Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Kiedy składać wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich?

W związku z napływającymi do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego pytaniami ze strony kół łowieckich, dotyczących terminu na składanie wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich, Zarząd Główny wyjaśnia, iż wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich będzie można składać dopiero po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców oraz po podjęciu przez sejmiki województw uchwał w przedmiocie nowego podziału województw na obwody łowieckie.

W chwili obecnej nie należy więc składać wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich. Zarząd Główny będzie na bieżąco i z odpowiednim wyprzedzeniem informował o wszelkich kwestiach związanych z dzierżawami obwodów łowieckich udzielając zarządom okręgowym i kołom łowieckim niezbędnego wsparcia. 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱