Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Zarząd Główny

Eugeniusz Grzeszczak
Przewodniczący Zarządu Głównego
Łowczy Krajowy

Nowy Łowczy Krajowy jest myśliwym i członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, do którego wstąpił po uzyskaniu uprawnień podstawowych oraz selekcjonerskich w 1997 r. Związany jest z KŁ nr 16 „Gęgawa” w Zagórowie oraz KŁ nr 101 „Bura Chata” w Czerniejewie, którego jest delegatem na Zjazd Okręgowy.

Eugeniusz Grzeszczak jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydziału Rolniczego a także Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji, kierunku Zarządzanie i Marketing, ukończył także studia podyplomowe na Studium Prawno Samorządowym w Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Nauk Prawnych w Warszawie.

Łowczy Krajowy był Senatorem II i III kadencji (1991-1997), Starostą Powiatu Słupeckiego (1998-2001, 2002-2005), Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego (2001-2002), Posłem na Sejm RP V, VI i VII kadencji (2005-2015), Członek Zespołu Parlamentu do Spraw Klimatu i Tradycji Łowiectwa, w latach 2007-2011 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w latach 2011 – 2015 Wicemarszałek Sejmu RP VII kadencji.

Od 2016 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna.

Łowczy Krajowy działa także od wielu lat w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Pełni w nim funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego.   

Eugeniusz Grzeszczak pochodzi z rodziny o wielopokoleniowej tradycji łowieckiej, jego pasją jest także historia oraz jeździectwo. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Urodzony w 1994r., członek PZŁ od roku 2013. Członek Komitetu wykonawczego CIC (Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Przyrody) oraz Prezes Sekcji Młodych CIC. Wielokrotnie reprezentował polskich myśliwych na wydarzeniach i konferencjach międzynarodowych.

Od roku 2018 członek Komisji Hodowlanej ds. Zwierzyny Drobnej NRŁ, od roku 2019 sekretarz Komisji Współpracy Międzynarodowej NRŁ, w latach 2019-2023 Sekretarz Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich okręgu poznańskiego, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów z okręgu poznańskiego.

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku „Rolnictwo” oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku „Ichtiologia i akwakultura”. Zawodowo prowadzi rodzinne gospodarstwo rolno-rybackie. Jest członkiem WKŁ 83 „Szarak” Poznań oraz KŁ „Sęp” Przemków. Łowiectwo jest jego pasją od dziecka i tradycją rodzinną od pokoleń.

Kolega Wiesław Radniecki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którą ukończył w 1978 roku. Zawodowo związany z administracją samorządową, przez 25 lat był burmistrzem miasta i gminy Zagórów. Egzaminy łowieckie zdał w 1977 roku, posiada uprawnienia selekcjonerskie oraz tytuł Mistrza Strzelectwa Myśliwskiego. Należy do trzech kół łowieckich: nr 10 „Knieja” z Poznania, nr 16 „Gęgawa” Zagórów oraz nr 101 „Bura Chata” z Czerniejewa. Przez wszystkie te lata pełnił wiele funkcji zarówno w Zrzeszeniu jak i kole łowieckim, był między innymi: członkiem i sekretarzem Okręgowej rady Łowieckiej w Koninie, Okręgowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym ZO PZŁ w Koninie, członkiem Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich i Komisji ds. opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów,  a także prezesem Koła Łowieckiego nr 16 „Gęgawa” Zagórów.

Wiesław Radniecki pochodzi z rodziny z tradycjami łowieckimi, interesuje się hodowlą gatunków łownych, a także kynologią i strzelectwem myśliwskim.

Wiesław Radniecki, Członek Zarządu Głównego PZŁ

Strategia dla Łowiectwa