Polski Związek Łowiecki

Zarząd Główny

Darz Bór!

KALENDARZ MYŚLIWSKI

Wrzesień 2020

Środa 23.09.2020

05:42 - 17:48
14:18 - 22:12
  Pierwsza kwadra

Czwartek 24.09.2020

05:43 - 17:46
15:26 - 23:05
  Pierwsza kwadra

Piątek 25.09.2020

05:45 - 17:44
- - -
  Pierwsza kwadra

0

Myśliwych w Polsce

0

Polujących kobiet

0

Kół łowieckich

0

Koła łowieckie w systemie KŁ PZŁ EKEP

O NAS

Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. "Prawo łowieckie". Do zadań Zrzeszenia, zgodnie ze statutem, należy głównie prowadzenie gospodarki łowieckiej, troska o rozwój łowiectwa, współpraca z administracją rządową i samorządową w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej.

Dane kontaktowe

Zarząd Główny
Polski Związek Łowiecki

NIP: 526 030 04 63

© 2020 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved