Zarząd Główny

fot. Ministerstwo Klimatu

Paweł Lisiak
Przewodniczący Zarządu Głównego
Łowczy Krajowy

Nowy Łowczy Krajowy jest myśliwym i członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 1992 r., z uprawnieniami selekcjonerskimi od 1995 r. Związany jest z KŁ nr 3 „Knieja” Krotoszyn, którego jest prezesem (od 2010 r.) i delegatem na Zjazd Okręgowy (od 2010 r. ).

Pasją Łowczego jest kynologia. Od 1997 r. pełni funkcję przewodniczącego Komisji Kynologicznej w Zarządzie Okręgowym w Kaliszu, od 2005 r. jest kwalifikowanym instruktorem kynologii, a od 2019 r. przewodniczącym Komisji Kynologicznej Naczelnej Rady Łowieckiej.

Paweł Lisiak został odznaczony Złotym (2016 r.), Srebrnym (2011 r.) i Brązowym (2001 r.) Medalem Zasługi Łowieckiej; medalem za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa (2005 r.) oraz tytułem Zasłużony dla Łowiectwa Kaliskiego (2000 r.).

Od 2018 r. jest członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej, wcześniej (od 2010 r. ) pełnił funkcję członka Okręgowej Rady Łowieckiej.

Pochodzi z Krotoszyna (woj. Wielkopolskie). Posiada wykształcenie wyższe. Do czasu objęcia nominacji na Łowczego Krajowego był dyrektorem firmy MAHLE Polska Sp. z.o.o. w Krotoszynie. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.

Członkowie Zarządu Głównego

Jarosław Kuczaj pracuje w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na stanowisku Głównego Specjalisty Służby Leśnej ds. łowiectwa w Wydziale Gospodarki Leśnej.

W 2002 ukończył Technikum Leśne w Starym Sączu, w 2007 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera zootechnika na UTP w Bydgoszczy, a w 2013 roku ukończył z tytułem magistra inżyniera kierunek Leśnictwo na SGGW w Warszawie. W marcu rozpoczął studia Menedżerskie Studia Podyplomowe Przywództwo, Przedsiębiorczość, Partnerstwo na SGH w Warszawie.

Wielokrotnie delegowany do reprezentowania Polskiego Związku Łowieckiego w ogólnych zgromadzeniach Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Przyrody (CIC), w tym młodzieżowej roboczej grupy (CIC Young Opinion Working Group). Posiada międzynarodowe uprawnienia CIC do wyceny trofeów łowieckich. Reprezentował PGL LP na spotkaniu Dyrektorów ds. łowiectwa krajów Unii Europejskiej w 2018 roku.

Jest członkiem Koła łowieckiego nr 3 Bażant w Bądkowie, odznaczony medalem Za Zasługi dla Łowiectwa Kujawsko-Dobrzyńskiego.

Nowo powołany członek Zarządu Głównego, w bieżącym roku odbył praktyczny staż w biurze FACE w Brukseli, promując PGL LP oraz PZŁ w Europie.

Jest sądeczaninem; żonaty, ma córkę Marysię.

Ziemowit Adam Ławczyński urodził się w Płocku. Z łowiectwem i przyrodą związany jest od najmłodszych lat, za sprawą dziadka –wieloletniego członka i jednego z założycieli Koła Łowieckiego „Kniaź” w Płocku. Od 2004 roku jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i Koła Łowieckiego im. Św. Huberta w Płocku. W latach 2005-2015 sekretarz tego koła, a od 2015 roku członek Komisji Rewizyjnej, której obecnie przewodniczy.

W 2018 roku został członkiem Komisji Problemowej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Płocku, a rok później członkiemZwiązku Kynologicznego w Polsce oraz Zastępcą Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego w Płocku.

Uprawnienia selekcjonerskie zdobył w 2015 roku. Rok później został sędzią i instruktorem strzelectwa myśliwskiego, a w 2018 roku uzyskał uprawnienia lektora PZŁ.

W 2008 roku ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, na kierunku Ratownictwo Medyczne. Zawodowo związany jestem z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, gdzie pełnie funkcję członka załogi HEMS.

Za działalność na rzecz łowiectwa w 2015 roku otrzymał Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej. Główne cele, jakie stawia przed sobą to poprawa sytuacji kynologicznej w Polsce oraz poprawa wizerunku Polskiego Związku Łowieckiego.

Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.

Płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski to wybitny kardiolog, diabetolog, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny sportowej i rehabilitacji, ekspert organizacji ochrony zdrowia.

Zasłużony dla miasta Łodzi, odznaczony tytułem \”Łodzianin Roku 2006\”.Profesor Markuszewski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej, a ponadto certyfikowanym menedżerem opieki zdrowotnej i absolwentem Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Nowy członek Zarządu Głównego PZŁ to autor nowatorskich rozwiązań w systemie ochrony zdrowia. Dwukrotnie nominowany do tytułu „Menagera Roku w Ochronie Zdrowia”. Profesor Leszek Markuszewski to: wieloletni dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, twórca Centralnego Szpitala Weteranów oraz Kliniki Kariodiabetologii, Kardiologii Interwencyjnej i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2009-2017 Szef Więziennej Służby Zdrowia Naczelny Lekarz Więziennictwa.

Profesor Leszek Markuszewski, za osiągnięcia w służbie, pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz kombatanckimi (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Pro Memoria, Honorowa Odznaka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Jest autorem i współautorem blisko 200 publikacji i pięciu książek z dziedziny kardiologii i ultrasonografii. Ponadto, od trzech lat profesor Markuszewski pełni funkcję Doradcy Ministra Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jest członkiem Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Ministrze Zdrowia i Przewodniczącym Komisji do Spraw Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Jest członkiem Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Kierownikiem Ośrodka Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Ponadto, od czerwca 2018 roku, pełni funkcje Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego.

Członek PZŁ od 2003 roku, wyróżniony najwyższym odznaczeniem Lasów Państwowych Kordelasem Leśnika Polskiego. Wielokrotnie odznaczony za zasługi dla polskiego łowiectwa.