Nowy członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego

Nowy członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego

Minister Środowiska, Michał Woś, nominował nowego członka Zarządu Głównego PZŁ. Został nim Jakub Rafalski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim.

Kolega Rafalski pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach łowieckich. Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 1990 r. Posiada uprawnienia selekcjonerskie. Przynależy do dwóch kół łowieckich, nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie, z którym związany jest od dziecka oraz nr 5 „Gospodarz” w Borowie.

W 2020 r. ukończył studia podyplomowe i uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration. Obecnie pracuje w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, jako koordynator wizyt krajowych Prezydenta RP.