Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI

Obsługę programów prowadzi

Myśliwi, stażyści i kandydaci

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Materiały do pobrania:
 1. Zakres ubezpieczenia OC myśliwych i stażystów
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC oraz Karta Produktu do OWU OC
 3. Druk zgłoszenia szkody OC myśliwego

Dokumenty oraz informacje odnoszące się do programu ubezpieczenia OC w latach 2021 i 2022 znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu programem ubezpieczenia psów myśliwskich dla Członków PZŁ w pierwszym roku trwania umowy grupowego ubezpieczenia, zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną a Polskim Związkiem Łowieckim Ubezpieczyciel skraca okres karencji dla wszystkich ubezpieczonych, którzy przystąpią do ubezpieczenia i którym okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w okresie od dnia 1 września 2023 roku do 1 stycznia 2024 roku. Odpowiedzialność PZU SA będzie rozpoczynała się 31 dnia od dnia rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej w przypadku następujących ryzyk:

 1. niezbędnych kosztów uśpienia psa myśliwskiego z konieczności będące następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 2. zgonu psa myśliwskiego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 3. zgonu psa myśliwskiego, uśpienia z konieczności lub utraty przydatności psa myśliwskiego na skutek doznanego uszczerbku będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.

W stosunku do poniżej wymienionych świadczeń okresy karencyjne pozostają bez zmian tj. dla:

 1. kosztów usług weterynaryjnych – niezbędnych kosztów leczenia psa myśliwskiego będących następstwem nieszczęśliwego wypadku odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od 15 dnia liczonego od dnia rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej;
 2. kosztów usług weterynaryjnych – niezbędnych kosztów rehabilitacji psa myśliwskiego będących następstwem nieszczęśliwego wypadku odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od 15 dnia liczonego od dnia rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej.
 3. kosztów transportu – odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej;

Ponadto, z uwagi na duże zainteresowanie programem, PZU SA wydłużyło termin przystępowania do ubezpieczenia z datą początku okresu ochrony ubezpieczeniowej od 01.09.2023 r.

Do programu przystąpić można do 15.09.2023 r. pod warunkiem złożenia oświadczenia o braku szkód.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z brokerem ubezpieczeniowym WDB S.A.:

Paulina Gromadzka                                                       Aleksandra Mróz
tel.: 504 826 910                                                               tel.: 512 370 606
e-mail: paulina.gromadzka@wdbsa.pl                     e-mail: aleksandra.mroz@wdbsa.pl

 1. Ulotka informacyjna
 2. Ogólne warunki ubezpieczenia psów myśliwskich (OWU)
 3. Ubezpieczenie psów myśliwskich – Informacja o produkcie ubezpieczeniowym
 4. Klauzula informacyjna PZU
 5. Wniosek o ubezpieczenie psa

Wypełniony wniosek należy wysłać do weryfikacji do WDB S.A. na adres mailowy anna.siworska@wdbsa.pl

Po weryfikacji wniosku przez brokera, wraz z potwierdzeniem jego poprawnego wypełnienia otrzymają Państwo informację o numerze konta, na które należy opłacić składkę za ubezpieczenie. Aby przystąpić do ubezpieczenia należy przesłać na powyższy adres mailowy anna.siworska@wdbsa.pl:

 1. skan wydrukowanego i podpisanego wniosku
 2. potwierdzenie opłaty składki za ubezpieczenie (na wskazany przez brokera numer konta PZU SA).

Program ubezpieczenia KL za granicą RP i kraju stałego pobytu obowiązujący od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 2. Karta Produktu do OWU
 3. Wniosek o ubezpieczenie
 4. Ulotka informacyjna

Junior PZŁ

Koła Łowieckie

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

Materiały do pobrania:

 1. Zakres ubezpieczenia OC dla Kół łowieckich i OHZ
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu
 3. Druk zgłoszenia szkody

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Materiały do pobrania znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.

Materiały do pobrania:

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu
 2. Procedura szkodowa
 3. Druk zgłoszenia szkody
Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r. dostępny jest w archiwum ubezpieczeń, poniżej.

Program ubezpieczenia mienia obowiązujący od 01.01.2023 do 31.12.2023 

Program ubezpieczenia obowiązujący od 01.05.2023 r. do 30.04.2024 r.

W przypadku zajścia szkody prosimy o kontakt z Kancelarią Brokerską WDB S.A. w celu uzyskania informacji o trybie zgłoszenia roszczenia:

OHZ PZŁ

Zarząd i Pracownicy PZŁ

Archiwum ubezpieczeń

Program ubezpieczenia mienia obowiązujący od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zakres ochrony obejmuje następujące ryzyka:

 1. Ubezpieczenie mienia oraz utraty zysku
 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Przedstawiciele Koła Łowieckiego zainteresowani poznaniem szczegółowej oferty ubezpieczenia mienia danego Koła, proszeni są o kontakt z WDB S.A.:

Anna Siworska
M: 515 751 797
E: anna.siworska@wdbsa.pl

Program ubezpieczenia mienia obowiązujący od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

Materiały do pobrania

 1. Druk Zgłoszenia Szkody Majatkowej
 2. Karta Produktu – Mienie I Utrata Zysku – Zbiorcza Ost 13 09 2018 Druk
 3. Ogolne Warunki Ubezpieczenia Mienia Od Utraty Zysku
 4. Opis Budynków
 5. Pzł 2019 Wniosek Dla Koła Łowieckiego
 6. Ubezpieczenie Mienia Kół Łowieckich
 7. Wiener Karta Idd – Sprzęt Elektroniczny – Zbiorcza Ost 30 05 2019
 8. Wiener Owu Sprzet Elektroniczny 11 07 2019

Ważne informacje

,,W ubezpieczeniowej optyce"

Zapraszamy do obejrzenia cykli poradnikowego, który przybliża najważniejsze informacje na temat aktualnej ochrony ubezpieczeniowej.