Nowy rzecznik prasowy PZŁ

Nowy rzecznik prasowy PZŁ

Piotr Szalaty został nowym rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Łowieckiego. Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To szkoleniowiec i dowódca ochrony Maritime Security w High Risk Area na Oceanie Indyjskim.

Piotr Szalaty jest ekspertem ds. bezpieczeństwa w Biurze Analiz Ryzyka i Strategii Instytutu Gospodarki Rolnej oraz konsultantem projektów dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego oraz prawa państw afrykańskich. Pracował w Polskiej Grupie Zbrojeniowej jako ekspert w Biurze Strategii. Jest redaktorem prowadzącym magazynu „Strzał” oraz publicystą prasy wojskowej, strzeleckiej i łowieckiej.

Tu przeczytacie artykuł jaki ukazał się na jego temat w „Łowcu Polskim”.