Ubezpieczenia

Myśliwi i stażyści

Obsługę programów prowadzi:
Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. dradzikowska@modusbroker.pl

Obsługę programów prowadzi:
Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. dradzikowska@modusbroker.pl

Materiały do pobrania

 1. OC Myśliwego Druk Zgłoszenia Szkody
 2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Myśliwych
 3. Wiener – Karta IDD-OC Działalności 
 4. Wiener – OWU OC Działalności

UBEZPIECZENIE NA ROK 2019

Zarząd Główny PZŁ przy udziale Kancelarii Brokerskiej MODUSopracował ofertę której Ubezpieczycielem jest Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. Oferta zawiera kompleksowe ubezpieczenie dla członków PZŁ w zakresie ochrony: psów myśliwskich, broni palnej, Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz ochrony prawnej. Z dobrowolnego ubezpieczenia mogą skorzystać zarówno myśliwi jak i koła łowieckie.

Procedura przystępowania.

Wypełniony, podpisany wniosek wystarczy przesłać na adres:

Zarząd Główny PZŁ
ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa
fax: 022 826 33 22

lub

Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. dradzikowska@modusbroker.pl

Po otrzymaniu wniosku zostanie wystawiony i przesłany Certyfikat ochrony z podanym numerem konta do zapłaty składki.

Ubezpieczeni TOURIST – myśliwy za granicą

Ubezpieczenie TOURIST dla członków PZŁ, myśliwych polskich polujących za granicą.

W zakresie programu dla PZŁ znajduje się ubezpieczenie m.in.: NNW, OC, Kosztów leczenia, Kosztów Ratownictwa i Poszukiwań, Assistance. Składka już od 9,55 zł dziennie w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz zakresu terytorialnego. Procedura zgłoszenia została maksymalnie uproszczona, wystarczy wypełnić interaktywny WNIOSEK o zawarcie umowy ubezpieczenia TOURIST i wraz z potwierdzeniem przelewu przesłać skanem na wskazany adres:

Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. dradzikowska@modusbroker.pl

Koła Łowieckie

UBEZPIECZENIE NA ROK 2020 – 2021

Obsługę programów prowadzi:
Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. dradzikowska@modusbroker.pl

Materiały do pobrania

 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Kół Łowieckich
 2. Wiener Karta Idd Oc Działalności 30-05-2019
 3. Wiener Owu Oc Działalności 12-07-2019 V2
 4. DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY – OC W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
 5. Ulotka 2020-2021
 6. WIENER karta IDD OC działalności
 7. WIENER OWU OC działalności

Ubezpieczenie na rok 2020

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Kół Łowieckich i OHZ za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych.

Obsługę programów prowadzi:
Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. dradzikowska@modusbroker.pl

Przedstawiamy ofertę ubezpieczenia przygotowanego przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, skierowaną specjalnie dla Kół Łowieckich. Umożliwia ona objęcie ochroną majątku Koła m.in. domku myśliwskiego, ambon, urządzeń łowieckich itp.

Zakres ochrony obejmuje następujące ryzyka:

1. Mienia oraz utraty zysku, OWU
2. Sprzętu elektronicznego, OWU

Procedura przystępowania.

Wypełniony, podpisany wniosek wystarczy przesłać na adres:

Zarząd Główny PZŁ
ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa
fax: 022 826 33 22

lub

Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. dradzikowska@modusbroker.pl

UBEZPIECZENIE NA ROK 2019

Obsługę programów prowadzi:
Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. dradzikowska@modusbroker.pl

OHZ PZŁ

Ubezpieczenie na rok 2019

Kompleksowy program ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Głównego PZŁ, Zarządów Okręgowych PZŁ i OHZ PZŁ – Umowa generalna z dnia 13.09.2018 r., ochrona potwierdzona indywidualnie na każdy podmiot polisą ubezpieczeniową.

OWU – mienia od wszystkich ryzyk – all risk
OWU – mienia sprzętu elektronicznego

Obsługę programów prowadzi:
Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. dradzikowska@modusbroker.pl

Zarząd i Pracownicy PZŁ

Ubezpieczenie na rok 2019

Kompleksowy program ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Głównego PZŁ, Zarządów Okręgowych PZŁ i OHZ PZŁ – Umowa generalna z dnia 13.09.2018 r., ochrona potwierdzona indywidualnie na każdy podmiot polisą ubezpieczeniową.

Obsługę programów prowadzi:
Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. dradzikowska@modusbroker.pl

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA dla rodzin i członków PZŁ oraz pracowników PZŁ (ZG PZŁ, ZO PZŁ, OHZ PZŁ) i ich rodzin.

W 2020/2021 roku członkowie i pracownicy PZŁ oraz ich rodziny: małżonkowie/partnerzy, dzieci mają możliwość przystępowania do ubezpieczenia NNW.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania pracy, nauki, podczas drogi do/z pracy/szkoły oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa),  na terytorium całego świata.

Do wyboru mamy dwa warianty wg SU:

Wariant I – 30 000 PLN na osobę, potwierdzony polisą NNW OPTIMA o nr COR125585
Wariant II – 50 000 PLN na osobę, potwierdzony polisą NNW OPTIMA o nr COR125586

W celu wykupienia ubezpieczenia wystarczy wypełnić wniosek o zawarcie umowy NNW OPTIMA i przesłać go na wskazany adres wraz z kwotą składki.

Obsługę programów prowadzi:
Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. dradzikowska@modusbroker.pl

UBEZPIECZENIE NA ROK 2019

Obsługę programów prowadzi:
Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. dradzikowska@modusbroker.pl