Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

„Kulturowa wartość łowiectwa” – sejmowa wystawa z okazji obchodów dnia św. Huberta

16 listopada w Sejmie RP wraz z poseł Urszulą Pasławską, przewodniczącą sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zorganizowaliśmy wystawę pt. „Kulturowa wartość łowiectwa”. Ekspozycja będzie dostępna dla parlamentarzystów oraz sejmowych gości do końca tygodnia. Wydarzenie zamyka tegoroczny cykl obchodów dnia św. Huberta.

Kulturowa wartość łowiectwa

Łowiectwo było i jest źródłem inspiracji twórczej w bardzo wielu dziedzinach. Motywy myśliwskie pojawiają się w malarstwie, sztuce, architekturze, muzyce, literaturze i filmie. Kultura łowiecka, podobnie jak zabytki, dzieła sztuki czy dorobek kulturalny, jest ważnym elementem polskiego dziedzictwa i w istotny sposób wpływała na jego formowanie. Myślistwo spójne było z życiem arystokracji, szlachty i elit społecznych kraju, które w znacznej mierze miały rolę kulturotwórczą. Wystawa ukazuje wszystkie najważniejsze aspekty kultury łowieckiej i tym samym polskiej.

Zawiera 12 plansz tematycznych:

 • architektura – w związku z łowiecką pasją arystokracji i zamożnego ziemiaństwa powstawały pałacyki myśliwskie. Ich wnętrza dekorowano dziełami sztuki z motywem łowieckim,
 • sztuka – tematyka myśliwska pojawia się w obrazach Juliana Fałata, Maksymiliana Gierymskiego, Józefa Chełmońskiego, Juliusza i Wojciecha Kossaków,
 • literatura – język łowiecki narodził się w średniowieczu i rozwija do dnia dzisiejszego. Hołd polskiej kulturze łowieckiej oddał Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”,
 • muzyka – motywy łowieckie są obecne w utworach najwybitniejszych polskich kompozytorów Stanisława Moniuszki, Karola Kurpińskiego, Józefa Elsnera czy Zygmunta Noskowskiego,
 • kuchnia myśliwska – dania oparte na dziczyźnie i darach lasu były filarem kuchni staropolskiej; dziczyzna wyróżnia się nie tylko smakiem, ale także wysoką wartością odżywczą,
 • sokolnictwo – w polskiej tradycji łowieckiej głęboko zakorzenione jest sokolnictwo, czyli sztuka układania i polowania z ptakami szponiastymi,
 • polskie rasy psów – ogar polski, gończy polski czy chart polski to rasy psów hodowane na naszych ziemiach od wieków; obecne w licznych dziełach literackich i plastycznych stanowią nieodłączną część polskiej historii,
 • trofeistyka – kontrola medalowych poroży zwierzyny w porównywalnych łowiskach świadczy o poziomie prowadzenia gospodarki łowieckiej i przestrzeganiu zasad selekcji w zarządzaniu danym gatunkiem,
 • kolekcjonerstwo łowieckieczłonkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury PZŁ gromadzą bardzo zróżnicowane zbiory – filatelistyczne, falerystyczne, bibliofilskie – z zakresu szeroko pojętej kultury łowieckiej.
 • fotografia przyrody – redakcja „Łowca Polskiego” od 1926 roku organizuje konkurs fotografii przyrodniczej z łowieckim akcentem; w 1995 roku został nazwany imieniem Włodzimierza Puchalskiego.
 • kult św. Huberta – święty Hubert jest głównym patronem myśliwych i leśników, jego wspomnienie obchodzimy 3 listopada; myśliwi pielgrzymują do miejsc związanych ze swoim patronem oraz uczestniczą w uroczystych mszach hubertowskich.
 • działalność na rzecz społeczeństwa – Polski Związek Łowiecki w ostatnich latach swojej działalności zintensyfikował swoje akcje charytatywne, nakierowane na pomoc lokalnym społecznościom. Nasze najbardziej znane ogólnopolskie akcje to „Darz Bór – dasz krew”, „Myśliwska Paczka”, „Myśliwi dzieciom”. Natomiast na walkę z koronawirusem i pomoc służbie zdrowia przeznaczyliśmy już prawie 3 mln zł.

Na wystawie można ponadto zobaczyć trzy filmy promocyjne o społecznej roli myśliwych oraz unikatowe eksponaty w większości pochodzące z Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp