Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Kontakt

Zarząd Główny

Polski Związek Łowiecki

Nowy Świat 35
00-029 Warszawa
pzlow@pzlow.pl
NIP: 526 030 04 63

Telefony

Centrala:
22 55 65 500

Sekretariat Łowczego Krajowego:
22 55 65 511

Rzecznik prasowy:
rzecznikprasowy@pzlow.pl

Biuro Obsługi Prenumeraty
„Łowca Polskiego”
 22 336 75 52

Wydział Hodowli, Kynologii Łowieckiej i Sokolnictwa:
22 55 65 528/529/534/527

Wydział Kontroli, Szkoleń i Audytu Wewnętrznego:
22 55 65 523/522/521/524/558

Naczelna Rada Łowiecka:
+48 514 486 234

Kapituła Odznaczeń Łowieckich/Biblioteka:
22 55 65 514

Główny Sąd Łowiecki:
22 55 65 541
gsl@pzlow.pl

Główny Rzecznik Dyscyplinarny:
22 55 65 541
grd@pzlow.pl

Wydział Administracyjno-Gospodarczy:
22 55 65 542/545/549

Ubezpieczenia:
504 576 128

Wydział Kadr:
22 55 65 537/538/570

IT:
22 55 65 568/556

Ochrona Danych Osobowych:
ochronadanych@pzlow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00

Konto bankowe
PKO BP S.A. XV O/W-wa
31 1020 1156 0000 7702 0006 5466
Składkę członkowską na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego, należy wpłacać na konto bankowe właściwego względem miejsca zamieszkania Zarządu Okręgowego PZŁ (dane adresowe)

Strategia dla Łowiectwa