Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Główny

Darz Bór!

Nasze inicjatywy

Ubezpieczenia

Ogłoszenia

Dołącz do nas!

Kontakt

KALENDARZ MYŚLIWSKI

Marzec 2023

Czwartek 30.03.2023

05:19 - 18:01
11:14 - 04:18
  Przybywający

Piątek 31.03.2023

05:16 - 18:03
12:21 - 04:50
  Przybywający

Sobota 01.04.2023

05:14 - 18:04
13:34 - 05:13
  Przybywający

0
Myśliwych w Polsce
0
Polujących kobiet​
0
Kół łowieckich​
0
Koła łowieckie w KŁ PZŁ EKEP​
pzlstronagl

Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. "Prawo łowieckie". Do zadań Zrzeszenia, zgodnie ze statutem, należy głównie prowadzenie gospodarki łowieckiej, troska o rozwój łowiectwa, współpraca z administracją rządową i samorządową w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej.

Zarząd Główny

Dane kontaktowe

© 2023 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved

Przekaż 1,5% podatku!

Przekaż 1,5 % podatku
dla zwierzyny drobnej