Kolejne powołania w zarządach okręgowych

9 września łowczy krajowy, Paweł Lisiak, powołał na stanowisko kolejnych łowczych okręgowych.

ZO Wrocław

Z funkcji łowczego okręgowego został odwołany kolega Roman Rycombel. Związany z Polskim Związkiem Łowieckim od 1989 r. Kierował biurem we Wrocławiu przez 13 lat. Związany z kołem łowieckim nr 59 „Odyniec”. Selekcjoner, instruktor i sędzia strzelectwa. Ukończył kurs wstępnej wyceny medalowej trofeów myśliwskich. Dziękujemy Koledze za zaangażowanie i lata pracy na rzecz rozwoju łowiectwa w okręgu wrocławskim.

Kolegę Rycombla na stanowisku łowczego okręgowego we Wrocławiu zastąpi Piotr Skotnicki, absolwent Politechniki Wrocławskiej, członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1999 r. z uprawnieniami selekcjonerskimi. Członek Koła Łowieckiego „Knieja” we Wrocławiu gdzie pełni funkcję skarbnika. W 2017 r. uzyskał uprawnienia instruktora i sędziego strzelectwa myśliwskiego. Uczestniczył w wielu zawodach strzeleckich w wieloboju myśliwskim na poziomie okręgowym i krajowym. Efektem tych starań było uzyskanie klasy mistrzowskiej w 2018 r. Koledze Piotrowi życzymy spełnienia na nowym stanowisku.

Piotr Skotnicki przyjmuje nominację z rąk łowczego krajowego
ZO Kalisz

Z funkcji łowczego okręgowego w Kaliszu został odwołany kolega Marek Przybylski, związany z Polskim Związkiem Łowieckim od 1982 r. Należy do koła łowieckiego nr 30 „Dzik” Kalisz. Kaliskim biurem kierował od 1996 r. Selekcjoner, instruktor i sędzia strzelectwa myśliwskiego, lektor biologii zwierząt łownych i zasad wykonywania polowania. Ukończył kurs wstępnej wyceny medalowej trofeów myśliwskich. Dziękujemy Koledze za zaangażowanie i lata pracy na rzecz rozwoju łowiectwa w okręgu kaliskim.


Funkcję łowczego okręgowego w Kaliszu objął z dniem 9 września kolega Aleksander Bella. To absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie. Członek PZŁ od 1988 r. z uprawnieniami selekcjonerskimi. Od wielu lat przynależy do dwóch kół łowieckich nr 18 „Sokół” w Antoninie, gdzie wchodzi w skład zarządu oraz Klubu Myśliwskiego nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim. Jest sędzią Sądu Łowieckiego w okręgu kaliskim, aktywnie działa w Związku Kynologicznym w Polsce. Koledze Aleksandrowi życzymy owocnej pracy na rzecz Zrzeszenia.

Aleksander Bella zastępuje Marka Przybylskiego w okręgu kaliskim
Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp