Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

„Słowo stało się Ciałem..”

Niech Miłość Boga, która w noc betlejemską objawiła się na ziemi, prowadzi serca ludzi dobrej woli do nowo narodzonego Jezusa, tak jak kiedyś prowadziła serca pasterzy i mędrców.

Niech duch wzajemnej solidarności i autentycznej troski o naszą przyrodę i nasz Polski Związek Łowiecki przepoi całe Wasze codzienne życie, zarówno osobiste jak i społeczne.

Niech w Nowym Roku to poczucie autentycznej wspólnoty myśliwych stanie się również dla każdego z nas natchnieniem do nieustannego starania się o wspólne i właściwe gospodarowanie dobrem naszej polskiej przyrody.

Niech doświadczenie bliskości natury i Boga w tajemnicy Bożego Narodzenia umacnia w naszych rodzinach i całym PZŁ wzajemną miłość, szacunek i pokój, wzbudza chęć okazywania sobie dobroci poprzez codzienne dobre uczynki, życzliwie wypowiadane wobec siebie słowa i okazywane gesty, a także niech kształtuje w nas stałą postawę wpatrywania się w Stwórcę tej otaczającej nas pięknej przyrody otulonej zimową szatą – „ponową”.

Darz Bór i Szczęść Boże

Zarząd Główny