Myśliwi na wschodniej granicy. Co robimy i czy polujemy?

W związku z licznymi nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej na temat działalności myśliwych na granicy polsko-białoruskiej informujemy o podejmowanych przez nas czynnościach.

Czy polujemy w strefie stanu wyjątkowego?

W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1612) stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wykluczona jest możliwość prowadzenia na tym obszarze polowań. Wynika to z przepisu § 2 pkt 6 przywołanego rozporządzenia, zgodnie z którym  w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego ogranicza się prawo do posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Polowania zbiorowe są organizowane na obszarach nieobjętych stanem wyjątkowym, po wcześniejszym dokładnym rozpoznaniu terenu, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. W przypadku, gdy w pobliżu terenu, na którym ma odbyć się polowanie następuje nasilenie prób przekroczenia granicy oraz odnotowywane są liczne przypadki ujęcia grup nielegalnie przekraczających granicę, koła łowieckie podejmują decyzję o odwołaniu zaplanowanych polowań.

Koła wykonujące polowania zbiorowe są poinstruowane o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Naganka oraz uczestnicy polowań są przeszkoleni na temat sposobu zachowania w przypadku napotkaniu grup uchodźców i mają obowiązek:

– natychmiastowego przerwania polowania,

– udzielenia pomocy na miejscu,

– poinformowania odpowiednich służb.

Natomiast myśliwi wykonujący polowanie indywidulane w przypadku spotkania osób, co do których istnieje podejrzenie, że nielegalnie przekroczyły granicę mają obowiązek:

– natychmiastowego przerwania polowania

– udzielenia pierwszej pomocy (jeżeli jest taka potrzeba)

– niezwłocznego poinformowania o tym fakcie odpowiednich służb.

Obserwacja terenu

Polski Związek Łowiecki w aplikacji EKEP (elektroniczna książka ewidencji pobytu na polowaniu) wprowadził przycisk ALERT, który daje możliwość bezpośredniego zgłoszenia faktu spotkania osób, co do których istnieje podejrzenie, że nielegalnie przekroczyły granicę.

Do obserwacji terenu służbom mundurowym służy też osiem zwyżek i 10 ambon wykonanych i przekazanych Straży Granicznej przez koła łowieckie okręgu białostockiego PZŁ.

Myśliwi murem za polskim mundurem

„Myśliwi murem za polskim mundurem” – pod takim hasłem myśliwi z własnej inicjatywy wspierają służby mundurowe na granicy. Jako pierwsi swoją pomoc zaoferowali Dariusz Woźniak, członek Koła Łowieckiego „Jenot” w Grójcu oraz Dorian Jankowski, członek Koła Łowieckiego „Łoś” w Łodzi, którzy wsparli żołnierzy 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Białowieży.

ZOBACZ RELACJĘ

Koła łowieckie okręgu chełmskiego m.in. Koło Łowieckie nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie oraz Kołem Łowieckim nr 48 „Ponowa” we Włodawie w ramach wdzięczności za trud i poświęcenie służbom mundurowym chroniącym polskiej granicy przed napływem nielegalnych migrantów, 4 grudnia br. przekazały żołnierzom wyroby z dziczyzny.

Natomiast Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku w porozumieniu z Podlaskim Przedsiębiorstwem Mięsnym w Białymstoku (PPM) postanowił w imieniu wszystkich myśliwych okazać solidarność z żołnierzami i funkcjonariuszami strzegącymi naszego bezpieczeństwa.  W tym celu z tusz przekazanych przez koła łowieckie zostaną przygotowane świąteczne paczki z dziczyzną (ok 600 kg). Zostaną one dostarczone w okresie okołoświątecznym bezpośrednio do żołnierzy i funkcjonariuszy w placówkach przy granicy.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp