Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Odstrzał sanitarny istotnym powodem do opuszczania domu

Do czasu zajęcia stanowiska rządu w sprawie możliwości wykonywania polowań i szacowania szkód łowieckich w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. , wobec ogromnej ilości pytań jakie do nas spływają informujemy, że odstrzał sanitarny, wspierający polskie rolnictwo, a zwłaszcza walkę z epidemią ASF, jest istotnym powodem do opuszczania domu.

Obowiązek taki nakłada na nas między innymi specustawa ASF, która została uchwalona w styczniu bieżącego roku.

Jednocześnie informujemy, że obowiązują nas restrykcyjne reguły kontaktów międzyludzkich. Szczególnie  o :

  • nieprzebywaniu w grupie powyżej dwóch osób,
  • bioasekuracji,
  • zalecamy korzystanie z elektronicznych książek ewidencyjnych pobytu w łowisku, które ograniczają możliwość kontaktu z wirusem poprzez ewentualne pozostawienie go w miejscu przebywania książki tradycyjnej.

 Podstawa prawna

Prowadzenie odstrzałów sanitarnych zawiera się w pojęciu prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego w przyszłości w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Niewątpliwie art. 1 ust 3 lit. a tej ustawy określa zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych. W art. 2 pkt. 21 wprowadzono definicję chorób zakaźnych zwierząt, przez co rozumie się wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze choroby zwierząt, które ze względu na sposób powstania lub szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi.. Zgodnie z art. 2 pkt. 21 lit. a chorobami odzwierzęcymi są choroby zakaźne zwierząt lub zakażenia, które w sposób naturalny mogą być pośrednio lub bezpośrednio przenoszone między zwierzętami a ludźmi. Natomiast w pkt. 21 b tego przepisu określone zostały odzwierzęce czynniki chorobotwórcze takie jak – bakteria, wirusy, pasożyty, grzyby lub inne czynniki biologiczne, mogące wywoływać choroby odzwierzęce.

Per analogiam:

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2013 roku, sygn. akt II OSK 656/12. Zgodnie z tezą tego wyroku „… Prowadzenie działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym, należy postrzegać jako realizacja obowiązku państwa, które zgodnie z art. 5 Konstytucji RP zapewnia bezpieczeństwo obywateli …”,
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2011 roku, sygn. akt IV SA/Wa 1445/11.,
wskazały, że w pewnych sytuacjach takich jak prowadzenie akcji ratowniczej bądź podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, konieczne jest wysunięcie na plan pierwszy ochrony ludzi i ich mienia.
Jednocześnie informujemy, że w dniu jutrzejszym wydamy kolejne komunikaty dotyczące wykładni prawnej wykonywania procedury szacowania szkód oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez koła łowieckie. Prosimy o częste śledzenie naszej strony internetowej.
Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa