Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Działania na Nowym Świecie 15-21 listopada

Sejmowa wystawa kończąca obchody dnia św. Huberta

16 listopada Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny wraz z poseł Urszulą Pasławską zorganizował w Sejmie RP wystawę pt. „Kulturowa wartość łowiectwa”. Wydarzenie zaprezentowało bogaty dorobek kulturalny łowiectwa w dziedzinach: architektury, sztuki, literatury, muzyki, kuchni myśliwskiej, sokolnictwa, kynologii, trofeistyki, kolekcjonerstwa oraz fotografii.

„Kultura łowiecka jest nierozerwalną częścią naszego dziedzictwa narodowego” – mówił na otwarciu wystawy wiceminister Edward Siarka.

Ekspozycja była dostępna dla parlamentarzystów oraz sejmowych gości do 21 listopada.

ZOBACZ RELACJĘ Z WYSTAWY

Sprawa strzelnicy ZO PZŁ w Ostrołęce

16 listopada 2021 r. w siedzibie ZG PZŁ odbyło się spotkanie, na którym omówiono sprawy dotyczące strzelnicy przy ZO PZŁ w Ostrołęce – Olszewo Borki w kontekście programu telewizyjnego „Państwo w Państwie” oraz omówiono tematykę dotyczącą kontroli wszystkich strzelnic należących do PZŁ.

W spotkaniu wzięli udział:

– Paweł Lisiak Łowczy Krajowy

– Monika Wachowiak Dyrektor Operacyjny ZG PZŁ

– Dominik Szary Dyrektor Wydziału Medialno Wydawniczego, Rzecznik Prasowy PZŁ

– Paweł Jenoch – Łowczy Okręgowy – ZO PZŁ Ostrołęka

– Karolina Szmyt – Główna Księgowa ZG PZŁ

– Joanna Ciotucha Kierownik wydziału kontroli szkoleń i audytu wewnętrznego

– Bogusław Bauer – Specjalista ds. strzelectwa

– Konrad Radzikowski – Specjalista wydziału kontroli szkoleń i audytu wewnętrznego

– Michał Kolasiński, Michał Góral, Michał Gawdzik – członkowie grupy interdyscyplinarnej ds. strzelnic – on line

Łowczy Okręgowy odniósł się do wszystkich zarzutów przedstawionych w programie telewizyjnym i wyjaśnił z tym związane kwestie. Omówiono sposób reakcji i podjęcie działań w celu odniesienia się do treści programu telewizyjnego oraz działań wewnętrznych. Dyskutowano także nad stworzeniem projektu kontroli strzelnic należących do PZŁ pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

Korzystniejsze warunki ubezpieczeń myśliwych na 2022 r.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przyjął rekomendację WDB S.A. w sprawie wyboru oferty ubezpieczenia członków PZŁ na rok 2022.  PZŁ będzie kontynuować współpracę z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group która, przy utrzymaniu składki na niezmienionym  poziomie  (tj. 23 zł za NNW oraz 20 zł za OC), zaproponowało członkom Polskiego Związku Łowieckiego  korzystniejsze warunki ubezpieczenia w porównaniu z ubezpieczeniem w roku 2021.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZEŃ

Prenumerata i kalendarze na 2022 r.

Na stronie głównej Polskiego Związku Łowieckiego pojawiła się zakładka „Prenumerata”, gdzie można zakupić prenumeratę magazynu „Łowiec Polski” oraz nabyć kalendarz ścienny i książkowy na rok 2022. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Posiedzenie Zarządu Głównego

18 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na posiedzeniu rozpatrzono szereg odwołań członków Zrzeszenia od uchwał Zarządów Okręgowych w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Olsztynie, Płocku oraz Warszawie. Omówiono szereg spraw bieżących między innymi: zasadność kontynuacji współpracy z firmą obsługującą strony internetowe poszczególnych zarządów okręgowych oraz stronę Zarządu Głównego, powołanie nowego członka ZO PZŁ w Suwałkach, podsumowanie zawodów strzeleckich w sezonie 2021 r. Zarząd Główny PZŁ postanowił również po raz kolejny zainicjować akcję charytatywną: „Myśliwska Paczka”. W akcji tej mogą wziąć udział, jako wolontariusze, zarówno poszczególni myśliwi jak i koła łowieckie. Beneficjentami będą przede wszystkim domy dziecka, domy samotnej matki jak również osoby indywidualne potrzebujące wsparcia. Rozpoczęcia akcji Myśliwska Paczka zaplanowano na 22 listopada br.

Bieżące działania

Wydział Kontroli, Szkoleń i Audytu Wewnętrznego Zarządu Głównego prowadził bieżące działania, takie jak przygotowanie dla Zarządu Głównego projektów uchwał dot. decyzji podejmowanych przez ZO i wniosków o zastosowanie trybu nadzoru. Wydział udzielił również odpowiedzi na liczne zapytania mailowe i telefoniczne w kwestiach dot. stosowania Statutu PZŁ oraz ustawy Prawo łowieckie. Trwają dalsze prace związane z kursem na lektora prawa łowieckiego.

Dodatkowo wydział Medialno-Wydawniczy przygotowuje galę wręczenia nagród XXVI edycji konkursu fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego, która odbędzie się dnia 25 listopada o godzinie 17.00 w Centrum Prasowym Foksal. Relację z tego wydarzenia będzie można znaleźć na stronie internetowej ZG oraz w mediach społecznościowych.

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp