Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

DZIAŁANIA NA NOWYM ŚWIECIE 10-17 PAŹDZIERNIKA

Posiedzenia Zarządu

Odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Głównego PZŁ. Pierwsze z nich poświęcone było omówieniu spraw dotyczących złożonego przez Sławomira Izdebskiego projektu ustawy Prawo łowieckie. W wyniku rozmów członkowie Zarządu Głównego postanowili wystąpić do Naczelnej Rady Łowieckiej o pilne zwołanie posiedzenia NRŁ. Posiedzenie to umożliwiłoby wypracowanie wspólnego stanowiska, podjęcia decyzji i określenia niezbędnych działań, jakie powinno się podjąć w celu przeciwdziałania wprowadzeniu zmian legislacyjnych mogących niekorzystnie wpłynąć na istniejący model łowiectwa. Na drugim posiedzeniu podjęto uchwały dotyczące zmian personalnych członków Zarządów Okręgowych w Elblągu, Koszalinie oraz Białej Podlaskiej. Uchwalono także dwa zarządzenia – w sprawie wydania kolejnych legitymacji PZŁ Junior oraz w sprawie egzaminu i kosztów kursu na lektora prawa łowieckiego. Zarząd Główny PZŁ omówił również zagadnienia dotyczące współuczestnictwa ZO PZŁ w Zielonej Górze oraz ZO PZŁ Gorzowie Wielkopolskim w projekcie pn. „Ocena liczebności i lokalizacji watah dzików na terenie województwa lubuskiego przy użyciu fotopułapek w celu zapobiegania i zwalczania ASF”.

Podpisanie umowy na dostawę chłodni

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę 400 sztuk chłodni kontenerowych o wymiarach 4m x 2m. W wyniku postępowania ZG PZŁ podpisał umowę na wykonanie 200 szt. chłodni z firmą nr 1. P.P.H.U Vacuum – Global Jakub Megas. Przetarg na kolejne 200 chłodni zostanie rozpisany w najbliższych dniach.

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP

Odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem przedstawicieli PZŁ. Na posiedzeniu w dniu 12 października omawiano temat wykonania planu polowań za 2020 r., w tym odstrzału dzików z podziałem na województwa, planu polowań na 2021 roku oraz działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska zmierzających do zapewnienia realizacji przez Polski Związek Łowiecki odstrzału sanitarnego w związku z ASF. Na posiedzeniu w dniu 13 października dyskutowano na temat możliwości zmian w ustawach – Prawo łowieckie i o ochronie przyrody w zakresie szacowania strat wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz ptactwo chronione.

Hubertus Spalski

Łowczy Krajowy Paweł Lisiak uczestniczył w obchodach XXII Hubertusa Spalskiego, który jak co roku zjednoczył środowisko myśliwych, jeźdźców i kynologów. Podczas imprezy odbyła się m.in. Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich ZKWP O/Łódź. Łowczy krajowy uhonorował pucharem ufundowanym przez PZŁ zwycięzcę grupy psów użytkowych, którym został jamnik krótkowłosy standardowy.

Relacja na temat Hubertusa Spalskiego tutaj https://www.pzlow.pl/xxii-hubertus-spalski/

Udostępnij
Twitter
WhatsApp