Nowy termin realizacji programu „Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń”

W związku z nierozstrzygniętym przetargiem związanym z realizacją przedsięwzięcia „Ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)”, pragniemy poinformować o nowym terminie jego rozstrzygania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyjął wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, o przedłużenie terminu zakupu m.in. 400 chłodni przeznaczonych dla kół łowieckich, znajdujących się w strefach występowania wirusa ASF, czego efektem jest zmiana warunków powołanej w dniu 7.10.2020 umowy dotacji.

Termin zakończenia przedsięwzięcia datuje się obecnie na dzień 31 marca 2022, co pozwoli nam na dostosowanie się do realnych możliwości wykonania poszczególnych zadań przez wykonawców. Wynegocjowane korzystne zmiany w zapisach umowy dają nam możliwość zaspokojenia potrzeb większej ilości kół łowieckich, a oferentom dają realne do spełnienia warunki zamówienia.

W ostatnich tygodniach nad przygotowaniem dokumentacji pracował nowo powołany zespół. W wyniku jego działań udało się uzyskać porozumienie z NFOŚ wraz ze zmienionymi warunkami zamówienia.

W najbliższych dniach ZG PZŁ przedstawi warunki i ramy czasowe przetargu, szczegóły na naszej stronie internetowej.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp