Oświadczenie PZŁ w sprawie nieprawdziwej informacji o dofinansowaniu przez NFOŚiGW.

Oświadczenie PZŁ w sprawie nieprawdziwej informacji o dofinansowaniu przez NFOŚiGW.

Polski Związek Łowiecki oświadcza, że nieprawdziwa jest informacja o dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2.997.877 zł  projektu „Myśliwi dzieciom”, zakładającego m.in zakup 40 gier edukacyjnych o tematyce łowieckiej. Polski Związek Łowiecki nie występował z takim projektem do NFOŚiGW.

Gry edukacyjne dla najmłodszych znajdowały się trzy lata temu na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego. Zostały zakupione ze środków własnych Związku. Natomiast obecna strona PZŁ nie zawiera zakładki „Myśliwi dzieciom” i nie znajdują się na niej żadne gry edukacyjne.