Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Kapelan Polskiego Związku Łowieckiego

Ks. Sylwester Dziedzic

Ks. Sylwester Dziedzic to prezbiter diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 r. Jest absolwentem Wydziału Teologicznego w Tarnowie i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. To autor m.in. artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu teologii dogmatycznej i mariologii.

Ks. Dziedzic jest członkiem PZŁ (Okręg Tarnowski) i kapelanem koła łowieckiego „Naddunajeckie” w Żabnie. Od dwóch lat jest współredaktorem kwartalnika „Łowiec Tarnowski”, wydawanego przez ZO PZŁ w Tarnowie. Już drugą kadencję pełni funkcje jako Członek Okręgowych Komisji PZŁ w Tarnowie: Komisji Strzeleckiej i obecnie, już jako przewodniczący, Komisji Promocji, Etyki i Tradycji Łowieckiej. Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 170/2019 z dnia 25 maja 2019 r. powołany został w skład Komisji Promocji Łowiectwa NRŁ.

Strategia dla Łowiectwa