Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż Volvo XC 90

Przetarg na budowę przyłącza energetycznego

I. Ogłoszenie o przetargu na budowę przyłącza energetycznego
II. Specyfikacja Warunków Zamówienia:

1) Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
2) Załącznik nr 2 – Wykaz osób
3) Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych
4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5) Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

 1. DOKUMENTACJA:
  Decyzja lokalizacyjna i MPZT:
  a) Decyzja lokalizacyjna – Treść
  b) Decyzja lokalizacyjna – zał. graf
  c) MPZT
 2. Informacja BiOZ:
  a) BiOZ
 3. Pozwolenie na budowę:
  a) Treść
  b) strona tyt. PZT
  c) strona tyt. Zał
 4. Przedmiar:
  a) Przedmiar – Radwanów PZŁ
 5. PT:
  a) Opis techniczny do PT
  b) Zestawienie – sieci i uziemienia
  c) Zestawienie – stacja
  d) Zestawienie – słup
  e) Rys. nr 1 Arkusz 1 – PZT
  f) Rys. nr 1 Arkusz 2 – PZT
  g) Rys. nr 2 – Schemat jednokreskowy połączeń
  h) Rys. nr 3 – Schemat jednokreskowy połączeń układu pomiarowego
  i) Rys. nr 4 – Sylwetka projektowanej stacji transformatorowej
  j) Rys. nr 5 – Sylwetka fundamentu stacji transformatorowej
  k) Rys. nr 6 – Sylwetka słupa
 6. Szczegółowa specyfikacja techniczna:
  a) Szczegółowa specyfikacja techniczna
 7. Uzgodnienia:
  a) PZŁ
  b) UG Kożuchów – pismo
  c) UG Kożuchów – zał. graf.
  d) Wody Polskie – pismo
  e) Wody Polskie – zał. graf
  f) ENEA – pismo
  g) ENEA – zał. graf. 1
  h) ENEA – zał. graf. 2
  i) Enea – na WT
 8. ZUD:
  a) Odpis protokołu
  b) PZT – 1.2
  c) PZT – 2.2
 9. WP:
  a) Warunki przyłączenia do sieci

6) Załacznik nr 6 oświadczenie zapoznanie z warunkami
7) Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Przetarg na traktory

Dostawa 6 sztuk pojazdów specjalistycznych 4×4 z homologacją – traktor
 1. Pytanie: Czy dopuszczają Państwo ładowność powyżej 380 kg (jest to 6 punkt załącznika numer 1) ?
  Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza innej ładowności od określonej w Załączniki nr 1.
  Zgodnie z zapisami  Załącznika nr 1 do SWZ punkt 6 Ładowność powyżej 400 kg”

Informacje dotyczące rozstrzygnięcia przetargów

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęła jedna oferta:

 1. Stolarnia Marwice Jacek Kołodziński, Marwice 15 66-432 Baczyna – oferowana kwota 868 819,11 zł brutto.


W związku z faktem, iż złożona oferta przewyższa kwotę zaplanowaną na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wolier adaptacyjnych dla dropia w miejscowości Pławin” komisja stwierdza nieważność postepowania przetargowego.

W celu wyłonienia wykonawcy zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

W wyniku postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta:

Zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

1. Przetarg na dostawę i montaż Kontenerowej Stacji Hodowli Dropia
W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły cztery oferty :

 1. USŁUGI BUDOWLANE, ŚLUSARSKIE, TRANSPORTOWE ROMAN WICHEREK, 64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 101 – oferowana kwota 269 985,00 zł brutto,
 2. DICK PAWILONY Wojciech Paprota, 64-600 Oborniki, ul. Łazienkowa 3/6 – oferowana kwota 295 077,00 zł brutto,
 3. TENISTAL SP. Z O.O. SP.K., 83-041 Mierzeszyn, Domachowo 19 – oferowana kwota 404 793 zł brutto,
 4. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MARCIN CIEŚLAK, 64-600 Oborniki, ul. Droga Leśna 43/1 – oferowana kwota 278 946 zł brutto.

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 330 000 zł netto.

W wyniku postępowania zamawiający podpisze umowę na wykonanie i dostawę Kontenerowej Stacji Hodowli Dropia z firmą USŁUGI BUDOWLANE, ŚLUSARSKIE, TRANSPORTOWE ROMAN WICHEREK, 64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 101.

I. Przetarg na Dostawę 200 sztuk chłodni kontenerowych o wymiarach 4m x 2m.

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły trzy oferty:

 1. aFirma Zakład Wielobranżowy Usługowo – Handlowy Ryszard Machniak, ul Armii Poznań 7, 64-800 Chodzież, oferta na 100 szt., kwota 3 936 000,00 zł brutto (39 360,00 zł/1szt.)
 2. Firma Huntersteel Sp. z o.o.,Stare Koluszki 23A
  95-060 Brzeziny oferta na 200 szt., kwota 8 340 000,00 zł (41 700,00 zł/1szt.),
 3. Firma P.P.H.U Vacuum – Global Jakub Megas, Szklarka Myślniewska 67, 63-500 Ostrzeszów, oferta na 200 szt., kwota 7 355 400,00 zł brutto (36 777,00 zł/1szt.)

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 41 730,50 zł/1 szt.

W wyniku postępowania zamawiający podpisze umowę na wykonanie 200 szt. chłodni z firmą nr 1. P.P.H.U Vacuum – Global Jakub Megas.

II. Dostawa 1 szt. samochodu specjalistycznego typu auto-laweta do 3,5t DMC

W wyniku postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta.

III. Dostawa 17 specjalistycznych samochodów typu pick-up o napędzie 4×4

W wyniku postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta:

Ogłoszono kolejny przetarg – rozstrzygnięcie 16.11.2021 r.

IV. Dostawa 6 sztuk pojazdów specjalistycznych 4×4 z homologacją – traktor

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęła oferta: Firma JT Motors Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 324, 05-126 Stanisławów Pierwszy, kwota 582 000, 00zł brutto (97 000,00 zł/1szt.). Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 792 000,00 zł/6 szt.
(132 000,00 zł/1 szt.). 

W wyniku postępowania zamawiający podpisze umowę z Firmą JT Motors Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 324, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

I. Przetarg na Dostawę 400 sztuk chłodni kontenerowych o wymiarach 4m x 2m.

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły trzy oferty :

 1. Firma P.P.H.U Vacuum – Global Jakub Megas, oferta na 200 szt., cena 38 007,00 zł/ 1szt 
 2. Firma Instal Bud Pecyna Sp. z o.o., oferta na 400 szt. cena 49 200,00 zł/ 1szt
 3. Firma Huntersteel Sp. z o.o., oferta na 100 szt., cena 46 740,00 zł/ 1szt.

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 39 868,75/1 szt.

W wyniku postępowania zamawiający podpisze umowę na wykonanie 200 szt. chłodni z firmą nr 1. P.P.H.U Vacuum – Global Jakub Megas.

Przetarg na kolejne 200 chłodni zostanie rozpisany w najbliższych dniach.

II. Dostawa 1 szt. samochodu specjalistycznego typu auto-laweta do 3,5t DMC

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęła 1 oferta : DRIVAL Hubert Niezgoda, Wiktor Pecyna Spółka Cywilna, oferta na 1 szt. samochodu, kwota 233 000,00 zł.

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 180 000,00 zł

Nie wyłoniono wykonawcy ze względu na przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania

Powtórzenie przetargu nastąpi w najbliższych dniach.

III. Dostawa 17 specjalistycznych samochodów typu pick-up o napędzie 4×4

W wyniku postępowania przetargowego wpłynęła oferta: Firma Marvel Sp. z o.o., ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź,
kwota 3 397 875,00 zł brutto/17 sztuk (199 875,00 zł/1szt.).

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 3 400 000,00 zł/17 szt. (200 000,00 zł/1 szt.).

W wyniku postępowania zamawiający podpisze umowę z Firmą Marvel Sp. z o.o., ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź

IV. Dostawa 6 sztuk pojazdów specjalistycznych 4×4 z homologacją – traktor

W wyniku postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta:

Powtórzenie przetargu nastąpi w najbliższch dniach.

Strategia dla Łowiectwa