Ubezpieczenia

Obsługę programów prowadzi

Myśliwi i stażyści

Program ubezpieczenia NNW obowiązujący od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – ubezpieczenie podstawowe

Materiały do pobrania:

 1. Ulotka informacyjna 2022 – ubezpiecznie podstawowe
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia 2022
 3. Karta Produktu 2022
 4. Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu 2022
 5. Druk zgłoszenia szkody 2022 – ubezpieczenie podstawowe

Program ubezpieczenia NNW obowiązujący od 01.01.2022 do 31.12.2022 – doubezpieczenie

Materiały do pobrania:

 1. Ulotka informacyjna 2022 – doubezpieczenie
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia 2022
 3. Karta Produktu 2022
 4. Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu 2022
 5. Druk zgłoszenia szkody 2022 – doubezpieczenie

Program ubezpieczenia NNW obowiązujący od 01.01.2021 do 31.12.2021 

Materiały do pobrania znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Materiały do pobrania:

 1. Zakres Ubezpieczenia OC myśliwych i stażystów 2022
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia 2022
 3. Karta produktu OC 2022

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Materiały do pobrania znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony

W razie chęci przystąpienia do ubezpieczenia prosimy o kontakt z WDB S.A.:

Paulina Gromadzka
M: 504 826 910
E: paulina.gromadzka@wdbsa.pl

Junior PZŁ

Koła Łowieckie

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Materiały do pobrania:

 1. Zakres ubezpieczenia OC Kół Łowieckich 2021/2022
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia 2021/2022
 3. Karta Produktu 2021/2022
 4. Druk zgłoszenia szkody 2021/2022

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

Materiały do pobrania znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony

 

Program ubezpieczenia mienia obowiązujący do 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zakres ochrony obejmuje następujące ryzyka:

 1. Ubezpieczenie mienia oraz utraty zysku
 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Przedstawiciele Koła Łowieckiego zainteresowani poznaniem szczegółowej oferty ubezpieczenia mienia danego Koła, proszeni są o kontakt z WDB S.A.:

Anna Siworska
M: 515 751 797
E: anna.siworska@wdbsa.pl

W przypadku zajścia szkody prosimy o kontakt z Kancelarią Brokerską WDB S.A. w celu uzyskania informacji o trybie zgłoszenia roszczenia:

OHZ PZŁ

Ubezpieczenie na rok 2019

Kompleksowy program ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Głównego PZŁ, Zarządów Okręgowych PZŁ i OHZ PZŁ – Umowa generalna z dnia 13.09.2018 r., ochrona potwierdzona indywidualnie na każdy podmiot polisą ubezpieczeniową.

OWU – mienia od wszystkich ryzyk – all risk
OWU – mienia sprzętu elektronicznego

Zarząd i Pracownicy PZŁ

Ubezpieczenie na rok 2019

Kompleksowy program ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Głównego PZŁ, Zarządów Okręgowych PZŁ i OHZ PZŁ – Umowa generalna z dnia 13.09.2018 r., ochrona potwierdzona indywidualnie na każdy podmiot polisą ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA dla rodzin i członków PZŁ oraz pracowników PZŁ (ZG PZŁ, ZO PZŁ, OHZ PZŁ) i ich rodzin.

W 2020/2021 roku członkowie i pracownicy PZŁ oraz ich rodziny: małżonkowie/partnerzy, dzieci mają możliwość przystępowania do ubezpieczenia NNW.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania pracy, nauki, podczas drogi do/z pracy/szkoły oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa),  na terytorium całego świata.

Do wyboru mamy dwa warianty wg SU:

Wariant I – 30 000 PLN na osobę, potwierdzony polisą NNW OPTIMA o nr COR125585
Wariant II – 50 000 PLN na osobę, potwierdzony polisą NNW OPTIMA o nr COR125586

W celu wykupienia ubezpieczenia wystarczy wypełnić wniosek o zawarcie umowy NNW OPTIMA i przesłać go na wskazany adres wraz z kwotą składki.

Archiwum ubezpieczeń

Ważne informacje