Działania na Nowym Świecie 13-19 grudnia

Zmiana przekazywania informacji w systemie dla kół łowieckich

Od 14 grudnia został wyłączony moduł bramki SMS w systemie dla kół łowieckich KŁ-EKEP. Zmiana podyktowana została oszczędnościami finansowymi. Dotychczasowa metoda komunikacji kosztowała rocznie jednostki terenowe ok. 560 tys. Ta kwota po wprowadzonych zmianach zostanie w okręgach, gdyż nowa forma komunikacji jest bezkosztowa.

JAK WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ?

Posiedzenie NRŁ

14 grudnia odbyła się II część XVII posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej w trybie hybrydowym. Omawiane były bieżące sprawy Polskiego Związku Łowieckiego oraz sprawy związane z nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie. Na posiedzeniu prezes Naczelnej Rady Łowieckiej – prof. dr hab. Paweł Piątkiewicz złożył na ręce członków NRŁ serdeczne życzenia zdrowych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022 dla wszystkich członków Polskiego Związku Łowieckiego.

Polskie sokolnictwo na liście UNESCO

14 grudnia polskie sokolnictwo zostało wpisane na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Jest to bardzo ważna wiadomość dla wszystkich sokolników. Szczegóły wpisu można zobaczyć na oficjalnych stronach Ministerstwa Kultury oraz samego UNESCO.

Posiedzenia Zarządu Głównego

W minionym tygodniu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r rozpatrzono szereg odwołań od uchwał Zarządów Okręgowych w Warszawie oraz w Częstochowie. Uchwały te dotyczyły w głównej mierze skreśleń myśliwych z listy członków PZŁ za nieopłacenie składki za 2021 r.

Na drugim posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r rozpatrzono odwołania członków Zrzeszenia od uchwał Zarządów Okręgowych w Warszawie, Zamościu, Siedlcach i w Suwałkach oraz omówiono szereg spraw bieżących miedzy innymi: zasady opracowywania przez zarządy okręgowe planów finansowo-gospodarczych na przyszły rok, odnowienie polis grupowego ubezpieczenia OC i NNW członków Zrzeszenia, organizację Ogólnopolskiego Hubertusa w 2022 roku. Ponadto na posiedzeniu tym podjęto zarządzenie o wydanie kolejnych legitymacji Juniora PZŁ oraz postanowiono wystąpić do Kapituły Odznaczeń Łowieckich z wnioskiem o nadanie Złomu dla Prezesa GSŁ i Zastępcy Prezesa GSŁ.

Podczas dwóch posiedzeń podjęto łącznie 18 uchwał i jedno zarządzenie.

Nowy łowczy w Białej Podlaskiej

16 grudnia łowczy krajowy Paweł Lisiak wręczył Sebastianowi Santusowi nominację na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Okręgowego w Białej Podlaskiej.

Sebastian Santus jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 1999 roku, posiada uprawnienia podstawowe, selekcjonerskie oraz uprawnienia sędziego. Jest prezesem Wojskowego Koła Łowieckiego 127 „Łoś” w Białej Podlaskiej. Od 2019 roku jest przewodniczącym Komisji Hodowlanej, Kynologicznej i Współpracy z Rolnikami funkcjonującej przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Białej Podlaskiej. Aktywnie działa na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego – jest autorem prelekcji dla dzieci, organizatorem pikników i imprez promujących łowiectwo. W 2021 r. został wybrany do Zarządu Okręgowego w Białej Podlaskiej.

Świąteczne spotkanie z ministrem

16 grudnia miało miejsce spotkanie opłatkowe z sekretarzem stanu Edwardem Siarką. Pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa złożył na ręce Zarządu Głównego życzenia świąteczne dla całej braci myśliwskiej.

Ustawa o gatunkach obcych weszła w życie

18 grudnia weszła w życie ustawa o gatunkach obcych z dnia 11 sierpnia 2021 r.  Wprowadza ona do ustawy Prawo łowieckie ograniczenia dotyczące wsiedlania bażantów, danieli oraz muflonów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Konkurs świąteczny na Instagramie

W dniach 18-19 grudnia na Instagramie PZŁ trwał konkurs świąteczny, w którym do wygrania były gadżety PZŁ. Zachęcamy do odwiedzenia i śledzenia naszego profilu:

INSTAGRAM PZŁ

Udostępnij
Twitter
WhatsApp