Gatunki zwierząt, na które można polować w listopadzie 2019

 

GATUNEK OKRES POLOWAŃ
Jeleń szlachetny       byki, łanie, cielętacały miesiąc
Jeleń sika               byki, łanie, cielętacały miesiąc
Daniel                    byki, łanie, cielętacały miesiąc
Muflon                   tryki, owce, jagniętacały miesiąc
Sarna                kozy, koźlętacały miesiąc
Dzik       cały miesiąc
Borsuk             cały miesiąc
Kuny, tchórz         cały miesiąc
Lis             cały miesiąc
Szakal złocisty  cały miesiąc
Jenot, norka amerykańska, szop pracz         cały miesiąc
Piżmak           cały miesiąc
Zając szarak, dziki królik      cały miesiąc
Bażant         cały miesiąc
Kuropatwa        koguty, kurycały miesiąc
Dzikie kaczki      cały miesiąc
Gęsi: zbożowa i białoczelna      cały miesiąc
Gęgawa cały miesiąc
Gęsi: zbożowa, białoczelna, gęgawa     cały miesiąc
Grzywacz cały miesiąc
Łyska      cały miesiąc
Słonka  cały miesiąc
Jarząbek      cały miesiąc

Dodatkowe objaśnienie:

  1. Zając szarak, dziki królik – w drodze odłowu
  2. Kuropatwa – w drodze odłowu
  3. Bażant (koguty, kury) – tylko w OHZ bażanta
  4. Dzikie kaczki – krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica
  5. Gęsi: zbożowa i białoczelna – w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim
  6. Gęgawa – w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim

W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na lisy. W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na szakale złociste. W obwodach, w których występują głuszce lub cietrzewie, przez cały rok wolno polować na lisy, borsuki, tchórze, kuny i szakale złociste. Na terenach rybackich obrębów hodowlanych przez cały rok wolno polować na piżmaki.