Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Przetargi

Przetarg na pick up

Przetarg na traktory

Dostawa 6 sztuk pojazdów specjalistycznych 4×4 z homologacją – traktor
 1. Pytanie: Czy dopuszczają Państwo ładowność powyżej 380 kg (jest to 6 punkt załącznika numer 1) ?
  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza innej ładowności od określonej w Załączniki nr 1.
  Zgodnie z zapisami  Załącznika nr 1 do SWZ punkt 6 Ładowność powyżej 400 kg”

Informacje dotyczące rozstrzygnięcia przetargów

I. Przetarg na Dostawę 200 sztuk chłodni kontenerowych o wymiarach 4m x 2m.

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły trzy oferty:

 1. aFirma Zakład Wielobranżowy Usługowo – Handlowy Ryszard Machniak, ul Armii Poznań 7, 64-800 Chodzież, oferta na 100 szt., kwota 3 936 000,00 zł brutto (39 360,00 zł/1szt.)
 2. Firma Huntersteel Sp. z o.o.,Stare Koluszki 23A
  95-060 Brzeziny oferta na 200 szt., kwota 8 340 000,00 zł (41 700,00 zł/1szt.),
 3. Firma P.P.H.U Vacuum – Global Jakub Megas, Szklarka Myślniewska 67, 63-500 Ostrzeszów, oferta na 200 szt., kwota 7 355 400,00 zł brutto (36 777,00 zł/1szt.)

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 41 730,50 zł/1 szt.

W wyniku postępowania zamawiający podpisze umowę na wykonanie 200 szt. chłodni z firmą nr 1. P.P.H.U Vacuum – Global Jakub Megas.

II. Dostawa 1 szt. samochodu specjalistycznego typu auto-laweta do 3,5t DMC

W wyniku postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta.

III. Dostawa 17 specjalistycznych samochodów typu pick-up o napędzie 4×4

W wyniku postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta:

Ogłoszono kolejny przetarg – rozstrzygnięcie 16.11.2021 r.

IV. Dostawa 6 sztuk pojazdów specjalistycznych 4×4 z homologacją – traktor

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęła oferta: Firma JT Motors Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 324, 05-126 Stanisławów Pierwszy, kwota 582 000, 00zł brutto (97 000,00 zł/1szt.). Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 792 000,00 zł/6 szt.
(132 000,00 zł/1 szt.). 

W wyniku postępowania zamawiający podpisze umowę z Firmą JT Motors Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 324, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

I. Przetarg na Dostawę 400 sztuk chłodni kontenerowych o wymiarach 4m x 2m.

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły trzy oferty :

 1. Firma P.P.H.U Vacuum – Global Jakub Megas, oferta na 200 szt., cena 38 007,00 zł/ 1szt 
 2. Firma Instal Bud Pecyna Sp. z o.o., oferta na 400 szt. cena 49 200,00 zł/ 1szt
 3. Firma Huntersteel Sp. z o.o., oferta na 100 szt., cena 46 740,00 zł/ 1szt.

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 39 868,75/1 szt.

W wyniku postępowania zamawiający podpisze umowę na wykonanie 200 szt. chłodni z firmą nr 1. P.P.H.U Vacuum – Global Jakub Megas.

Przetarg na kolejne 200 chłodni zostanie rozpisany w najbliższych dniach.

II. Dostawa 1 szt. samochodu specjalistycznego typu auto-laweta do 3,5t DMC

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęła 1 oferta : DRIVAL Hubert Niezgoda, Wiktor Pecyna Spółka Cywilna, oferta na 1 szt. samochodu, kwota 233 000,00 zł.

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 180 000,00 zł

Nie wyłoniono wykonawcy ze względu na przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania

Powtórzenie przetargu nastąpi w najbliższych dniach.

III. Dostawa 17 specjalistycznych samochodów typu pick-up o napędzie 4×4

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęła oferta: Firma Marvel Sp. z o.o., ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź,
kwota 3 397 875,00 zł brutto/17 sztuk (199 875,00 zł/1szt.).

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 3 400 000,00 zł/17 szt. (200 000,00 zł/1 szt.).

W wyniku postępowania zamawiający podpisze umowę z Firmą Marvel Sp. z o.o., ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź

IV. Dostawa 6 sztuk pojazdów specjalistycznych 4×4 z homologacją – traktor

W wyniku postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta:

Powtórzenie przetargu nastąpi w najbliższch dniach.