Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Prenumerata indywidualna

Opis

Prenumerata w jednym zamówieniu może być realizowana tylko pod jeden adres.

1.PRENUMERATA ROCZNA
195,00 zł

2.PRENUMERATA DWULETNIA
335,00 zł

3.PRENUMERATA TRZYLETNIA
465,00 zł

4.PRENUMERATA ROCZNA ZAGRANICZNA
360,00 zł

5.PRENUMERATA KWARTALNA
52,00 zł

6.PRENUMERATA PÓŁROCZNA
98,00 zł

52,00465,00

„Łowiec Polski” – miesięcznik o tematyce przyrodniczo-łowieckiej, poruszający tematy z dziedziny nauk przyrodniczych, ekologii, historii, etyki łowieckiej, prawa, broni i amunicji, kynologii łowieckiej, sokolnictwa, łucznictwa myśliwskiego, a także działalności Polskiego Związku Łowieckiego – wydawany od 1899 roku jest jednym z najstarszych tego typu tytułów w Polsce i w Europie. Prowadzi stronę internetową oraz internetowy serwis informacyjny.

Wydawcą miesięcznika jest Polski Związek Łowiecki- Zarząd Główny. „Łowiec Polski” dostępny jest w sprzedaży bezpośredniej, realizowanej we współpracy z najważniejszymi sieciami prasowymi, oraz w prenumeracie, w tym także zagranicznej – największym odbiorcą są Stany Zjednoczone.

Od 2006 roku „Łowiec Polski” liczy sobie 116 stron, a od 2014 roku wydawany jest również w wersji elektronicznej, dostępnej na najpopularniejszych platformach: Apple (za pośrednictwem AppStore) oraz Android (za pośrednictwem Google Play).

Strategia dla Łowiectwa