Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI

Obsługę programów prowadzi

Myśliwi, stażyści i kandydaci

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków MYŚLIWYCH od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – ubezpieczenie podstawowe

 1. Zakres ubezpieczenia NNW myśliwych
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 3. Karta Produktu
 4. Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu
 5. Druk zgłoszenia szkody NNW myśliwych i stażystów
 6. Ulotka informacyjna NNW myśliwych

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków STAŻYSTÓW od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 1. Zakres ubezpieczenia NNW stażystów
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 3. Karta Produktu
 4. Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu
 5. Druk zgłoszenia szkody NNW stażystów
 6. Ulotka informacyjna NNW stażystów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków KANDYDATÓW od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 1. Zakres ubezpieczenia NNW kandydatów
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 3. Karta Produktu
 4. Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu
 5. Druk zgłoszenia szkody NNW kandydatów
 6. Ulotka informacyjna NNW kandydatów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków MYŚLIWYCH I STAŻYSTÓW od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (DOUBEZPIECZENIE)

 1. Zakres ubezpieczenia NNW myśliwych i stażystów (doubezpieczenie)
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 3. Karta Produktu
 4. Tabela procentowa uszczerbku na zdrowiu
 5. Informacja administratora danych osobowych
 6. Deklaracja przystąpienia do zbiorowego ubezpieczenia PZU NNW PZŁ
 7. Druk zgłoszenia szkody NNW myśliwego (doubezpieczenie)

Dokumenty oraz informacje odnoszące się do zeszłorocznego programu ubezpieczenia znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 1. Zakres ubezpieczenia OC myśliwych, stażystów i kandydatów
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC oraz Karta Produktu do OWU OC
 3. Druk zgłoszenia szkody OC myśliwych, stażystów i kandydatów

 

Dokumenty oraz informacje odnoszące się do zeszłorocznego programu ubezpieczenia znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z brokerem ubezpieczeniowym PIB Broker S.A.:

Paulina Gromadzka                                                       Aleksandra Mróz
tel.: 504 826 910                                                               tel.: 512 370 606
e-mail: paulina.gromadzka@pib-broker.pl                     e-mail: aleksandra.mroz@pib-broker.pl

 1. Ulotka informacyjna
 2. Ogólne Warunki ubezpieczenia psów myśliwskich
 3. Karta Produktu
 4. Klauzula informacyjna
 5. Wniosek o ubezpieczenie psa
 6. Druk zgłoszenia szkody

Wypełniony wniosek należy wysłać do weryfikacji do PIB Broker S.A. na adres mailowy anna.siworska@pib-broker.pl

Po weryfikacji wniosku przez brokera, wraz z potwierdzeniem jego poprawnego wypełnienia otrzymają Państwo informację o numerze konta, na które należy opłacić składkę za ubezpieczenie. Aby przystąpić do ubezpieczenia należy przesłać na powyższy adres mailowy anna.siworska@pib-broker.pl:

 1. skan wydrukowanego i podpisanego wniosku
 2. potwierdzenie opłaty składki za ubezpieczenie (na wskazany przez brokera numer konta PZU SA).

Program ubezpieczenia KL za granicą RP i kraju stałego pobytu obowiązujący od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 2. Karta Produktu
 3. Wniosek o ubezpieczenie
 4. Ulotka informacyjna

 

Dokumenty oraz informacje odnoszące się do zeszłorocznego programu ubezpieczenia znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony.

Junior PZŁ

Program ubezpieczenia NNW obowiązujący od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
 2. Karta Produktu do OWU i NNW
 3. Druk zgłoszenia szkody Junior
 4. Ulotka informacyjna

Dokumenty oraz informacje odnoszące się do zeszłorocznego programu ubezpieczenia znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony.

Koła Łowieckie

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

Materiały do pobrania:

 1. Zakres ubezpieczenia OC dla Kół łowieckich i OHZ
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu
 3. Druk zgłoszenia szkody

Dokumenty oraz informacje odnoszące się do zeszłorocznego programu ubezpieczenia znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony

Program ubezpieczenia OC obowiązujący od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.

Materiały do pobrania:

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 2. Procedura szkodowa
 3. Druk zgłoszenia szkody

 

Dokumenty oraz informacje odnoszące się do zeszłorocznego programu ubezpieczenia znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony

Program ubezpieczenia obowiązujący od 01.05.2024 r. do 30.04.2025 r.

W przypadku zajścia szkody prosimy o kontakt z Kancelarią Brokerską PIB Broker S.A. w celu uzyskania informacji o trybie zgłoszenia roszczenia:

OHZ PZŁ

Program ubezpieczenia OC OHZ PZŁ obowiązujący od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Materiały do pobrania

Ubezpieczenie mienia Ośrodków Hodowli Zwierzyny PZŁ obowiązujący od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia
 2. Karta produktu ubezpieczenia mienia
 3. Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia
 4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
 5. Karta produktu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
 6. Druk zgłoszenia szkody

Dokumenty oraz informacje odnoszące się do zeszłorocznego programu ubezpieczenia znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony.

Zarząd i Pracownicy PZŁ

Program ubezpieczenia OC ZG i ZO PZŁ obowiązujący od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Materiały do pobrania:

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu OC
 2. Druk zgłoszenia szkody

Dokumenty oraz informacje odnoszące się do zeszłorocznego programu ubezpieczenia znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony.

Ubezpieczenie mienia Zarządu Głównego i Zarządów Okręgowych PZŁ obowiązujący od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Materiały do pobrania:

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia
 2. Karta produktu ubezpieczenia mienia
 3. Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia
 4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego
 5. Karta produktu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
 6. Druk zgłoszenia szkody

Dokumenty oraz informacje odnoszące się do zeszłorocznego programu ubezpieczenia znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony.

Program ubezpieczenia NNW obowiązujący od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.

Materiały do pobrania

 1. Ulotka NNW Rodzina
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 3. Karta Produktu
 4. Tabela uszczerbków na zdrowiu

Dokumenty oraz informacje odnoszące się do zeszłorocznego programu ubezpieczenia znajdują się w Archiwum ubezpieczeń na końcu strony.

Archiwum ubezpieczeń

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków myśliwych i stażystów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej myśliwych i stażystów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla posiadaczy legitymacji Junior PZŁ

Program ubezpieczenia NNW obowiązujący od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Materiały do pobrania:
 1. Ogólne warunki ubezpieczenia NNW
 2. Karta Produktu do OWU NNW
 3. Druk zgłoszenia szkody Junior
 4. Ulotka informacyjna

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla posiadaczy legitymacji Junior PZŁ od 01.07.2022 do 30.12.2022 r.

Program ubezpieczenia NNW obowiązujący od 01.07.2022 r. do 30.12.2022 r.

Materiały do pobrania:

 1. Ulotka informacyjna Junior PZŁ 2022
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia OPTIMA SPORT
 3. Karta Produktu OPTIMA SPORT
 4. Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu
 5. Druk zgłoszenia szkody Junior PZŁ 2022

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla posiadaczy legitymacji Junior PZŁ

Program ubezpieczenia NNW obowiązujący od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.

Materiały do pobrania:

 1. Ulotka informacyjna Junior PZŁ 2021-2022
 2. Procedura NNW Junior dla Rodziców
 3. Deklaracja ubezpieczenia Junior PZŁ 2021-2022
 4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia OPTIMA SPORT
 5. Karta Produktu OPTIMA SPORT
 6. Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu
 7. Druk zgłoszenia szkody Junior PZŁ 2021-2022

Ubezpieczenie mienia Koła Łowieckiego (ambon, domków myśliwskich, strzelnic, etc.)

Program ubezpieczenia mienia obowiązujący od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zakres ochrony obejmuje następujące ryzyka:

 1. Ubezpieczenie mienia oraz utraty zysku
 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

 

Przedstawiciele Koła Łowieckiego zainteresowani poznaniem szczegółowej oferty ubezpieczenia mienia danego Koła, proszeni są o kontakt z WDB S.A.:

Anna Siworska
M: 515 751 797
E: anna.siworska@wdbsa.pl

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Ośrodków Hodowli Zwierzyny PZŁ

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Głównego i Zarządów Okręgowych PZŁ

Ubezpieczenie kosztów leczenia myśliwego za granicą

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich i Ośrodków Hodowli Zwierzyny
za szkody w płodach i uprawach rolnych wyrządzone przez zwierzynę łowną

,,W ubezpieczeniowej optyce"

Zapraszamy do obejrzenia cykli poradnikowego, który przybliża najważniejsze informacje na temat aktualnej ochrony ubezpieczeniowej.

Strategia dla Łowiectwa