Polski Związek Łowiecki

Zarząd Główny

Darz Bór!

Edukacja

Kultura

Kalendarium

Jak zostać myśliwym

Biblioteka

Łowiec Polski

Edukacja

Kultura

Kalendarium

Jak zostać myśliwym

Biblioteka

Łowiec Polski

KALENDARZ MYŚLIWSKI

Listopad 2019

Poniedziałek 16.12.2019

07:55 - 15:42
20:20 - 11:19
  Malejący

Wtorek 17.12.2019

07:56 - 15:42
21:44 - 11:49
  Trzecia kwadra

Środa 18.12.2019

07:57 - 15:42
23:09 - 12:13
  Trzecia kwadra

0

Myśliwych w Polsce

0

Kandydatów na myśliwych

0

Polujących kobiet

0

okręgów

O NAS

Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. "Prawo łowieckie". Do zadań Zrzeszenia, zgodnie ze statutem, należy głównie prowadzenie gospodarki łowieckiej, troska o rozwój łowiectwa, współpraca z administracją rządową i samorządową w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej.

Dane kontaktowe

Zarząd Główny
Polski Związek Łowiecki

NIP: 526 030 04 63

  • 00-029 Warszawa Nowy Świat 35
  • 22 55 65 511
  • Email:
  • Email:

© 2019 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved