Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Podsumowanie programu zwalczania ASF

W Warszawie, w siedzibie głównej Polskiego Związku Łowieckiego trwa podsumowanie trzymiesięcznego „Ogólnokrajowego skoordynowanego programu zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”. W spotkaniu udział biorą łowczy krajowy Paweł Lisiak, europoseł Andżelika Możdżanowska, która aktywnie wspiera działania myśliwych także w zakresie tego programu, członkowie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. walki z ASF przy ZG PZŁ, łowczowie okręgowi z najbardziej narażonych terenów oraz przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska Hubert Hamulecki.

„Szanowni Państwo, drodzy Koleżanki i Koledzy w pierwszych słowach chciałbym skierować podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz polskiego rolnictwa i utrzymania trzody chlewnej w naszym kraju. Dziękuję Koleżankom i Kolegom, którzy w sposób efektywny walczą dzień i noc z wirusem ASF, dzięki czemu nasze rolnictwo ponosi mniejsze i bardziej ograniczone straty. Dziękuję współtwórczyni tego programu, który zakończył się efektywnym wynikiem, Pani Europoseł Andżelice Możdżanowskiej, która nie szczędziła swojego czasu, by wspomóc nas myśliwych w tym programie. Sama jego idea spowodowała, że pokazaliśmy jaka jest rola myśliwych w społeczeństwie”.

– mówił na początku spotkania Paweł Lisiak, przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ.

Europoseł Możdżanowska podkreśliła, że wyniki programu pozwalają wysnuć wnioski, że obraz polskiego łowiectwa i zaangażowania, to wzór dla Europy.

„Nie osiągnęlibyśmy tak dobrych wyników bez zaangażowania wszystkich łowczych okręgowych, zarządów okręgowych, konkretnych myśliwych z kół łowieckich, za co bardzo wszystkim dziękuję. Mogę obiecać, że nie spoczniemy na efektach tych działań”

-mówiła wiceprzewodnicząca Intergrupy Parlamentu Europejskiego „Różnorodność biologiczna. Łowiectwo. Tereny wiejskie”.

Założenia i realizacja programu

„Ogólnokrajowy skoordynowany program zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”, to plan wypracowany w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. walki z ASF przy ZG PZŁ. Zakładał on aktywne i odpowiedzialne zaangażowanie myśliwych w zintensyfikowany odstrzał dzików w całej Polsce podczas polowań zbiorowych w okresie od 30 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

W ramach programu myśliwi przepracowali ponad 2,5 miliona godzin. Biorąc pod uwagę zaangażowanie czasowe, koszty transportu oraz amunicji, wartość wykonanej przez nich pracy wyniosła 58 000 000 zł.  Dodatkowo dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich w związku z realizacją programu ponieśli wydatki w wysokości 42 000 000 zł. Zatem Polski Związek Łowiecki i zrzeszeni w nim myśliwi wyłożyli w sumie kwotę w wysokości 100 000 000 zł.

„Myśliwi w całej Polsce pokazali ile angażują swoich środków, czasu prywatnego i pieniędzy na walkę z tym co prześladuje polskie rolnictwo. Pokazaliśmy jak w sposób zorganizowany takie akcje mogą przebiegać. Wypracowaliśmy system monitorowania, który pokazuje jak mocno zaangażowani są myśliwi”.

– mówił łowczy krajowy Paweł Lisiak.

W efekcie udało się zatrzymać rozprzestrzenianie wirusa ASF ze wschodniej części kraju. Ograniczono rozprzestrzenianie wirusa ASF w zachodniej części kraju, a ilość przypadków ASF wykrytych u dzików zredukowano o 23 procent. W całym 2020 roku na terenie Polski odnotowano u dzików 4156 przypadków ASF natomiast w 2021 roku wykryto u dzików 3214 przypadki ASF.

Szczegółowe dane dotyczące programu przedstawiają się następująco:

Z realizacji programu można wysunąć jeszcze dodatkowe wnioski. Zintensyfikowane polowania zbiorowe z udziałem psów nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania wirusa ASF. Tak więc, wydawane w niektórych rejonach kraju przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną zakazy wykonywania polowań zbiorowych nie znajdują uzasadnienia.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp