Ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi dotyczące Ogłoszenia nr 1

Zamawiający definiuje długość gwarancji jako jedno z kryteriów wyboru oferty. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach gwarancji Zamawiający rozumie również jednocześnie licencje na subskrypcje bezpieczeństwa dla urządzeń UTM zdefiniowane w punkcie 16 tabeli 1 oraz wsparcie techniczne dla przełączników brzegowych w puncie 9 tabela 4?

Odpowiedź:
Pod postacią oferowanego okresu gwarancji punktowanej w ramach kryteriów oceny ofert należy rozumieć gwarancję na urządzenia, wsparcie techniczne, aktualizacje firmware urządzeń i dostarczanego oprogramowania oraz wszystkie subskrypcje bezpieczeństwa jeśli mają zastosowanie niezbędne do realizacji wymogów zdefiniowanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wsparcie techniczne do przełączników brzegowych również musi być na ten sam okres co zaoferowana gwarancja.

Zamawiający definiuje jako minimalny okres gwarancji 24 miesiące zaś dla przełączników szkieletowych (w punkcie 114 tabeli 3) oraz oprogramowania (w punkcie 4 tabeli 5) specyfikacja definiuje gwarancje roczne. Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy wraz z informacją, czy ich oczekiwane okresy trwania powinny być zbieżne z zaoferowanym okresem gwarancji w formularzu ofertowym (załącznik 1).

Odpowiedź:
Gwarancja dla przełączników szkieletowych oraz możliwość aktualizacji oprogramowania zarządzającego musi być zbieżna z zaoferowanym okresem gwarancji w formularzu ofertowym załącznika 1. W związku z powyższym zapytaniem została naniesiona zmiana w treści Specyfikacji przedmiotu zamówienia w Załączniku  nr 2 do Zapytania ofertowego 1.

Ogłoszenie nr 1

Zapraszamy do składania ofert w prowadzonym postępowaniu na dostawę urządzeń sieciowych na potrzeby Polskiego Związku Łowieckiego.
Szczegółowe informacje w załącznikach.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny

 1. Zapytanie ofertowe 1
 2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 1
 3. Załącznik nr 2 UTM do Zapytania ofertowego – skorygowany
 4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 1
 5. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 1
 6. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 1
 7. Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego 1 

Ogłoszenie nr 2

Zapraszamy do składania ofert w prowadzonym postępowaniu na dostawę sprzętu serwerowego na potrzeby Polskiego Związku Łowieckiego.
Szczegółowe informacje w załącznikach.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny

 1. Zapytanie ofertowe 2
 2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2
 3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 2
 4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 2
 5. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 2
 6. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 2
 7. Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 2