Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie szkolne dla dzieci myśliwych

Obsługę programów prowadzi

Myśliwi i stażyści

Program ubezpieczenia NNW obowiązujący od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – ubezpieczenie podstawowe

Materiały do pobrania:

 1. Zakres ubezpieczenia NNW myśliwych i stażystów
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 3. Karta Produktu
 4. Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu
 5. Druk zgłoszenia szkody

Program ubezpieczenia NNW obowiązujący od 01.01.2023 do 31.12.2023 – doubezpieczenie

Materiały do pobrania:

 1. Zakres ubezpieczenia NNW myśliwych i stażystów
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 3. Karta Produktu
 4. Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu
 5. Informacja administratora danych osobowych
 6. Deklaracja przystąpienia do zbiorowego ubezpieczenia PZU NNW PZŁ
 7. Druk zgłoszenia szkody

 

Dokumenty oraz informacje odnoszące się do programu ubezpieczenia NNW w latach 2021 – 2022 znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Materiały do pobrania:
 1. Zakres ubezpieczenia OC myśliwych i stażystów
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC oraz Karta Produktu do OWU OC

 

Dokumenty oraz informacje odnoszące się do programu ubezpieczenia OC w latach 2021 i 2022 znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony

Junior PZŁ

Koła Łowieckie

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Materiały do pobrania:

 1. Zakres ubezpieczenia OC Kół Łowieckich
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 3. Karta Produktu
 4. Druk zgłoszenia szkody

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Materiały do pobrania znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony

 

Program ubezpieczenia mienia obowiązujący od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zakres ochrony obejmuje następujące ryzyka:

 1. Ubezpieczenie mienia oraz utraty zysku
 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Przedstawiciele Koła Łowieckiego zainteresowani poznaniem szczegółowej oferty ubezpieczenia mienia danego Koła, proszeni są o kontakt z WDB S.A.:

Anna Siworska
M: 515 751 797
E: anna.siworska@wdbsa.pl

W przypadku zajścia szkody prosimy o kontakt z Kancelarią Brokerską WDB S.A. w celu uzyskania informacji o trybie zgłoszenia roszczenia:

OHZ PZŁ

Zarząd i Pracownicy PZŁ

Do 31.03.2022 istnieje możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla członków i pracowników PZŁ oraz ich rodzin: małżonków/partnerów oraz dzieci.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, na terytorium całego świata.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania pracy, nauki, podczas drogi do i z pracy/szkoły oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa).

Aby przystąpić do ubezpieczenia, prosimy uzupełnić wniosek, podpisać go i przesłać wraz z potwierdzeniem opłaty składki na adres e-mail:

anna.siworska@wdbsa.pl

lub ewentualnie pocztą tradycyjną na adres:

WDB S.A. Anna Siworska
Fiołkowa 3
52-200 Wysoka

Program ubezpieczenia NNW obowiązujący od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.

Materiały do pobrania

Archiwum ubezpieczeń

Ważne informacje

,,W ubezpieczeniowej optyce"

Zapraszamy do obejrzenia cykli poradnikowego, który przybliża najważniejsze informacje na temat aktualnej ochrony ubezpieczeniowej.