Pielgrzymka myśliwych i leśników w Sanktuarium pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie

W uroczystości, która odbyła się 6 września uczestniczyli: poseł na Sejm- Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, Andrzej Hinc – wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej, Grzegorz Karpik – członek Zarządu Głównego PZŁ oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku – Andrzej Józef Nowak , którzy wygłosili okazjonalne przemówienia. Odczytano też listy od Ministra Środowiska Michała Wosia, Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego.
Medale i odznaczenia
Medalem 100 – lecia Odzyskanej Niepodległości nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, odznaczył Andrzeja Józefa Nowaka – Dyrektora RDLP w Białymstoku. Następnie Dyrektor RDLP w Białymstoku, za aktywną działalność zawodową i społeczną, odznaczył zasłużonych leśników: Stanisława Kułaka emerytowanego naczelnika RDLP w Białymstoku, Romana Rogozińskiego nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska oraz Krzysztofa Łaziuka starszego specjalistę SL w Nadleśnictwie Supraśl.
Medal 100-lecia Odzyskanej Niepodległości ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2021.
Ważną częścią uroczystości było wręczenie Kordelasów Leśnika Polskiego zasłużonym leśnikom i osobom współpracującym z Lasami Państwowymi w dowód uznania ich szczególnych zasług dla gospodarki leśnej. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali: Beata Bezubik -Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białystoku, ksiądz Wojciech Kuprewicz- kapelan leśników Puszczy Piskiej oraz Lech Zarzecki emerytowany leśniczy Leśnictwa Przechody w Nadleśnictwie Rajgród.
Symbolicznego otwarcie wejścia na Górę Krzyży i schodów intencyjnych oraz przecięcia wstęgi, dokonali ksiądz Biskup Henryk Ciereszko, Dyrektor RDLP w Białymstoku Andrzej Józef Nowak, Grzegorz Karpik członek Zarządu Głównego PZŁ, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dojlidy Wojciech Świtecki i ks. Alfred Butwiłowski kustosz Sanktuarium w Świętej Wodzie.
Z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II odsłonięto również pamiątkową tablicę, dar leśników RDLP w Białymstoku i myśliwych PZŁ. Dla uświetnienia tej wyjątkowej rocznicy, przedstawiciele myśliwych, leśników, i projektanci założenia architektonicznego wokół Sanktuarium wypuścili 100 żółto-białych balonów.
Następnie w asyście Pocztów Sztandarowych i przy akompaniamencie zespołu sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Ełk oraz zespołu sygnalistów myśliwskich Ochota przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Białymstoku, wszyscy zgromadzeni udali się na uroczystą Mszę św. w intencji leśników oraz myśliwych, poległych i pomordowanych przez okupantów niemieckich i sowieckich oraz z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Henryk Ciereszko. Po mszy, myśliwi zaprosili uczestników pielgrzymki na myśliwski posiłek.
tekst: Alicja Milewska

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp