Posiedzenie Komisji Kynologicznej NRŁ 5.03.2020 r.

W dniu 5 marca 2020 r. w siedzibie Zarządu Głównego PZŁ odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Kynologicznej PZŁ pod przewodnictwem łowczego krajowego, Pawła Lisiaka. Obecni byli m.in. zaproszeni goście z Klubu Wyżłów Weimarskich PZŁ oraz z Klubu Wyżłów PZŁ.

Pięciogodzinne posiedzenie wypełnione było głównie dyskusją na temat czekających nas zmian w zakresie regulaminów konkursów pracy psów myśliwskich, finansowania klubów ras oraz wprowadzeniem w życie projektu powoływania sędziów pracy PZŁ.

Ważnym punktem obrad był również plan wypracowania nowego porozumienia ze Związkiem Kynologicznym w Polsce i międzynarodową federacją kynologiczną FCI.  Jak oświadczyli członkowie komisji: „Widzimy potrzebę podjęcia własnej inicjatywy w obecnej sytuacji dotyczącej kynologii łowieckiej, a jednocześnie jesteśmy przekonani co do słuszności pomysłów mogących przynieść korzyść wszystkim praktykom polującym ze swoimi czworonogami” .

Omówiono też listę koniecznych zmian na stronie internetowej PZŁ dotyczących kynologii, w tym kalendarza imprez kynologicznych.

Podstawą zmian w kynologii łowieckiej jest ścisła współpraca z Zarządami Okręgowymi, dlatego na 4 kwietnia 2020 wyznaczono spotkanie z przedstawicielami komisji kynologicznych wszystkich okręgów w celu omówienia planu pracy oraz przedstawienia dotychczasowych działań.
Następny termin spotkania Komisji Kynologicznej NRŁ wyznaczony został na 19-20.03.2020.

Szczegółowy raport z ostatniego posiedzenia zostanie wkrótce opublikowany w zakładce KYNOLOGIA na stronie www.pzlow.pl

Udostępnij
Twitter
WhatsApp