Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Komunikat w sprawie udostępniania strzelnic

Uprzejmie informujemy, że w związku ze spoczywającym na myśliwych obowiązkiem corocznego przystrzeliwania broni, strzelnice Polskiego Związku Łowieckiego dostępne są dla członków PZŁ na zasadach określonych przez właściwe zarządy okręgowe.

Jednocześnie podkreślamy, że na każdym użytkowniku strzelnicy spoczywa konieczność respektowania zasad bioasekuracji. Więcej informacji na temat wspomnianych zasad znajduje się na oficjalnej stronie GIS-u.

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp