Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Szkoła w Bojanowie podpisała umowę o współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim

W miniony piątek, 16 kwietnia dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie, p. Beata Nowak, w obecności wicestarosty Jakuba Morysona, zawarła porozumienie o współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie, reprezentowanym przez łowczego okręgowego Piotra Napierałę. Głównym jego celem będzie zwiększanie świadomości ekologicznej uczniów poprzez pogłębianie ich wiedzy w zakresie przyrody i łowiectwa.

Właściwa gospodarka łowiecka jest nierozerwalnie związana z zawodem rolnika i weterynarza. Zaplanowano wspólne realizacje projektów pro przyrodniczych oraz zajęcia z zakresu ekologii i edukacji leśnej, prowadzenie badań nad gatunkami zwierząt dziko żyjących a także podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia populacji kuraków polnych.

Uczniowie technikum weterynarii będą mogli np. brać udział w konkursach psów myśliwskich i zapoznawać się z kynologią, istotną w pracy weterynarza. Przyszli weterynarze będą zyskiwali wiedzę o zwierzętach dziko żyjących, która jest nieodzowna w sytuacji niesienia im pomocy. Uczniowie technikum rolniczego będą natomiast zyskiwali wiedzę o gatunkach zwierząt żyjących na polach, w kontekście właściwego prowadzenia upraw, bez szkody dla zwierząt, a zarazem zyskają wiedzę potrzebną do szacowania szkód łowieckich.

Kadra wykładowców zostanie wskazana przez Zarząd Okręgowy, a zajęcia terenowe będą prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury Polskiego Związku Łowieckiego.

Podpisanie porozumienia umożliwi uczniom wielokierunkowy rozwój, a przymiotnik „przyrodniczy” w nazwie szkoły, po raz kolejny stanie się synonimem realnej i rzetelnej edukacji przyrodniczej.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp