Komunikat w sprawie Zespołów Nadzorczo-Kontrolnych działających przy zarządach okręgowych