Zaproszenie na spotkanie w sprawie kynologii

Zaproszenie na spotkanie w sprawie kynologii

25 lipca 2020 o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego odbędzie się spotkanie Komisji Kynologicznej NRŁ z przedstawicielami Komisji Kynologicznych powołanych przy Zarządach Okręgowych. Na zebranie zaproszeni są przewodniczący komisji, lub w przypadku niemożności ich przybycia, osoba…

 Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską 2020 r., która porusza temat hodowli, reintordukcji  i ochrony zwierząt dziko żyjących. Do wygrania jest nagroda pieniężna o wartości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych). Szczegóły konkursu Nabór…