Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Kontynuacja ubezpieczenia OC członków Zarządów Okręgowych oraz członków Zarządów Kół Łowieckich PZŁ

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej członków Zarządów Okręgowych PZŁ, członków Zarządów Kół Łowieckich PZŁ (01.05.2021 – 30.04.2022) uprzejmie informujemy Państwa o możliwości przystąpienia lub kontynuacji ubezpieczenia.

W celu ułatwienia podjęcia decyzji o przystąpieniu lub kontynuacji ubezpieczenia na kolejny okres, w zakładce UBEZPIECZENIA w sekcji poświęconej ubezpieczeniu Kół Łowieckich, na stronie www.pzlow.pl , umieszczone zostały nowe wzory deklaracji przystąpienia do w/w ryzyk.

Uprzejmie prosimy o   dokonanie wyboru odpowiedniego wariantu ubezpieczenia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej  oraz podpisanie deklaracji.

Nowe deklaracje należy przesłać najpóźniej do dnia 28.04.2021 w formie skanu na adres email:

przemyslaw.kuszerski@wiener.pl   lub drogą pocztową do TU Wiener S.A. na adres:

TU Wiener S.A.

Przemysław Kuszerski

ul. Wołoska 22A

02-675 Warszawa

Tak jak w latach ubiegłych, Koła Łowieckie dokonują wpłaty składki na rachunek bankowy właściwego terytorialnie Zarządu Okręgowego w terminie do dnia 30.04.2021, Zarządy Okręgowe przekazują zbiorczo składkę za wszystkie Koła Łowieckie do Zarządu Głównego w terminie do 10.05.2021, Zarząd Główny odprowadza łączna składkę za wszystkie Koła Łowieckie i Zarządy Okręgowe do TU Wiener SA w terminie
do 15.05.2021.

Wszelkie wątpliwości  odnośnie zakresu ochrony ubezpieczeniowej i realizacji trzyletniej umowy ubezpieczenia  prosimy kierować bezpośrednio do Pani Dyrektor Agaty Dudek  – TU Wiener SA w formie email: agata.dudek@wiener.pl lub do zespołu obsługi Klienta brokera WDB S.A.:

aleksandra.mroz@wdbsa.pl oraz paulina.gromadzka@wdbsa.pl

Bez względu na przedłużony proces zbierania deklaracji oraz składki, TU Wiener SA potwierdza zachowanie  ciągłości i kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu  Zarządów Okręgowych i Kół Łowieckich PZŁ na kolejny okres ubezpieczeniowy od 01.05.2021r do 30.04.2022r.

Zadanie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej powierzono spółce WDB S.A. Jest to broker, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupowymi programami ubezpieczeniowym. Kontakty do brokera znajdziecie Państwo w zakładce UBEZPIECZENIA na stronie www.pzlow.pl

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa