Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zaproszenie na spotkanie w sprawie kynologii

25 lipca 2020 o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego odbędzie się spotkanie Komisji Kynologicznej NRŁ z przedstawicielami Komisji Kynologicznych powołanych przy Zarządach Okręgowych. Na zebranie zaproszeni są przewodniczący komisji, lub w przypadku niemożności ich przybycia, osoba wyznaczona przez przewodniczącego i upoważniona pisemnie przez łowczego okręgowego do reprezentowania okręgu na spotkaniu.

Każdy z przedstawicieli będzie miał czas na zaprezentowanie dotychczasowych i aktualnych działań w zakresie kynologii łowieckiej w swoim okręgu oraz na zadanie pytań członkom Komisji Kynologicznej NRŁ.

Z poważaniem

Łowczy Krajowy Paweł Lisiak
Komisja Kynologiczna NRŁ

Udostępnij
Twitter
WhatsApp