Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż Kontenerowego Punktu Rozbioru Tusz w miejscowości Dąbie w subregionie zielonogórskim Województwa Lubuskiego

Zapytanie ofertowe II - Kontenerowy Punkt Rozbioru Tusz

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. działając w myśl zapisów pkt. 2 Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego informuje, że w dniu 20 listopada 2023 roku dokonał wyboru oferty na dostawę i montaż Kontenerowego Punktu Rozbioru Tusz w miejscowości Wielisławice. Spośród czterech nadesłanych ofert wybrano ofertę  firmy MACHNIAK PROSTA S.A.Oś. Wichrowe Wzgórze 8, 64-800 Rataje. Wyboru oferty dokonano zgodnie z pkt. 1 Rozdziału XX Specyfikacji Warunków Zamówienia, uwzględniając kryteria: ceny oraz gwarancji.

Mając powyższe, na uwadze Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. powierzy wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż Kontenerowego Punktu Rozbioru Tusz w miejscowość Wielisławice” firmie MACHNIAK PROSTA S.A.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż Kontenerowego Punktu Rozbioru Tusz w miejscowości Wielisławice (subregion gorzowski).

W załączeniu Specyfikacja Warunków Zamówienia.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy z osobą odpowiedzialną za zapytanie ofertowe – Łowczym Okręgowym Wojciechem Pawliszakiem – e-mail: w.pawliszak@pzlow.pl

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 2. Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Zał. 2 Formularz oferty
 4. Zał. 3 Projekt umowy
 5. Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy
 6. Zał. 5 Klauzula RODO

Zapytanie ofertowe - Kontenerowy Punkt Rozbioru Tusz

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. informuje, że działając na podstawie Rozdz. III pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, unieważnia postępowanie na dostawę i montaż Kontenerowego Punktu Rozbioru Tusz bez podania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp., po szczegółowej analizie potrzeb i możliwości, które uległy niezawinionej przez nas zmianie, planuje w najbliższym czasie wszcząć kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż Kontenerowego Punktu Rozbioru Tusz.

 1. SWZ Kontenerowy Punkt Rozbioru Tusz
 2. Zał. 1 Szczegółowy opis zamówienia
 3. Zał. 2 Formularz oferty
 4. Zał. 3 Projekt umowy
 5. Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy
 6. Zał. 5 Klauzula RODO

Ogłoszenie - wybór biegłego rewidenta 2021/2022

Ogłoszenie na temat chłodni ASF

Uprzejmie informujemy, iż regulamin przyznawania chłodni wraz z wnioskiem w ramach programu
„Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)” znajduje się w poniższym dokumencie:
 1. REGULAMIN I WNIOSEK NA TEMAT CHŁODNI ASF

Ogłoszenie - przetarg na dostawę chłodni

 Komunikat do Ogłoszenia nr 1 – Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż chłodni:

  • Zadanie I -200 sztuk chłodni do przechowywania tusz dzików pozyskanych w strefachwystępowania ognisk wirusa ASF,
  • Zadanie II -150 sztuk chłodni kontenerowych mobilnych typ II do przechowywania tusz dzików pozyskanych w strefach występowania ognisk wirusa ASF,
  • Zadanie III -50 sztuk chłodni kontenerowych mobilnych typ III do przechowywania tusz dzików pozyskanych w strefach występowania ognisk wirusa ASF

nie wpłynęła żadna oferta i w związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

Ogłoszenie – przetarg na dostawę chłodni

 1. Ogłoszenie nr 1 – Przetarg na chłodnie
 2. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 1 Opis zadania I
 3. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 2 Opis zadania II
 4. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 3 Opis zadania III
 5. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 4 Oferta na chłodnie
 6. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 5 Umowa na chłodnie
 7. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 6 Oświadczenie wykonawcy
 8. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna RODO

Ogłoszenie - przetarg na dostawę samochodów typu pick-up

Komunikat do Ogłoszenia nr 2 – Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 17 specjalistycznych samochodów typu pick-up o napędzie 4×4, ze względu na niespełnienie warunków określonych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opisu Przedmiotu Zamówienia, przetarg został unieważniony.

Ogłoszenie – przetarg na dostawę samochodów typu pick-up

 1. Ogłoszenie nr 2 – Przetarg Pickup
 2. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 3. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 2 Oferta pickup
 4. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy
 5. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 4 Umowa pickup
 6. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 5 RODO
 1. Czy w związku z panującą na świecie Pandemią COVID-19, która ma wpływ na terminowe dostawy komponentów do produkcji, a co za tym idzie ograniczenia w dostępności pojazdów w tak krótkim terminie jaki Państwo wymagacie, weźmiecie Państwo pod uwagę wydłużenie terminu dostawy pojazdów do 30.09.2021 r.?
  Zgodnie z zapisem Rozdziału V Termin wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 20.06.2021 r.
 2. W związku z tym, iż jednym z kryteriów oceny ofert jest okres gwarancji mechanicznej na pojazdy, w celu umożliwienia skalkulowania oferty prosimy o podanie szacunkowych średniorocznych przebiegów pojazdów.
  Według zebranych od potencjalnych użytkowników opinii średnie przebiegi roczne pojazdów będą wahały się w granicach 25 – 30 tysięcy kilometrów.
 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd wyposażony w składany trap załadowczy dużej wytrzymałości o wymiarach 2200 mm długości po rozłożeniu i 350 mm szerokości? Pytanie swoje motywujemy faktem, iż trap o wymiarach oczekiwanych przez Zamawiającego występuje w formie nie składanej.
  Zgodnie z pkt. 17 Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – samochód specjalistyczny typu pick-up o napędzie 4×4 ma być wyposażony w składany trap załadowczy o dużej wytrzymałości, o szerokości minimum 400 mm i długości po rozłożeniu minimum 2000 mm.
 4. Pytanie do pkt. 14 Opisu Przedmiotu Zamówienia „Powierzchnia ładunkowa szczelna, łatwo zmywalna oraz umożliwiająca dezynfekcję”:

  Czy Zamawiający ma na myśli zamknięcie części ładunkowej w postaci HARD TOP lub pokrywy/rolety przestrzeni ładunkowej?

  • Nie.


  Czy szczelne zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej np. w postaci zabezpieczającej natryskowej powłoki umożliwiającej utrzymanie w czystości?

  • Tak.
 5. Pytanie do pkt. 17 Opisu Przedmiotu Zamówienia „Składany trap załadowczy o dużej wytrzymałości o szerokości minimum 400 mm i długości po rozłożeniu minimum 2000 mm” – Czy Zamawiający jest w stanie określić masę jaka będzie wciągana na trap?
  Według naszej oceny będzie to do 300 kilogramów.
 6. Czy Zamawiający oczekuje kuwety wykonanej z „plandeki wytrzymałej”, która spełnia wówczas wymagane wymiary oraz istnieje możliwość jeż złożenie celem optymalizacji miejsca? Czy Zamawiający oczekuje kuwetę z tworzywa, która spełnia również rolę sanek?
  Oczekujemy kuwety transportowej wykonanej z tworzywa sztucznego o minimalnych wymiarach długość 100 cm, szerokość 75 cm, wysokość 26 cm.
 7. Czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu dostawy do 15-08-2021?
  Zgodnie z zapisem Rozdziału V Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 20.06.2021 r.
 8. Czy Zmawiający zaakceptuje kuwetę transportową o wymiarach długość 100 cm, szerokość 71 cm, wysokość, wysokość 31 cm?
  Zgodnie z pkt. 23 Opisu Przedmiotu Zamówienia samochód ma być wyposażony w kuwetę transportową o minimalnych wymiarach długość 100 cm, szerokość 75 cm, wysokość, wysokość 26 cm.
 9. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza kuwety o powyższych wymiarach czy dopuści kuwetę wykonaną z aluminium spełniającą wymiary zawarte Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia pkt 23?
  Oczekujemy kuwety transportowej wykonanej z tworzywa sztucznego, ze względu na walory użytkowe m.in. akustyka w trakcie użytkowania i transportu oraz waga.

Ogłoszenie - przetarg na dostawę samochodu typu auto-laweta

Komunikat do Ogłoszenia nr 3 – Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 1 szt. samochodu specjalistycznego typu auto-laweta do 3,5t DMC nie wpłynęła żadna oferta i w związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

Ogłoszenie – przetarg na dostawę samochodu typu auto-laweta

  1. Ogłoszenie nr 3 – Przetarg Laweta
  2. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
  3. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 2 Oferta laweta
  4. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy
  5. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 4 Umowa laweta
  6. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 5 RODO

Ogłoszenie - przetarg na dostawę traktorów

Komunikat do Ogłoszenia nr 4 – Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 6 sztuk pojazdów specjalistycznych 4×4 z homologacją – traktor nie wpłynęła żadna oferta i w związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

Ogłoszenie – przetarg na dostawę traktorów

  1. Ogłoszenie nr 4 – Przetarg Traktor
  2. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
  3. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 2 Oferta traktor
  4. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy
  5. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 4 Umowa traktor
  6. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 5 RODO
 1. Czy Zamawiający dopuszcza zakup pojazdów o masie własnej 1064kg?
  Zgodnie z punktem 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia masa własna pojazdu nie może przekraczać 900 kg.

Strategia dla Łowiectwa