Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Kontakt

Zarząd Główny

Polski Związek Łowiecki

Nowy Świat 35
00-029 Warszawa
pzlow@pzlow.pl
NIP: 526 030 04 63

Telefony

Centrala:
22 55 65 500

Sekretariat Łowczego Krajowego:
22 55 65 511

Rzecznik prasowy:
rzecznikprasowy@pzlow.pl

Biuro Obsługi Prenumeraty
„Łowca Polskiego”
 22 336 75 52

Wydział Hodowli, Kynologii Łowieckiej i Sokolnictwa:
22 55 65 528/529/534/527

Wydział Kontroli, Szkoleń i Audytu Wewnętrznego:
22 55 65 523/522/521/524/558

Naczelna Rada Łowiecka:
22 55 65 574

Kapituła Odznaczeń Łowieckich/Biblioteka:
22 55 65 514

Główny Sąd Łowiecki:
22 55 65 541
gsl@pzlow.pl

Główny Rzecznik Dyscyplinarny:
22 55 65 541
grd@pzlow.pl

Wydział Administracyjno-Gospodarczy:
22 55 65 530/545/549/566

Ubezpieczenia:
22 55 65 542

Wydział Kadr:
22 55 65 537/538/570

IT:
22 55 65 568/556

Ochrona Danych Osobowych:
ochronadanych@pzlow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00

Konto bankowe
PKO BP S.A. XV O/W-wa
31 1020 1156 0000 7702 0006 5466
Składkę członkowską na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego, należy wpłacać na konto bankowe właściwego względem miejsca zamieszkania Zarządu Okręgowego PZŁ (dane adresowe)

Hubertus Ogólnopolski 2022

Malbork,
8-9 października 2022