Polski Związek Łowiecki

Zarząd Główny

Darz Bór!

KALENDARZ MYŚLIWSKI

Marzec 2020

Piątek 03.04.2020

05:22 - 18:30
13:14 - 04:48
  Przybywający

Sobota 04.04.2020

05:20 - 18:32
14:35 - 05:22
  Przybywający

Niedziela 05.04.2020

05:17 - 18:33
16:00 - 05:48
  Przybywający

0

Myśliwych w Polsce

0

Kandydatów na myśliwych

0

Polujących kobiet

0

okręgów

O NAS

Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. "Prawo łowieckie". Do zadań Zrzeszenia, zgodnie ze statutem, należy głównie prowadzenie gospodarki łowieckiej, troska o rozwój łowiectwa, współpraca z administracją rządową i samorządową w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej.

Dane kontaktowe

Zarząd Główny
Polski Związek Łowiecki

NIP: 526 030 04 63

  • 00-029 Warszawa Nowy Świat 35
  • 22 55 65 511
  • Email:
  • Email:

© 2020 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved