Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

XXVII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej w Radzyminie

XXVII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej odbył się w dniach 9-10 czerwca 2023 roku w Radzyminie (okręg PZŁ Warszawa), nazywanym miastem „Cudu nad Wisłą” (1920). Festiwal Muzyki Myśliwskiej „O Róg Wojskiego” jest organizowany od 1996 roku (Tuchola), stanowiąc najważniejsze wydarzenie kulturalne, edukacyjne i społeczne, związane z promocją muzyki myśliwskiej w Polsce. Radzymin, w którym od 2003 roku odbywa się Mazowiecki Konkurs Sygnalistów Myśliwskich pierwszy raz gościł uczestników ogólnopolskiego festiwalu.

Festiwal uroczyście otworzył prezes NRŁ Rafał Malec, a uczestników powitali łowczy okręgowy PZŁ w Warszawie Wojciech Kowalczyk i prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich Maciej Strawa. Na rozpoczęcie odegrano uroczyście Hejnał Polskiego Związku Łowieckiego i Hejnał XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej. W święcie muzyki myśliwskiej wzięli udział przedstawiciele władz i organów samorządowych, przedstawiciele władz PZŁ i leśników, a także świata nauki i kultury.

Festiwal obejmował przesłuchania konkursowe solistów i zespołów muzycznych, mszę św. hubertowską, koncerty, z galowym koncertem laureatów oraz w imprezy towarzyszące. Zorganizowano osiem konkursów muzycznych: XXVII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” (mistrzostwa Polski), XXIII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej, XX Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej – Radzymin 2023, Krajowy Konkurs Zespołów Rodzinnych Sygnalistyki i Muzyki Myśliwskiej, Konkurs na najlepsze wykonanie „Hejnału XXVII OFMM – Radzymin 2023”, Konkurs na najlepsze wykonanie „Hejnału Polskiego Związku Łowieckiego”, IX Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich – Radzymin 2023 oraz Mazowiecki Przegląd Chórów (z repertuarem pieśni myśliwskiej i leśnej). W przesłuchaniach konkursowych muzyki myśliwskiej po raz pierwszy obowiązkowym sygnałem był „Hejnał PZŁ” (kompoz. Karol Kroskowski), którego prawykonanie było podczas festiwalu w 2022 roku w Zamościu.

W dwudniowych przesłuchaniach konkursowych na głównej scenie Hali Sportowej Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz w Miejskiej Sali Koncertowej im. F. Chopina wystąpiło 127 solistów i 39 zespołów sygnalistów myśliwskich z różnych stron Polski. W gronie solistów było 41 członków PZŁ, 49 członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, 24 pracowników Lasów Państwowych, 39 uczniów, w tym 24 uczniów szkół leśnych. Najmłodszym wykonawcą była Pola Fuks z Lublina (11 lat), najstarszym Kazimierz Kroskowski z Kościerzyny (74 lat). Uczestnikami konkursu jest głównie młodzież, zwłaszcza ze szkół leśnych, myśliwi i leśnicy niezajmujący się zawodowo muzyką. Występy są oceniane w kategoriach solowych i zespołowych, w klasach wiekowych (Klasa D – dzieci do lat 12) z uwzględnieniem posiadanych przez sygnalistów umiejętności (klasa C dla początkujących, klasa B dla średniozaawansowanych, klasa A mistrzowska), a także w zależności od stosowanych instrumentów (rogi Pless in B, Par force in B lub rogi mieszane). Wykonanie sygnałów i utworów muzycznych ocenia powołane przez ZG PZŁ jury składające się z zawodowych muzyków z uwzględnieniem zgodności wykonania utworu z zapisem nutowym, stosowanej techniki zadęcia, brzmienia dźwięków oraz wrażenia muzycznego, a także wyglądu i prezentacji wykonawcy.

W drugim dniu festiwalu w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie została odprawiona uroczysta Msza św. hubertowska w intencji myśliwych i sygnalistów oraz uczestników festiwalu, a także w intencji powrotu do zdrowia Janusza Gocalińkiego, nestora i wielkiego miłośnika muzyki myśliwskiej oraz głównego organizatora mazowieckiego konkursu sygnalistów myśliwskich. Mszy przewodniczył krajowy kapelan PZŁ ks. Sylwester Dziedzic z udziałem duszpasterza leśników i myśliwych Diecezji Drohiczyńskiej ks. Józefa Poskrobko, który wygłosił homilię oraz z udziałem kapelana myśliwych okręgu ciechanowskiego ks. kan. Krzysztofa Kozłowskiego. W oprawie mszy, czytaniach liturgicznych i składaniu darów ołtarza uczestniczyli sygnaliści, a muzyczną oprawę stanowiły zespoły muzyczne: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, Koła Łowieckiego „Przepiórka” w Radzyminie i Nadleśnictwa Nawojowa oraz chóry regionalne z Ząbek i z Warszawy. Łowczy okręgowy PZŁ w Warszawie Wojciech Kowalczyk powitał kapłanów i uczestników mszy św., a podziękowania złożył Piotr Orych z Koła Łowieckiego „Przepiórka” w Radzyminie.

Uczestnicy festiwalu przeszli w paradzie myśliwskiej z pocztami sztandarowymi w asyście Radzymińskiej Orkiestry Dętej ulicami miasta do Hali Sportowej. W koncertach, obok solistów i zespołów uczestniczących w konkursach, wystąpiły znane i lubiane zespoły wykonujące dawną i współczesną muzykę o tematyce myśliwskiej: Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ, Zespół Muzyki Myśliwskiej Trompe de Pologne, Zespół Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Palatium” Nadleśnictwa Grodzisk & Sounds Good, a także chóry województwa mazowieckiego – Chór męski im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa” z Warszawy, Miejsko-Parafialny Chór „Cantores Misericordiae” z Ząbek i Zespół „Bel Tempo” z Ząbek. Wydarzeniem artystycznym festiwalu było wspólne wykonanie utworu Együtt (muz. Hervé Teknia 2021) przez Zespół Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół leśnych w Goraju, Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator” Studentów Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (rogi B), Zespół Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (rogi Es) oraz Zespół Muzyki Myśliwskiej Trompe de Pologne (rogi D).

Festiwal był okazją do wręczenia odznaczeń łowieckich. Medale zasługi łowieckiej wręczył prezes NRŁ w asyście łowczego okręgowego w Warszawie. Odznaką „Za Zasługi dla Łowiectwa Warszawskiego” zostało odznaczone Koło Łowieckie „Przepiórka” w Radzyminie, które posiada własny zespół sygnalistów, od wielu lat jest organizatorem regionalnych konkursów, a także było współorganizatorem tegorocznego ogólnopolskiego festiwalu. Wyróżnieni tym odznaczeniem zostali organizatorzy festiwalu: Krzysztof Chaciński, Łukasz Jaszczuk, Adam Lubiak, Marzena Małek, Piotr Orych, Maciej Strawa, Grzegorz Trojan, Adam Wardakowski i Cezary Wnuk.

Na zakończenie festiwalu odbył się galowy koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu laureatów konkursów, połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.

Główną nagrodę − Róg Wojskiego – wygrał Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Jantar” Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku (299/300 pkt), którą wręczył prezes NRŁ. Róg Wojskiego jest nagrodą przechodnią ogólnopolskiego konkursu, przyznawaną dla najlepszego polskiego zespołu (minimum 6 sygnalistów) wyłanianych w klasyfikacji Grand Prix z klas mistrzowskich A lub G. Róg Wojskiego został wręczony po raz pierwszy przez prezesa NRŁ Alfreda Hałasę w 1996 roku.

Muzę Wojskiego otrzymał Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Venandi” RDLP w Katowicach, a nagrodę wręczył prezes KSM PZŁ Maciej Strawa. Muza Wojskiego to nagroda przechodnia przyznawana od 2013 roku (Kraków) dla najlepszego zespołu konkursu muzyki myśliwskiej (jako grand prix z klas MB – rogi w stroju B, MEs – rogi w stroju Es, MD – rogi w stroju D i MSH – tzw. salon hubertowski).

W klasyfikacji sygnały myśliwskie – mistrzowska – zespoły jednorodne – małe lub duże rogi myśliwskie (klasa A) zwyciężył Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja KŁ „Przepiórka” w Radzyminie (290/300 pkt).

Indywidualnym Mistrzem Polski (klasa A) został Hubert Keller (299/300 pkt), reprezentujący ZSM RDLP w Gdańsku. Wśród solistów średniozaawansowanych (klasa B) pierwsze miejsce zajął Tomasz Bieniek (300/300 pkt) z Technikum Leśnego w Brynku, wśród początkujących (klasa C) zwyciężył Adam Goluch reprezentujący KŁ „Leśnik” w Górowie Iławeckim, a wśród dzieci do 12 lat (klasa D) zwyciężył Stanisław Wenta reprezentant KŁ „Kulik” w Gdańsku. /Szczegółowe wyniki udostępniono na portalu muzyka.mysliwska.pl.

Festiwal był ważnym wydarzeniem kulturalnym nawiązującym do tradycji łowieckich, którego celem jest upowszechnianie muzyki myśliwskiej i podnoszenie umiejętności gry na rogach myśliwskich, zwłaszcza wśród młodzieży. Liczny udział startujących solistów i zespołów, w tym młodzieży szkół leśnych, a także poziom artystyczny wykonywanych utworów mogą świadczyć o realizacji zadań edukacyjnych. W ocenie jurorów wykonawcy zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności gry na rogach myśliwskich, co było widoczne zwłaszcza w grze zespołów w klasach zaawansowanych i średniozaawansowanych. Do sprawnej organizacji przyczyniła się bardzo dobra współpraca, zaangażowanie Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie, w tym osobiście łowczego okręgowego w Warszawie Wojciecha Kowalczyka oraz myśliwych Koła Łowieckiego „Przepiórka” w Radzyminie – Tadeusza Wardakowskiego, Piotra Orycha, Adama Wardakowskiego, Cezarego Wnuka, Łukasza Jaszczuka i Grzegorza Sucheckiego. Festiwal prowadzili myśliwi: Rafał Pasteczka i aktor Arkadiusz Smoleński, przy wsparciu członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ Karola Grzywacza, Karola Jurczyszyna i Wiesława Kellera.

Festiwalowi towarzyszyły ekspozycje łowieckie, w tym ciekawa aranżacja lasu ze zwierzętami, ekspozycje fotograficzne dotyczące mazowieckiego festiwalu oraz działalności KŁ „Przepiórka” w Radzyminie. Obecne było także stoisko edukacyjne Lasów Państwowych i kolekcjonerskie. Po zakończonym festiwalu zwycięzcy konkursów i pozostali uczestnicy wzięli udział w tradycyjnej biesiadzie myśliwskiej, na której podano pieczonego dzika.

Organizatorem festiwalu był Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny i Zarząd Okręgowy w Warszawie, Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, Koło Łowieckie „Przepiórka” w Radzyminie, Starostwo Powiatu Wołomińskiego oraz Urząd Gminy Radzymin. Organizację festiwalu wsparli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Gmina Klembów, Gmina Tłuszcz, Nadleśnictwo Drewnica oraz koła łowieckie okręgu warszawskiego.

Patronatem honorowym festiwal objęli: prof. dr hab. Piotr Gliński wiceprezes Rady Ministrów, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Moskwa minister Klimatu i Środowiska, Robert Telus minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Adam Lubiak starosta Wołomiński. W komitecie honorowym zasiadali: Edward Siarka sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Adam Struzik marszałek Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Chaciński burmistrz Radzymina, prof. dr. hab. Machał Zasada rektor SGGW w Warszawie, Rafał Malec prezes NRŁ, Paweł Lisiak przewodniczący ZG PZŁ, łowczy krajowy, Radosław Żołnierzak członek NRŁ.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka w Radzyminie, Polski Związek Chórów i Orkiestr.

W komitecie organizacyjnym festiwalu działali m.in: Wojciech Kowalczyk – przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie, Janusz Gocaliński − przewodniczący komitetu organizacyjnego Mazowieckiego Konkursu Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej w Radzyminie, kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Pasja” w Radzyminie i Maciej Strawa − prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

Patronat medialny pełnili: „Łowiec Polski”, Radio „Fama”, Echa leśne, TV Trwam, TVP3, Kurier Warszawski, Polskie Radio-„Radio dla Ciebie”, czasopisma: „Wieści Podwarszawskie”, „Życie Powiatu na Mazowszu” oraz portal internetowy Muzyka.Mysliwska.pl.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

Festiwal odbył się w roku jubileuszowym 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego (1923-2023) i stanowił ważną formę promocji łowiectwa.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof J. Szpetkowski

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Powiat Wołomiński

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱