Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Jak zgłosić psa do udziału w konkursie bądź próbach pracy psów myśliwskich?

Jak zgłosić psa do udziału w konkursie bądź próbach pracy psów myśliwskich?

Chcąc zgłosić psa na imprezę kynologiczną należy skontaktować się z organizatorem ( Zarządem Okręgowym PZŁ) danego konkursu bądź prób pracy psów myśliwskich, który jest każdorazowo wskazywany w terminarzu imprez kynologicznych. Organizator określa wysokość wpisowego oraz termin do którego należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia, kopię rodowodu bądź metryki oraz uiścić opłatę.

  1. Zarządy Okręgowe
  2. Przykładowy druk zgłoszenia psa na konkurs
  3. Oświadczenie uczestnika imprezy kynologicznej niebędącego członkiem Polskiego Związku Łowieckiego

Strategia dla Łowiectwa