Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zapytania ofertowe

Ogłoszenie - przeprowadzenie kampanii reklamowej

Ogłoszenie - wybór biegłego rewidenta

Ogłoszenie - opracowanie dokumentacji projektowej

Ogłoszenie na temat chłodni ASF

Uprzejmie informujemy, iż regulamin przyznawania chłodni wraz z wnioskiem w ramach programu
„Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)” znajduje się w poniższym dokumencie:
 1. REGULAMIN I WNIOSEK NA TEMAT CHŁODNI ASF

Ogłoszenie - przetarg na dostawę chłodni

 Komunikat do Ogłoszenia nr 1 – Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż chłodni:

  • Zadanie I -200 sztuk chłodni do przechowywania tusz dzików pozyskanych w strefachwystępowania ognisk wirusa ASF,
  • Zadanie II -150 sztuk chłodni kontenerowych mobilnych typ II do przechowywania tusz dzików pozyskanych w strefach występowania ognisk wirusa ASF,
  • Zadanie III -50 sztuk chłodni kontenerowych mobilnych typ III do przechowywania tusz dzików pozyskanych w strefach występowania ognisk wirusa ASF

nie wpłynęła żadna oferta i w związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

Ogłoszenie – przetarg na dostawę chłodni

 1. Ogłoszenie nr 1 – Przetarg na chłodnie
 2. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 1 Opis zadania I
 3. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 2 Opis zadania II
 4. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 3 Opis zadania III
 5. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 4 Oferta na chłodnie
 6. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 5 Umowa na chłodnie
 7. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 6 Oświadczenie wykonawcy
 8. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna RODO

Ogłoszenie - przetarg na dostawę samochodów typu pick-up

Komunikat do Ogłoszenia nr 2 – Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 17 specjalistycznych samochodów typu pick-up o napędzie 4×4, ze względu na niespełnienie warunków określonych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opisu Przedmiotu Zamówienia, przetarg został unieważniony.

Ogłoszenie – przetarg na dostawę samochodów typu pick-up

 1. Ogłoszenie nr 2 – Przetarg Pickup
 2. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 3. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 2 Oferta pickup
 4. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy
 5. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 4 Umowa pickup
 6. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 5 RODO
 1. Czy w związku z panującą na świecie Pandemią COVID-19, która ma wpływ na terminowe dostawy komponentów do produkcji, a co za tym idzie ograniczenia w dostępności pojazdów w tak krótkim terminie jaki Państwo wymagacie, weźmiecie Państwo pod uwagę wydłużenie terminu dostawy pojazdów do 30.09.2021 r.?
  Zgodnie z zapisem Rozdziału V Termin wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 20.06.2021 r.
 2. W związku z tym, iż jednym z kryteriów oceny ofert jest okres gwarancji mechanicznej na pojazdy, w celu umożliwienia skalkulowania oferty prosimy o podanie szacunkowych średniorocznych przebiegów pojazdów.
  Według zebranych od potencjalnych użytkowników opinii średnie przebiegi roczne pojazdów będą wahały się w granicach 25 – 30 tysięcy kilometrów.
 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd wyposażony w składany trap załadowczy dużej wytrzymałości o wymiarach 2200 mm długości po rozłożeniu i 350 mm szerokości? Pytanie swoje motywujemy faktem, iż trap o wymiarach oczekiwanych przez Zamawiającego występuje w formie nie składanej.
  Zgodnie z pkt. 17 Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – samochód specjalistyczny typu pick-up o napędzie 4×4 ma być wyposażony w składany trap załadowczy o dużej wytrzymałości, o szerokości minimum 400 mm i długości po rozłożeniu minimum 2000 mm.
 4. Pytanie do pkt. 14 Opisu Przedmiotu Zamówienia „Powierzchnia ładunkowa szczelna, łatwo zmywalna oraz umożliwiająca dezynfekcję”:

  Czy Zamawiający ma na myśli zamknięcie części ładunkowej w postaci HARD TOP lub pokrywy/rolety przestrzeni ładunkowej?

  • Nie.


  Czy szczelne zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej np. w postaci zabezpieczającej natryskowej powłoki umożliwiającej utrzymanie w czystości?

  • Tak.
 5. Pytanie do pkt. 17 Opisu Przedmiotu Zamówienia „Składany trap załadowczy o dużej wytrzymałości o szerokości minimum 400 mm i długości po rozłożeniu minimum 2000 mm” – Czy Zamawiający jest w stanie określić masę jaka będzie wciągana na trap?
  Według naszej oceny będzie to do 300 kilogramów.
 6. Czy Zamawiający oczekuje kuwety wykonanej z „plandeki wytrzymałej”, która spełnia wówczas wymagane wymiary oraz istnieje możliwość jeż złożenie celem optymalizacji miejsca? Czy Zamawiający oczekuje kuwetę z tworzywa, która spełnia również rolę sanek?
  Oczekujemy kuwety transportowej wykonanej z tworzywa sztucznego o minimalnych wymiarach długość 100 cm, szerokość 75 cm, wysokość 26 cm.
 7. Czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu dostawy do 15-08-2021?
  Zgodnie z zapisem Rozdziału V Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 20.06.2021 r.
 8. Czy Zmawiający zaakceptuje kuwetę transportową o wymiarach długość 100 cm, szerokość 71 cm, wysokość, wysokość 31 cm?
  Zgodnie z pkt. 23 Opisu Przedmiotu Zamówienia samochód ma być wyposażony w kuwetę transportową o minimalnych wymiarach długość 100 cm, szerokość 75 cm, wysokość, wysokość 26 cm.
 9. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza kuwety o powyższych wymiarach czy dopuści kuwetę wykonaną z aluminium spełniającą wymiary zawarte Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia pkt 23?
  Oczekujemy kuwety transportowej wykonanej z tworzywa sztucznego, ze względu na walory użytkowe m.in. akustyka w trakcie użytkowania i transportu oraz waga.

Ogłoszenie - przetarg na dostawę samochodu typu auto-laweta

Komunikat do Ogłoszenia nr 3 – Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 1 szt. samochodu specjalistycznego typu auto-laweta do 3,5t DMC nie wpłynęła żadna oferta i w związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

Ogłoszenie – przetarg na dostawę samochodu typu auto-laweta

  1. Ogłoszenie nr 3 – Przetarg Laweta
  2. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
  3. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 2 Oferta laweta
  4. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy
  5. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 4 Umowa laweta
  6. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 5 RODO

Ogłoszenie - przetarg na dostawę traktorów

Komunikat do Ogłoszenia nr 4 – Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 6 sztuk pojazdów specjalistycznych 4×4 z homologacją – traktor nie wpłynęła żadna oferta i w związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

Ogłoszenie – przetarg na dostawę traktorów

  1. Ogłoszenie nr 4 – Przetarg Traktor
  2. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
  3. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 2 Oferta traktor
  4. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy
  5. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 4 Umowa traktor
  6. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 5 RODO
 1. Czy Zamawiający dopuszcza zakup pojazdów o masie własnej 1064kg?
  Zgodnie z punktem 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia masa własna pojazdu nie może przekraczać 900 kg.

Ogłoszenie - Przetarg sprzedaż działki 468 starej strzelnicy ZO PZŁ w Zielonej Górze

Ogłoszenie - Przetarg sprzedaż nieruchomości gruntowej ul. Poznańska 15, Zielona Góra

Oferta nr ŁP 1/2021

Oferta nr ŁP 2/2021

Oferta nr ŁP 3/2021

Oferta nr ŁP 4/2021

Oferta nr ŁP 5/2021

Oferta nr ŁP 6/2021

Oferta nr ŁP 7/2021

Oferta nr ŁP 8/2021

Oferta nr ŁP 9/2021

Oferta nr ŁP 10/2021

Oferta nr ŁP 10/2021

Oferta nr ŁP 11/2021

Oferta nr ŁP 12/2021

Oferta nr ŁP 13/2021

Oferta nr ŁP 14/2021

Ogłoszenie - sprzedaż samochodu osobowego Subaru Tribeca 3.6 (B9)

Hubertus Ogólnopolski 2022

Malbork,
8-9 października 2022