Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Nowy łowczy okręgowy we Włocławku

3 marca łowczy krajowy Paweł Lisiak powołał Macieja Kaniewskiego na stanowisko przewodniczącego Zarządu Okręgowego we Włocławku.

Kolega Maciej Kaniewski ukończył Wyższą Szkołę im. Pawła Włodkowica w Płocku ze stopniem licencjata na kierunku administracja. Od 2008 roku pracował w Urzędzie Gminy Brzozie, gdzie między innymi prowadził programy dotyczące ochrony środowiska oraz sprawy dotyczące walki z afrykańskim pomorem świń (ASF), współpracował z kołami łowieckimi. Wcześniej Maciej Kaniewski w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim jako Naczelnik Wydziału prowadził sprawy związane z ewidencją gruntów i budynków; prowadził też własną działalność gospodarczą.

Kolega Maciej jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2014 roku. W 2019 roku uzyskał uprawnienia selekcjonerskie.

Życzymy Koledze owocnej pracy na rzecz włocławskich myśliwych. Jednocześnie dziękujemy Koledze Grzegorzowi Wiśniewskiemu za dotychczasowe działania w okręgu włocławskim związane z pełnieniem funkcji łowczego okręgowego. Kolega Wiśniewski pozostaje od 1 marca 2022 r. na stanowisku kierownika biura ZO PZŁ we Włocławku.

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp