Relacja z XII posiedzenia NRŁ

W dniu 25 czerwca br., w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu, odbyła się pierwsza część XII posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej. Z uwagi na restrykcyjne przepisy związane z COVID 19. uczestnicy mieli możliwość  wzięcia udziału w obradach w trybie zdalnym.

Mimo bardzo bogatego programu obrad, porządek dzienny został zrealizowany niemal w całości; pozostałe tematy postanowiono rozpatrzeć w drugiej części posiedzenia, które odbędzie się w dniu 9 lipca br.

W ramach sprawozdania Zarządu Głównego PZŁ Rada zapoznała się z prezentacją na temat sytuacji ekonomicznej spółki „Łowiec Polski” oraz planów związanych z jej działalnością w najbliższym okresie.

Do najważniejszych rozpatrzonych tematów zaliczyć należy między innymi, przyjęcie rocznego planu działalności i budżetu Zrzeszenia, powołanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Łowieckiego za lata 2019 – 2020 uchwalenie regulaminu obrad Naczelnej Rady Łowieckiej, oraz Ramowego Regulaminu Klubu Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego. NRŁ odrzuciła wniosek ZG PZŁ w sprawie korekty uchwały w sprawie Prawideł Strzelań Myśliwskich.

Przyjęto także roczne sprawozdania Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Głównego Sądu Łowieckiego oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ.

Obradom przewodniczył Prezes NRŁ Kol. Rafał Malec.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp