Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1

Ogłoszenie nr 2

Ogłoszenie nr 3

Ogłoszenie nr 4

Ogłoszenie nr 5

Ogłoszenie nr 5 - Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie nr 6

Ogłoszenie nr 7

Ogłoszenie nr 7 - Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z punktem 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia masa własna pojazdu nie może przekraczać 900 kg.