Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Skoordynowana walka z ASF

18 października w siedzibie Zarządu Głównego PZŁ odbyło się spotkanie z europosłanką
Andżeliką Możdżanowską dotyczące opracowania strategii walki z wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego: Łowczy Krajowy Paweł Lisiak, Ewa Kraska i Damian Przestacki, członkowie zespołu interdyscyplinarnego do walki z ASF, łowczowie okręgowi z najbardziej narażonych terenów oraz zaproszeni goście: członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej Tomasz Pilarz i Tomasz Guziak.

W trakcie zebrania omówiono zasady wprowadzenia „Ogólnokrajowego skoordynowanego odstrzału dzików połączonego z poszukiwaniem padłych dzików lub ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”. Celem przedsięwzięcia jest nie tylko spełnienie postulatów rolników o rozrzedzenie populacji dzików, ale również współpraca w celu zwalczania wirusa ASF.

W ramach akcji zintensyfikowania odstrzału i poszukiwań martwych dzików począwszy od 1 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w każdym obwodzie łowieckim mają odbyć się co najmniej dwa polowania zbiorowe, w trakcie których zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich będą prowadzić odstrzał dzików. W przypadku polowań zbiorowych na zwierzynę drobną zarządcy lub dzierżawcy zobowiązani są plan polowań powiększyć o możliwość polowania na czarnego zwierza.

Jednocześnie podczas tego typu łowów naganka i podkładacze z psami zobowiązani są do monitorowania opolowywanego obszaru pod kątem odnajdywania padłych dzików lub ich szczątków. W przypadku ich odnalezienia należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie prowadzącego polowanie, który zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania informacji do właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii oraz po zakończeniu polowania przygotowania raportu o przebiegu odstrzału dzików i poszukiwania padłych dzików lub ich szczątków.

W celu usprawnienia procesu raportowania łowczy okręgowy w każdym powiecie wyznacza osobę odpowiedzialną za zbieranie danych dotyczących skoordynowanych odstrzałów dzików połączonych z poszukiwaniem dzików lub ich szczątków w ramach wszystkich odbywających się w danym powiecie polowań zbiorowych.

Ponadto w ramach zwiększenia realizacji przedsięwzięcia, a także ułatwienia procedur związanych z odstrzałem dzików, Zarząd Główny PZŁ podejmie działania:

– włączenia do realizacji przedsięwzięcia PGL LP,

– zabezpieczenia przez Policję odbywających się polowań zbiorowych, w trakcie których odbywają się skoordynowane odstrzały dzików połączone z poszukiwaniem padłych dzików lub ich szczątków,

– zapewnienia dostępności służb weterynaryjnych w weekendy,

– wprowadzenia jednakowych przepisów co do odbywania polowań zbiorowych na terenie całego kraju,

– zdjęcia zakazów wykonywania polowań zbiorowych wydanych przez powiatowych lekarzy weterynarii,

– porozumienia co do relokacji chłodni do przechowywania tusz dzików z terenów o mniejszym zapotrzebowaniu na chłodnie na tereny o największym zapotrzebowaniu,

– możliwości zaangażowania Agencji Rezerw Strategicznych w celu przekazania środków do bioasekuracji z przeznaczeniem dla kół łowieckich,

– ujednolicenia i uproszczenia dokumentów związanych z odstrzałem dzików sanitarnych,

– uśrednienia wypłat (500 zł) za tuszę odstrzelonych dzików niezależnie od wagi, płci i wieku oraz rodzaju odstrzału,

– zmiany proporcji wypłat za tusze odstrzelonych dzików w proporcji 50% dzierżawca lub zarządca, 50% myśliwy dokonujący odstrzału.

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp