Zasady naliczania składek członkowskich do PZŁ

W związku ze zgłaszanymi pytaniami myśliwych, dotyczącymi sposobu naliczania prawa opłacania ulgowej składki członkowskiej do PZŁ, informujemy, że naliczenie ulgi odbywa się zgodnie ze stanem na dzień 31.12. Dopiero w chwili ukończenia 70 lub 80 lat, osoba kwalifikuje się do naliczenia ulgi, przy czym, przy obliczaniu terminów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego – np. ukończenie 70 lat liczone jest od północy dnia urodzin. Z kolei w przypadku młodzieży uczącej się  ulga przestaje przysługiwać dopiero w dniu ukończenia 25 lat.

Reasumując, osoby uczące się, które w dniu 31.12.2020 roku mają 24 lata, uiszczają ulgową (50%) składkę członkowską do Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2021. Analogicznie, osoby, których wiek na dzień 31.12.2020 roku wynosi 69 lat opłacają pełną (100%) składkę członkowską, a ulga zgodna z par. 124 ust. 2 przysługuje im dopiero przy opłacie składki na rok 2022.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp