Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Dziczyzna

Punkty sprzedaży bezpośredniej

Koła łowieckie oraz ośrodki hodowli zwierzyny mogą prowadzić bezpośrednią sprzedaż dziczyzny pozyskanej w dzierżawionych lub zarządzanych przez nie obwodach łowieckich. Sprzedaż taka obejmuje :

  1. tusze zwierzyny grubej – wypatroszone, w skórze lub oskórowane, oraz jej podroby;
  2. tusze zwierzyny drobnej – wypatroszone lub nie, w skórze lub oskórowane, w piórach lub oskubane, oraz jej podroby.

W praktyce myśliwi sprzedają głównie tusze zwierzyny grubej. Natomiast zwierzyna drobna, ze względu na ogólnie niewielkie pozyskanie, może być ofertą raczej tylko niektórych kół łowieckich lub OHZ-ów.

Myśliwi nie mogą dzielić lub rozbierać tusz, gdyż to podlega innej kategorii przepisów i nie jest dopuszczalne w sprzedaży bezpośredniej. Sprzedaży nie podlegają również tusze dzików pozyskanych na podstawie odstrzału sanitarnego. 

Zwierzyna oferowana w sprzedaży bezpośredniej jest pozyskana zgodnie z przepisami prawa łowieckiego, a w przypadku zwierzyny grubej wypatroszona zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nadają się do niej jedynie osobniki, które przed odstrzałem nie wykazywały nietypowego zachowania, a przy tym pochodzą z miejsc, co do których nie ma podejrzeń o skażenie środowiska. Ponadto tusze są  poddawane oględzinom potwierdzonym oświadczeniem, mającym na celu wykluczenie osobników o nietypowych cechach. W przypadku tusz dzików, muszą one mieć odpowiednie badanie weterynaryjne, eliminujące zagrożenie włośniami.

Zapraszamy do zapoznania się z mapą, na której zaznaczone są
punkty sprzedaży bezpośredniej dziczyzny w naszym kraju.

Czekaj...

Mapa jest stale aktualizowana o kolejne pojawiające się punkty sprzedaży bezpośredniej dziczyzny.

Strategia dla Łowiectwa