Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Relacja z XII posiedzenia NRŁ

W dniu 25 czerwca br., w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu, odbyła się pierwsza część XII posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej. Z uwagi na restrykcyjne przepisy związane z COVID 19. uczestnicy mieli możliwość  wzięcia udziału w obradach w trybie zdalnym.

Mimo bardzo bogatego programu obrad, porządek dzienny został zrealizowany niemal w całości; pozostałe tematy postanowiono rozpatrzeć w drugiej części posiedzenia, które odbędzie się w dniu 9 lipca br.

W ramach sprawozdania Zarządu Głównego PZŁ Rada zapoznała się z prezentacją na temat sytuacji ekonomicznej spółki „Łowiec Polski” oraz planów związanych z jej działalnością w najbliższym okresie.

Do najważniejszych rozpatrzonych tematów zaliczyć należy między innymi, przyjęcie rocznego planu działalności i budżetu Zrzeszenia, powołanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Łowieckiego za lata 2019 – 2020 uchwalenie regulaminu obrad Naczelnej Rady Łowieckiej, oraz Ramowego Regulaminu Klubu Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego. NRŁ odrzuciła wniosek ZG PZŁ w sprawie korekty uchwały w sprawie Prawideł Strzelań Myśliwskich.

Przyjęto także roczne sprawozdania Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Głównego Sądu Łowieckiego oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ.

Obradom przewodniczył Prezes NRŁ Kol. Rafał Malec.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa