Zarząd Główny

fot. Ministerstwo Klimatu

Paweł Lisiak
Przewodniczący Zarządu Głównego
Łowczy Krajowy

Nowy Łowczy Krajowy jest myśliwym i członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 1992 r., z uprawnieniami selekcjonerskimi od 1995 r. Związany jest z KŁ nr 3 „Knieja” Krotoszyn, którego jest prezesem (od 2010 r.) i delegatem na Zjazd Okręgowy (od 2010 r. ).

Pasją Łowczego jest kynologia. Od 1997 r. pełni funkcję przewodniczącego Komisji Kynologicznej w Zarządzie Okręgowym w Kaliszu, od 2005 r. jest kwalifikowanym instruktorem kynologii, a od 2019 r. przewodniczącym Komisji Kynologicznej Naczelnej Rady Łowieckiej.

Paweł Lisiak został odznaczony Złotym (2016 r.), Srebrnym (2011 r.) i Brązowym (2001 r.) Medalem Zasługi Łowieckiej; medalem za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa (2005 r.) oraz tytułem Zasłużony dla Łowiectwa Kaliskiego (2000 r.).

Od 2018 r. jest członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej, wcześniej (od 2010 r. ) pełnił funkcję członka Okręgowej Rady Łowieckiej.

Pochodzi z Krotoszyna (woj. Wielkopolskie). Posiada wykształcenie wyższe. Do czasu objęcia nominacji na Łowczego Krajowego był dyrektorem firmy MAHLE Polska Sp. z.o.o. w Krotoszynie. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.

Członkowie Zarządu Głównego

Grzegorz Karpik jest myśliwym od 1981 r. Związany jest z Kołem Łowieckim Ostoja w okręgu toruńskim. Od początku swojej myśliwskiej drogi pełnił  liczne funkcje w strukturach PZŁ. Był skarbnikiem i trzykrotnie łowczym swojego macierzystego koła łowieckiego. Był Delegatem Koła na  Zjazd Wojewódzki w 1995 r, członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej od 1995 r. do 2000 r., członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej od 2000 r., członkiem Sejmiku woj. Kuj – Pomorskiego od 2005 r do rozwiązania, członkiem Komisji Kynologicznej ORŁ od  2005 r. do 2010 r. oraz przewodniczącym Komisji Hodowlanej ORŁ  od 2010 r.  do 2018 r.

Ze względu na zaangażowanie w polskie łowiectwo został odznaczony Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, a także medalem za zasługi dla łowiectwa w woj. Kujawsko -Pomorskim  oraz medalem Za zasługi dla łowiectwa w Okręgu Toruń. Posiada najwyższe łowieckie odznaczenie – Złom, które przyznano mu w 2011 r. oraz Medal św. Huberta, którym został odznaczony w 2014 r.

Prywatnie ojciec dwójki dzieci: Pauliny i Michała.  Właściciel i Prezes Zarządu spółki PW Tratex Toruń. Urodzony na Kujawach. Torunianin od 1971 roku. Z wykształcenia jest energetykiem.

Ewa Kraska jest myśliwym od 2007 roku, posiada uprawnienia selekcjonerskie oraz sędziego i instruktora strzelectwa. Związana jest z Kołem Łowieckim „Cietrzew” w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, gdzie od 2010 roku pełni funkcję skarbnika, od 2015 roku delegat koła na Zjazd Okręgowy.

Pasja Ewy Kraski to kynologia oraz strzelectwo myśliwskie. Jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski Dian w tym pięciokrotną drużynową Mistrzynią Polski. Od 2019 roku Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Klubu Wyżłów Weimarskich przy PZŁ.

Została odznaczona Srebrnym i Brązowym Medalem  Zasługi Łowieckiej, Złotym Medalem Zasłużony dla Łowiectwa śląskiego oraz Złotem śląskim.

Od 2019 roku członek Komisji Prawnej Naczelnej Rady Łowieckiej, wcześniej od 2015 roku sekretarz Okręgowej  Rady Łowieckiej w Katowicach.

Ewa Kraska posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest matką dwójki dzieci:  Emilii i Mikołaja.

Jarosław Kuczaj pracuje w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na stanowisku Głównego Specjalisty Służby Leśnej ds. łowiectwa w Wydziale Gospodarki Leśnej.

W 2002 ukończył Technikum Leśne w Starym Sączu, w 2007 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera zootechnika na UTP w Bydgoszczy, a w 2013 roku ukończył z tytułem magistra inżyniera kierunek Leśnictwo na SGGW w Warszawie. W marcu rozpoczął studia Menedżerskie Studia Podyplomowe Przywództwo, Przedsiębiorczość, Partnerstwo na SGH w Warszawie.

Wielokrotnie delegowany do reprezentowania Polskiego Związku Łowieckiego w ogólnych zgromadzeniach Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Przyrody (CIC), w tym młodzieżowej roboczej grupy (CIC Young Opinion Working Group). Posiada międzynarodowe uprawnienia CIC do wyceny trofeów łowieckich. Reprezentował PGL LP na spotkaniu Dyrektorów ds. łowiectwa krajów Unii Europejskiej w 2018 roku.

Jest członkiem Koła łowieckiego nr 3 Bażant w Bądkowie, odznaczony medalem Za Zasługi dla Łowiectwa Kujawsko-Dobrzyńskiego.

Nowo powołany członek Zarządu Głównego, w bieżącym roku odbył praktyczny staż w biurze FACE w Brukseli, promując PGL LP oraz PZŁ w Europie.

Jest sądeczaninem; żonaty, ma córkę Marysię.

Płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski to wybitny kardiolog, diabetolog, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny sportowej i rehabilitacji, ekspert organizacji ochrony zdrowia.

Zasłużony dla miasta Łodzi, odznaczony tytułem \”Łodzianin Roku 2006\”.Profesor Markuszewski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej, a ponadto certyfikowanym menedżerem opieki zdrowotnej i absolwentem Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Nowy członek Zarządu Głównego PZŁ to autor nowatorskich rozwiązań w systemie ochrony zdrowia. Dwukrotnie nominowany do tytułu „Menagera Roku w Ochronie Zdrowia”. Profesor Leszek Markuszewski to: wieloletni dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, twórca Centralnego Szpitala Weteranów oraz Kliniki Kariodiabetologii, Kardiologii Interwencyjnej i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2009-2017 Szef Więziennej Służby Zdrowia Naczelny Lekarz Więziennictwa.

Profesor Leszek Markuszewski, za osiągnięcia w służbie, pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz kombatanckimi (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Pro Memoria, Honorowa Odznaka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Jest autorem i współautorem blisko 200 publikacji i pięciu książek z dziedziny kardiologii i ultrasonografii. Ponadto, od trzech lat profesor Markuszewski pełni funkcję Doradcy Ministra Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jest członkiem Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Ministrze Zdrowia i Przewodniczącym Komisji do Spraw Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Jest członkiem Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Kierownikiem Ośrodka Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Ponadto, od czerwca 2018 roku, pełni funkcje Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego.

Członek PZŁ od 2003 roku, wyróżniony najwyższym odznaczeniem Lasów Państwowych Kordelasem Leśnika Polskiego. Wielokrotnie odznaczony za zasługi dla polskiego łowiectwa.