Posłowie do Parlamentu Europejskiego zdecydowali

W dniach 24 i 25 listopada na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbyły się głosowania nad rozporządzeniem Komisji Europejskiej, które w pierwotnej formie miało dotyczyć wprowadzenia zakazu używania amunicji śrutowej ołowianej na ternach podmokłych.

Tym razem wszystko było w rękach Posłów do Parlamentu Europejskiego, aby dokument ten skierować z powrotem do Komitetu REACH – głosując za (+) złożonymi rezolucjami w celu utworzenia wykonalnego prawa dla 10 milionów obywateli.

Przeciw rozsądnym zmianom

Podczas głosowania w dniu 24 listopada nad rezolucją B9-0364/2020 zgłoszoną przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) na 693 europosłów obecnych, 292 (42%) opowiedziało się za tym, aby zwrócić wadliwe rozporządzenie KE do dalszych prac tj. do Komitetu REACH, a 39 europosłów wstrzymało się od głosu. Po pierwszym dniu głosowania stało się jasne, że wadliwe rozporządzenie Komisji Europejskiej ostatecznie przejdzie, ponieważ uzyskało ponad połowę wszystkich głosów – 52%.

Następnego dnia rezolucję B9-0365/2020 grupy Tożsamość i Demokracja (ID) poparło tylko 153 europosłów (22%), przeciwnych było 499 (72%), przy 39 wstrzymujących się.

Błędy prawne i merytoryczne

Dążenie do ograniczenia stosowania amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych jest zasadne i od ponad 20 lat popierane jest przez Europejską Federację Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE), której członkiem jest Polski Związek Łowiecki. Rozporządzenie KE w swoich zapisach posiada istotne błędy prawne i merytoryczne tj.: automatyczne domniemanie winy dla obywateli, a także bardzo szeroką i niemożliwą do praktycznego stosowania definicję terenu podmokłego. Między innymi na to zwracano uwagę polskim eurodeputowanym.

Domniemanie winy – prawna wada rozporządzenia KE

W myśl rozporządzenia Komisji Europejskiej dojdzie do sytuacji, w której myśliwy, strzelcy sportowi, będący w posiadaniu amunicji śrutowej ołowianej w zasięgu terenów podmokłych będą automatycznie uznani za winnych łamania rozporządzenia, ponieważ stosowane będzie domniemanie winy, a tym samym nie będzie możliwości prawnej do milczenia.

Definicja terenu podmokłego – wada merytoryczna rozporządzenia KE

Definicja terenu podmokłego w myśl zapisów rozporządzenia stanowi teren nawet tymczasowo pokryty wodą (bez względu na jego wielkość). Powoduje to kuriozalną sytuację, w której może się znaleźć obywatel, ponieważ nie będzie on w stanie stwierdzić, czy obecnie przebywa na terenie podmokłym, czy też nie.

Warto podkreślić, że Komisja Europejska zignorowała opinię swojej własnej agencji naukowej, co doprowadziło do naruszenia:

  • Zasady proporcjonalności
  • Domniemania niewinności skutkującej przekroczeniem przez Komisję Europejską uprawnień wykonawczych wynikających z REACH poprzez nałożenie nowego obowiązku na „konsumentów”.
  • Zasady pewności prawa

Dwadzieścia dwa kraje członkowskie stosują już pewne regulacje mające na celu minimalizację stosowania amunicji ołowianej śrutowej na terenach podmokłych, na zasadach jasności i pewności prawa.

Polski Związek Łowiecki pragnie podziękować europosłom, którzy zagłosowali za skierowaniem rozporządzenia z powrotem do Komitetu REACH, aby obywatele mogli opierać swoje przyszłe działania na dokumencie dopracowanym właściwie pod względem merytorycznym i prawnym.

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp