Ogłoszenia

Ogłoszenie - Przeprowadzenie Kampanii Reklamowej

Ogłoszenie - wybór biegłego rewidenta

Ogłoszenie - opracowanie dokumentacji projektowej

Ogłoszenie na temat chłodni ASF

Uprzejmie informujemy, iż regulamin przyznawania chłodni wraz z wnioskiem w ramach programu „Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)” znajduje się w poniższym dokumencie:
 1. REGULAMIN I WNIOSEK NA TEMAT CHŁODNI ASF

Ogłoszenie nr 1

Ogłoszenie nr 2

Ogłoszenie nr 3

Ogłoszenie nr 4

 Komunikat do Ogłoszenia nr 1 – Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż chłodni:

  • Zadanie I -200 sztuk chłodni do przechowywania tusz dzików pozyskanych w strefachwystępowania ognisk wirusa ASF,
  • Zadanie II -150 sztuk chłodni kontenerowych mobilnych typ II do przechowywania tusz dzików pozyskanych w strefach występowania ognisk wirusa ASF,
  • Zadanie III -50 sztuk chłodni kontenerowych mobilnych typ III do przechowywania tusz dzików pozyskanych w strefach występowania ognisk wirusa ASF
nie wpłynęła żadna oferta i w związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

Ogłoszenie – przetarg na dostawę chłodni

 1. Ogłoszenie nr 1 – Przetarg na chłodnie
 2. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 1 Opis zadania I
 3. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 2 Opis zadania II
 4. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 3 Opis zadania III
 5. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 4 Oferta na chłodnie
 6. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 5 Umowa na chłodnie
 7. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 6 Oświadczenie wykonawcy
 8. Ogłoszenie nr 1 – Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna RODO

Ogłoszenie nr 5

Komunikat do Ogłoszenia nr 2 – Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 17 specjalistycznych samochodów typu pick-up o napędzie 4×4, ze względu na niespełnienie warunków określonych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opisu Przedmiotu Zamówienia, przetarg został unieważniony.

Ogłoszenie – przetarg na dostawę samochodów typu pick-up

 1. Ogłoszenie nr 2 – Przetarg Pickup
 2. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 3. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 2 Oferta pickup
 4. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy
 5. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 4 Umowa pickup
 6. Ogłoszenie nr 2 – Załącznik nr 5 RODO

Ogłoszenie nr 5 - Pytania i odpowiedzi

Według zebranych od potencjalnych użytkowników opinii średnie przebiegi roczne pojazdów będą wahały się w granicach 25 – 30 tysięcy kilometrów.

Zgodnie z pkt. 17 Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – samochód specjalistyczny typu pick-up o napędzie 4×4 ma być wyposażony w składany trap załadowczy o dużej wytrzymałości, o szerokości minimum 400 mm i długości po rozłożeniu minimum 2000 mm.

Czy Zamawiający ma na myśli zamknięcie części ładunkowej w postaci HARD TOP lub pokrywy/rolety przestrzeni ładunkowej?

 • Nie.


Czy szczelne zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej np. w postaci zabezpieczającej natryskowej powłoki umożliwiającej utrzymanie w czystości?

 • Tak.

 

Zgodnie z zapisem Rozdziału V Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 20.06.2021 r.

Zgodnie z pkt. 23 Opisu Przedmiotu Zamówienia samochód ma być wyposażony w kuwetę transportową o minimalnych wymiarach długość 100 cm, szerokość 75 cm, wysokość, wysokość 26 cm.

Oczekujemy kuwety transportowej wykonanej z tworzywa sztucznego, ze względu na walory użytkowe m.in. akustyka w trakcie użytkowania
i transportu oraz waga.

Ogłoszenie nr 6

Komunikat do Ogłoszenia nr 3 – Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 1 szt. samochodu specjalistycznego typu auto-laweta do 3,5t DMC nie wpłynęła żadna oferta i w związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

Ogłoszenie – przetarg na dostawę samochodu typu auto-laweta

 1. Ogłoszenie nr 3 – Przetarg Laweta
 2. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 3. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 2 Oferta laweta
 4. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy
 5. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 4 Umowa laweta
 6. Ogłoszenie nr 3 – Załącznik nr 5 RODO

Ogłoszenie nr 7

Komunikat do Ogłoszenia nr 4 – Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 6 sztuk pojazdów specjalistycznych 4×4 z homologacją – traktor nie wpłynęła żadna oferta i w związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

Ogłoszenie – przetarg na dostawę traktorów

 1. Ogłoszenie nr 4 – Przetarg Traktor
 2. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 3. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 2 Oferta traktor
 4. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy
 5. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 4 Umowa traktor
 6. Ogłoszenie nr 4 – Załącznik nr 5 RODO

Ogłoszenie nr 7 - Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z punktem 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia masa własna pojazdu nie może przekraczać 900 kg.

Ogłoszenie nr 8

Ogłoszenie nr 9

Ogłoszenie nr 10

Ogłoszenie nr 11

Ogłoszenie nr 12

Ogłoszenie nr 13

Ogłoszenie nr 14

Ogłoszenie nr 15

Ogłoszenie nr 16

Ogłoszenie – sprzedaż samochodu osobowego Subaru Tribeca 3.6 (B9)

 1. Ogłoszenie – sprzedaż samochodu osobowego Subaru Tribeca

Ogłoszenie nr 19

Oferta nr ŁP 12/2021 – Książki „Łowy i Historia” (Oferta nr ŁP 12/2021):

 1. Łowiec Polski – Ogłoszenie – Oferta nr ŁP 12-2021
 2. Przedmiot zamówienia – Oferta nr ŁP 12-2021