 ElblągRoman Barański, Adam Borowiecki, Wiesław Ferenc, Jacek Grzebisz, Ryszard Hołowiński, Piotr Kubera, Arkadiusz Popielarczyk, Marcin Sarnowski, Andrzej Silicki, Sławomir Smoliński, Adam Stosik, Zdzisław Zalewski;
 GdańskJózef Kitowski;
 Gorzów Wlkp.Stanisław Myszkowski, Henryk Sikora, Henryk Piekarski;
 Jelenia GóraJan Buczak;
 KatowiceAndrzej Otrębski, Ryszard Szajter, Rafał Szostak;
 KrakówLeszek Bławut, Roman Dziób, Marek Szwarczyński, Stanisław Urbanik, Adam Pałasz, Leszek Wierzba;
 KrosnoKŁ Żbik w Uhercach, KŁ Ryś w Krempnej, Jarosław Jaróg, Jan Seńczak, Józef Maciejczyk, Zbigniew Cichoń, Wiesław Korczykowski, Józef Zoła, Marian Skałba, Wiesław Nawrot, Stanisław Ciekielski, Jan Chomik, Waldemar Płaza, Józef Borsuk;
 LegnicaKrzysztof Bartoszewicz, Janusz Chmielowiec, Wiesław Czyż;
 Nowy SączEugeniusz Gąsior, Mariusz Kotlarski, Stanisław Kurzeja, Władysław Matyjewicz, Stanisław Michalik, Stanisław Ormanty, Piotr Pasek, Ludwik Pawlikowski, Dariusz Pazgan, Piotr Słota, Stanisław Sołtys, Zbigniew Szarek;
 OlsztynZdzisław Łuński, Kazimierz Łuszczaniec, Rafał Słupianek, Wiesław Targowski, Mirosław Fortulański, Jerzy Gosiewski, Andrzej Marcinkiewicz;
 OstrołękaWitold Moreń;
 PiłaBogdan Lach;
 PłockPiotr Urbański, Romuald Kamiński, Rafał Polańczyk, Stefan Kacprzak, Jerzy Rosiak, Marek Łaziuk;
 PrzemyślMarek Jaremczuk, Witold Kunysz, Andrzej Mazurkiewicz, Marek Mikołajek, Witold Połaniec, Zygmunt Żurawski;
 RadomKŁ Proch w Pionkach , Krzysztof Jasiński, Stanisław Mazurek, Edward Skóra;
 SiedlceRyszard Konieczny, Wiesław Pawlak;
 SieradzMarek Dominiak, Wojciech Poterała, Stanisław Szydłowski, Jan Jaros;
 SłupskJan Wadas, Zbigniew Wentowski, Franciszek Głuszek, Jerzy Żukowski, Jacek Turczyn, Jan Dominiecki, Andrzej Krauze;
 SuwałkiJacek Szmyga, Janusz Organisty, Sławomir Niedbalski, Jan Minksztyn, Jan Czara, KŁ Ponowa w Ełku, Piotr Milewski, Wacław Kuklewicz, Piotr Prawdzik;
 TarnówStanisław Grzybek, Jan Rząsa;
 ToruńWojciech Cegielski, Janusz Zieliński;
 WałbrzychAndrzej Banaszczyk;
 WarszawaWaldemar Zientek, Kazimierz Zduniak, Jerzy Sieklucki, Piotr Siejka, Zbigniew Rasiński, Jan Ojrzyński, Roman Miros, Jacek Kochański, Zygmunt Florczak, Tadeusz Chodakowski, Piotr Wójcik, Marek Pietras, Jacek Kur, Mirosław Doroszkiewicz;
 WrocławRobert Olichwer.
Brązowy Medal     Zasługi Łowieckiej  
 Biała PodlaskaEmilia Kunaszyk, Tomasz Polak, Dariusz Syta, Witold Koczkodaj, Filip Kowalski, Krzysztof Samosiuk, Dariusz Truba, Henryk Koprianiuk, Jerzy Szyc, Janusz Chomziuk;
 BiałystokSławomir Brzeziński, Marian Roszkowski;
 BydgoszczRobert Knop, Andrzej Majcher, Jan Witwicki, Andrzej Kosiński, Paweł Skowron, Wojciech Kępski, Stanisław Michalski, Jerzy Czajkowski, Józef Bedus, Jerzy Archacki, Zbigniew Matuszewski, Kazimierz Pietrzak, Lech Górnowicz, Wiesław Nowacki,Andrzej Janaszkiewicz, Maciej Imański, Waldemar Skrobacki, Krzysztof Pierzchalski, Wiesław Nitka;
 ChełmTadeusz Rzeźnik;
 CiechanówPiotr Kwiatkowski;
 CzęstochowaPiotr Gorol, Lech Kasperkiewicz, Andrzej Koralewski, Olga Oleksiak, Dariusz Palut, Czesław Pawlik, Grzegorz Sośniak, Antoni Żyłka;
 ElblągPrzemysław Biernacki, Sławomir Czapla, Krzysztof Jakiel, Dominik Kunc, Kazimierz Kubiak, Jerzy Kozłowski, Leszek Kołakowski, Władysław Kluk, Ryszard Wiąckiewicz, Tomasz Sielicki, Robert Stosik, Wiesław Sawicki, Mirosław Marach, Władysław Naspiński, Rafał Kapuściński, Grzegorz Mielczarek;
 GdańskGrzegorz Wica, Jan Głogowski, Katarzyna Mruk, Maciej Kiedrowski;
 Gorzów Wlkp.Jacek Cieśliński, Leszek Janiów, Arkadiusz Michalski, Henryk Pacholczyk, Jan Rega, Zenon Witkowiak,Jerzy Idziak;
 KaliszJarosław Ratajczyk, Wojciech Hybiak;
 KatowiceIreneusz Engler, Zenon Janosz, Aleksander Masny, Mariusz Mazepa;
 KielceMarek Mularski;
 KrakówJan Bobula, Krzysztof Lenarczyk, Wiktor Lenarczyk, Maciej Lesiak;
 KrosnoMarcin Płocki, Bogdan Czekański, Wiesława Kosiba, Zbigniew Musiał, Robert Zborowski, Krzysztof Gałuszka, Ryszard Dudek, Waldemar Wójcik, Kazimierz Zańko;
 LegnicaTomasz Augustyniak, Henryk Król, Waldemar Siniak, Roman Smyk;
 Nowy SączPiotr Dawiec, Janusz Opyd, Andrzej Ormanty, Bartłomiej Sołtys;
 OlsztynAdam Kwiatkowski, Dariusz Bonius, Roman Ruciński, Zenon Rudnicki, Piotr Kadziewicz, Adam Luty, Leszek Zyśk, Zbigniew Pietrzykowski, Michał Niedźwiecki, Mirosław Makowski, Andrzej Sroczyński, Maciej Furman;
 OstrołękaGrzegorz Tarkowski, Lech Szołoch, Marcin Budny;
 PiłaAndrzej Wicher, Kenneth Jorgensen, Jacek Księżopolski, Tadeusz Perliński,
 Piotrków TrybunalskiBożena Bury, Szymon Fronk, Wiesław Hernoga, Zdzisław Parchimowicz, Jan Pełka, Tomasz Sąciński, Marcin Skrzek, Jacek Smyk;
 PłockPiotr Rybus, Robert Czajka, Władysław Kaźmierczak, Radosław Karlikowski, Dariusz Wysocki, Łukasz Redełkiewicz, Lech Moderacki, Józef Kupniewski, Eryk Książkiewicz, Janusz Radzki;
 PoznańAndrzej Kwiecień, Tadeusz Machajewski, Zenon Wlekliński;
 PrzemyślLeonard Dańczak, Jerzy Hryniszak, Marian Kasieczko, Stanisław Pluta, Marian Prokopski, Dariusz Wyspiański;
 RadomWojciech Górski, Mirosław Krajewski, Marek Kustra, Marek Lech, Jarosław Rusinowski, Ryszard Szymanek, Grzegorz Wachnicki, Paweł Wąsiewicz,
 SiedlceGrzegorz Żaczek, Anna Jacórzyńska, Tomasz Markowski;
 SieradzPiotr Wojtczyk, Józef Musilak, Robert Rusiecki, Andrzej Kowalski, Zbigniew Pychyński, Jerzy Sagan;
 SłupskZbigniew Janduła, Hubert Stanisławski, Henryk Mrozek Gliszczyński;
 SuwałkiKamil Zabawski, Adam Wójcik, Grzegorz Wiszenko, Wojciech Wądołowski, Mieczysław Sztejter, Ryszard Surwiłło, Adam Stankiewicz, Bogdan Sołtys, Waldemar Surawski, Wiesław Skoczyński, Emil Skrzypkowski, Stanisław Rudziewicz, Mieczysław Necel, Karol Naruszewicz, Jerzy Mackiewicz, Stanisław Kruszyński, Jerzy Krajewski, Cezary Klejps, Waldemar Jankowski, Stanisław Jabłoński;
 TarnówJan Wrona;
 ToruńKrzysztof Arendt, Zdzisław Bałamącek, Janusz Bering, Jerzy Bieńkowski, Bogdan Chlebowski, Zdzisław Fiszer, Zygmunt Jędrzejewski, Adam Napiórkowski, Mieczysław Owieśny, Adam Zychowicz;
 WałbrzychRyszard Szima, Marian Sawko, Dominik Kril, Janusz Karkos, Jerzy Borowski;
 WarszawaBogdan Szewczyk, Jarosław Pytlarczyk, Wojciech Obłuski, Józef Łabędzki, Jacek Falkowski, Paweł Giżyński, Tadeusz Dobczyński, Gabriel Banasiak, Robert Śmiejan, Janusz Rusiniuk, Krzysztof Romanowski, Andrzej Pozdniakow, Michał Ploch, Paweł Gereluk;
 WrocławKrzysztof Korybski, Henryk Kopek, Marzena Błońska;
 ZamośćKazimierz Wójtowicz, Stanisław Sławiński.
Odznaka  za Zasługi dla Łowiectwa  
 BydgoszczAneta Dobersztyn, Halina Raźna, Stanisława Kuffel;
 KrosnoStanisław Kaczor, Maria Seńczak;
 Nowy SączZespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa;
 SiedlceEwa Bancerz, Marzena Markowska, Joanna Zabagło;
 WałbrzychDworek Galosa w Stroniu Śląskim, Monika Galos.