Ubezpieczenia

Obsługę programów prowadzi

Kontakt:

Myśliwi i stażyści

UBEZPIECZENIE NA ROK 2021

Zarząd Główny PZŁ opracował ofertę której Ubezpieczycielem jest Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. Oferta zawiera kompleksowe ubezpieczenie dla członków PZŁ w zakresie ochrony: psów myśliwskich, broni palnej, Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz ochrony prawnej. Z dobrowolnego ubezpieczenia mogą skorzystać zarówno myśliwi jak i koła łowieckie.

Procedura przystępowania.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany wniosek należy przesłać na adres e-mail:

Przemyslaw.kuszerski@wiener.pl

Po otrzymaniu wniosku przedstawiciel Wiener TU S.A. prześle do Państwa Certyfikat ochrony ubezpieczenia z podanym numerem konta do zapłaty składki.

Ubezpieczeni TOURIST – myśliwy za granicą

Ubezpieczenie TOURIST dla członków PZŁ, myśliwych polskich polujących za granicą.
W zakresie programu dla PZŁ znajduje się ubezpieczenie m.in.: NNW, OC, Kosztów leczenia, Kosztów Ratownictwa i Poszukiwań, Assistance. Składka już od 9,55 zł dziennie w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz zakresu terytorialnego. Procedura zgłoszenia została maksymalnie uproszczona, wystarczy wypełnić interaktywny WNIOSEK o zawarcie umowy ubezpieczenia TOURIST i wraz z potwierdzeniem przelewu przesłać skanem na wskazany adres

Junior PZŁ

Koła Łowieckie

Przedstawiamy ofertę ubezpieczenia przygotowanego przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, skierowaną specjalnie dla Kół Łowieckich. Umożliwia ona objęcie ochroną majątku Koła m.in. domku myśliwskiego, ambon, urządzeń łowieckich itp.

Zakres ochrony obejmuje następujące ryzyka:

1. Mienia oraz utraty zysku, OWU
2. Sprzętu elektronicznego, OWU

Procedura przystępowania.

Wypełniony, podpisany wniosek wystarczy przesłać na adres:

Zarząd Główny PZŁ
ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa
fax: 022 826 33 22

W przypadku zajścia szkody prosimy o kontakt z Kancelarią Brokerską WDB S.A. w celu uzyskania informacji o trybie zgłoszenia roszczenia:

OHZ PZŁ

Ubezpieczenie na rok 2019

Kompleksowy program ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Głównego PZŁ, Zarządów Okręgowych PZŁ i OHZ PZŁ – Umowa generalna z dnia 13.09.2018 r., ochrona potwierdzona indywidualnie na każdy podmiot polisą ubezpieczeniową.

OWU – mienia od wszystkich ryzyk – all risk
OWU – mienia sprzętu elektronicznego

Zarząd i Pracownicy PZŁ

Ubezpieczenie na rok 2019

Kompleksowy program ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Głównego PZŁ, Zarządów Okręgowych PZŁ i OHZ PZŁ – Umowa generalna z dnia 13.09.2018 r., ochrona potwierdzona indywidualnie na każdy podmiot polisą ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA dla rodzin i członków PZŁ oraz pracowników PZŁ (ZG PZŁ, ZO PZŁ, OHZ PZŁ) i ich rodzin.

W 2020/2021 roku członkowie i pracownicy PZŁ oraz ich rodziny: małżonkowie/partnerzy, dzieci mają możliwość przystępowania do ubezpieczenia NNW.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania pracy, nauki, podczas drogi do/z pracy/szkoły oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa),  na terytorium całego świata.

Do wyboru mamy dwa warianty wg SU:

Wariant I – 30 000 PLN na osobę, potwierdzony polisą NNW OPTIMA o nr COR125585
Wariant II – 50 000 PLN na osobę, potwierdzony polisą NNW OPTIMA o nr COR125586

W celu wykupienia ubezpieczenia wystarczy wypełnić wniosek o zawarcie umowy NNW OPTIMA i przesłać go na wskazany adres wraz z kwotą składki.

Ważne informacje